Zarobili ste viac ako 2000 eur? Nezabudnite podať daňové priznanie

23.01.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak ste minulý rok niečo vyhrali, prenajímali či získali aj iné ďalšie príjmy okrem vášho podnikania či zamestnania, nezabudnite na povinnosť podať daňové priznanie.


Kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov

Povinnosť podať daňové priznanie máte, ak ste v roku 2019 dosiahli príjmy vyššie ako 1 968,68 eur.  Ak sú vaše príjmy za rok 2019 nižšie, daňové priznanie podávať nemusíte, ale môžete. Vyplatiť by sa to mohlo práve vtedy, ak bol z nich zaplatený preddavok na daň. Podaním daňového priznania by Vám mohol byť tento preddavok vrátený.

Daňové priznanie k dani z príjmov - typ A podáva len ten daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov). Medzi tieto príjmy patria príjmy zo zamestnania a z dohôd.

Zamestnanci nemusia podávať daňové priznanie sami. Stačí ak požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Vtedy zamestnávateľovi dodá aj podklady a potvrdenia na uplatnenie daňového bonusu na dieťa, absolovanie kúpeľnej starostlivosti a ďalšie potrvdenia na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane.

 

Ak ste v roku 2019 dosiahli aj iné príjmy, napríklad z prenájmu bytu či garáže, alebo ste niečo mimoriadne vyhrali, či predali nehnuteľnosť už podávate daňové priznanie k dani z príjmov - typ B. Naproti tomu, ak máte príjmy zo zamestnania časť roku od slovenského zamestnávateľa a časť roku zo zamestnania v zahraničí, podávate priznanie - typ A.

Daňové priznanie k dani z príjmov - typ B podávajú fyzické osoby, ktoré získali príjmy v roku 2019 vyššie ako 1 968,68 eur alebo vykázali stratu. Do daňového priznania - typ B patria príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmu. Sú to:

 • príjmy zo závislej činnosti (trvalý pracovný pomer, dohody)
 • z podnikania
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • z prenájmu nehnuteľností
 • z použitia diela  a umeleckého výkonu
 • z kapitálového majetku
 • ostatné príjmy
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (napr. príjem z predaj bytu)
  • príjmy z príležitostných činností
  • výhry v lotériách
  • príjem z predaja virtuálnej meny
  • a iné.

Zarobili ste viac ako 2000 eur? Nezabudnite podať daňové priznanie

Zdroj: Shutterstock

Dokedy môžete daňové priznanie podať

Priznanie z príjmov získaných v roku 2019 sa podáva v prvom kvartáli roku 2020, t.j. od 1. januára do 31. marca 2020. To je aj lehota na zaplatenie dane. Ak teda podáte daňové priznanie práve 31. marca 2020, je nutné, aby ste práve v tento deň aj zaplatili svoju daňovú povinnosť.

Ak viete, že tento termín nestíhate, môžete si predĺžiť dobu na podanie daňového priznania o jeden, dva alebo tri mesiace. Urobíte to tak, že najnejskôr do 31. marca 2020 zašlete na príslušný daňový úrad oznámenie, v ktorom uvediete, do kedy daňové priznanie podáte. To či si predĺžite lehotu o jeden, dva alebo tri mesiace, záleží len na vás, nemusíte uvádzať dôvod. Pri vyplnení tlačiva však uvádzate vždy koniec mesiaca, teda do 30.4., do 31. 5. alebo do 30.6.2020.

V prípade, že máte príjmy zo zahraničia, môžete si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť až o 6 mesiacov. Ak však v oznámení uvediete, že máte príjmy zo zahraničia, musia byť potom uvedené aj v daňovom priznaní. V opačnom prípade budete pokutovaní.  Pri príjmoch zo zahraničia v oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania uvádzate aj krajinu, z ktorej vaše príjmy plynú.

Ako daňové priznanie podávať

Každý rok sa zväčšuje skupina obyvateľstva, ktorá s daňovým úradom a finančnou správou komunikuje elektronicky.  Elektronické daňové priznanie už povinne podávajú právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcovia a taktiež fyzické osoby - podnikatelia. Pre tieto osoby platí, že elektronicky musia daňovému úradu doručiť aj prípadné oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Živnostníci alebo iná SZČO už s papierovým daňovým priznaním na úrade neobstojí.  Pre ostatných daňovníkov tu však táto možnosť ešte stále zostáva.  Ak máte napríklad príjem zo zamestnania a navyše k tomu niečo prenajímate, alebo ste vyhrali, môžete využíť aj papierové tlačivá dostupné buď na daňovom úrade, alebo na stránkach finančnej správy. ( pozri aj poučenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu)Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoh