Návod, ako požiadať o dávku v nezamestnanosti v 4 krokoch

20.01.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Prišli ste o zamestnanie? Alebo ste jednoducho odišli z práce? Na určitý čas môžete poberať dávku resp. podporu v nezamestnanosti. 


Na získanie podpory v nezamestnanosti je potrebné splniť dve podmienky. Musia vás zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie a musíte mať splnenú požadovanú dobu poistenia v nezamestnanosti. Dávku vám Sociálna poisťovňa neprizná automaticky, musíte o ňu požiadať.

Rozhodujúcich 730 dní

Prvou podmienkou k tomu, aby ste mohli požiadať Sociálnu poisťovňu o podporu v nezamestnanosti je byť sociálne poistený aspoň 730 dní počas posledných 4 rokov. Buď za vás sociálne odvody platil štát (zamestnanec) alebo ste si odvody platili vy (samostatne zárobkovo činná osoba). 

Nie je nutné odrobiť všetkých 730 dní u jedného zamestnávateľa. Takisto nezáleží na tom, akým spôsobom ste ukončili pracovný pomer. Mohli ste dostať výpoveď, odísť zo svojej vlastnej vôle, alebo dostať aj tzv. hodinovku.

Nárok na podporu v nezamestnanosti v roku 2020 má každý zamestnanec, ktorý pracoval na hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce kedy mu zamestnávateľ platil odvody do Sociálnej poisťovne.

 

ako žiadať o podporu v nezamestnanosti?

Zdroj: Shutterstock

Druhá podmienka: odovzdané tlačivo

Ďalšou podmienkou je zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna poisťovňa na svojom webe hovorí: Žiadateľ je povinný v tlačive uviesť pravdivo všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť vznik nároku, priznanie a výplatu dávky v nezamestnanosti. Spolu so žiadosťou podáva žiadateľ v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého bydliska Oznámenie o zaradení do evidencie na úrade práce, ktoré mu vystaví úrad práce. Potvrdenie zamestnávateľa zamestnanec nepredkladá.

Nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia žiadateľa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

Ako treba požiadať o podporu v nezamestnanosti v 4 krokoch:

1. Musíte navštíviť úrad práce a zaregistrovať sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie

2. Približne tri týždne trvá, kým vás zavolajú opäť na úrad práce - obdržíte tam potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie

3. Vaše ďalšie kroky smerujú do Sociálnej poisťovne, kde odovzdáte vypísané tlačivo a požiadate tak definitívne o dávky v nezamestnanosti. Okrem toho musíte predložiť občiansky preukaz a potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie, ktoré ste obdržali na úrade práce.

4. Ďalej už nikam nemusíte chodiť, na vašu adresu trvalého bydliska dostanete rozhodnutie, kde vám priznajú/nepriznajú dávku resp. podporu v nezamestnanosti 

Dávku môžete poberať 4 až 6 mesiacov

Dávka sa poskytuje počas podporného obdobia:

  • šesť mesiacov – ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • štyri mesiace - ak nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Kedy možno prísť o dávku v nezamestnanosti?

Ak v priebehu poberania dávky v nezamestnanosti získate nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského alebo rodičovského príspevku, výplata dávky v nezamestnanosti sa na toto obdobie preruší. 

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká tiež: 

  • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
  • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov, resp. štyri mesiace), 
  • smrťou fyzickej osoby,
  • jednorazovým vyplatením 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo