Pohrebné 2020: výška dávky a ako žiadať

16.01.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ak vám zomrel blízky príbuzný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, môžete si žiadať o preplatenie nákladov na pohreb.


Na Slovensku máme dve dávky, ktoré pomáhajú postihnutým rodinám zmierniť náklady spojené s pohrebom blízkeho. Kým príspevok na pohreb poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pohrebné poskytuje Sociálna poisťovňa ako tzv. úrazovú dávku.

Príspevok na pohreb je dávka pre rodiny s deťmi

Okrem príspevku na pohreb patrí medzi dávky pre rodiny s deťmi aj rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa alebo napríklad aj prídavok na dieťa.

Príspevok na pohreb sa poskytuje vo výške 79,67 eur na zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou.  Podmienkou na poskytnutie dávky je trvalý alebo prechodný pobyt jak oprávnenej osoby, tak aj zomretého na území Slovenska.

O tento príspevok sa žiada na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta príslušnosti zomretého.  Svoju žiadosť musí oprávnená osoba doručiť na pobočku najneskôr rok od pohrebu zomretého, inak nárok zaniká.

 

Čo všetko môže byť pohrebným preplatené

Druhou dávkou, málo známou, je pohrebné poskytované Sociálnou poisťovňou.

Čiastočne alebo úplne prispieva Sociálna poisťovňa na náklady spojené s pohrebom osoby, ktorá zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. A nie je to úplne malá suma. Výška pohrebného za rok 2020 predstavuje sumu až 2 870,40 eur.

Taktiež je možné žiadať o preplatenie smútočného ošatenia. Na to prispieva Sociálna poisťovňa maximálne vo výške 99,60 eur, avšak sa preplatí len jedna tretina výdavkov pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa.  Aby mohla byť  vyplatená suma 99,60 eur, museli by byť výdavky na ošatenie aspoň vo výške 298,80 eur.

Na smútočné ošatenie sa však prispieva len tým osobám, ktoré žili so zomrelým v jednej domácnosti a tiež nezaopatreným deťom. Tímto osobám sa prispieva aj na cestovné výdavky vynaložené na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Náklady súvisiace s pohrebom sa preplácajú osobe, ktorá ich zaplatila, aj keby nežila so zomrelým v jednej domácnosti. Jedná sa predovšetkým o:

  • náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu,
  • náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
  • cintorínske poplatky,
  • náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
  • náklady na úpravu hrobu.

Ako žiadať príspevok na pohreb

Zdroj: Pixabay

Ako žiadať o preplatenie nákladov súvisiacich s pohrebom

O preplatenie nákladov súvisiacích s pohrebom musíte žiadať podaním vyplnenej žiadosti v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého.

Oprávnená osoba žiadajúca o túto úrazovú dávku musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska.

K žiadosti sa prikladá:

  • úmrtný list,
  • potvrdenie o výkone zárobkovej činnosti alebo o poberaní dôchodkovej dávky zomretého
  • doklady o výdavkoch na pohreb

Tabuľka: Pohrebné z úrazového poistenia v rokoch 2017 až 2020

  Výška dávky Zvýšenie oproti minulému roku
2020 2 870,40 € o 2,50 %
2019 2 800,30 € o 2,60 %
2018 2 729,30 € o 2,00 %
2017 2 675,70 € o 2,00 %

Zdroj: Sociálna poisťovňa

V rokoch 2016 až 2018 poskytla Sociálna poisťovňa danú dávku celkom deväťkrát.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.