Jazda po diaľnici bez diaľničnej známky: osoby so ZŤP, historické autá, ale aj finančná správa

21.01.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na tzv. oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky. Jazdiť bez registrácie však nie je povolené.


Ste držiteľom preukazu ťažkého zdravotného postihnutia? Ani tento rok si nemusíte kupovať elektronickú diaľničnu známku. Jazda po rýchlostných cestách a diaľniciach je pre vás bezplatná, ale musíte však mať vozidlo správne zaregistrované. Oslobodenie od nutnosti platenia diaľničného poplatku sa ďalej vzťahuje na špecifické typy vozidiel, zväčša ide o policajné a vojenské zložky, prípadne historické automobily. 

Oslobodenie sa vzťahuje na vozidlo

Aby ste mohli využívať bezplatné diaľnice, musíte registrovať taký automobil, ktorý ako osoba so ťažkým zdravotným postihnutím využívate na účely presúvania sa. Po registrácii takéhoto vozidla však môžu vozidle bezplatne jazdiť po slovenských diaľniciach aj vtedy, ak v ňom nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP. Podmienkou je iba to, aby toto samotné vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady.

 

ktoré autá môžu jazdiť po diaľnici bez diaľničnej známky?

Zdroj: Pixabay

Registrovať sa musia aj záchranári, finančná správa či historické autá

Jazdu bez diaľničnej známky majú umožnené aj ďalšie vozidlá, zväčša plniace špeciálne úlohy. Povinnosť registrácie do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok majú tiež:

  • základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, hasiči, obecná polícia, vozidlá Slovenského červeného kríža mestských hasičských zborov, obecnej polície a
  • správcovia diaľníc vo vlastníctve štátu
  • vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby a tiež vozidlá ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • vozidlá cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
  • historické vozidlá podľa osobitného predpisu,
  • vozidlá finančnej správy podľa osobitného predpisu.

Žiadosť o registráciu môžete podať osobne i elektronicky

Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky musíte podať priamo vy ako prevádzkovateľ predmetného vozidla/jazdnej súpravy. V prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so ZŤP môže žiadosť podať aj ním poverená osoba, napr. zákonný zástupca.

Držitelia parkovacích preukazov ŤZP môžu využívať spoplatnené diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne.

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) môžu žiadatelia podať osobne na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, ale omnoho jednoduchšie je to priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk.

Výsledok žiadosti sa dozviete vo veľmi krátkom čase. Na portáli eznamka.sk je uvedené, že sa tak deje v najskoršej možnej lehote.

Čo musí obsahovať žiadosť

  • identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky žiada - to znamená meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a kontaktné údaje – telefónne číslo a/alebo emailovú adresu.
  • údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave): evidenčné číslo vozidla a krajinu, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo registrované.
  • prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu) - kópia oboch strán technického preukazu vozidla, kópia oboch strán parkovacieho preukazu.

Existujúce registrácie platia aj tento rok

Oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku z minulého roka platí aj v roku 2020. To znamená, že existujúce registrácie oslobodených vozidiel zostanú v platnosti aj v tento rok. Oslobodené vozidlá nemusia o registráciu žiadať opätovne.


Kvíz: Pamätáte si ešte otázky z testov autoškoly? Otestujte sa v našom kvíze.

1/10 Vodič nesmie zastaviť a stáť:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.