3 príklady, kedy osoba nemusí podávať daňové priznanie elektronicky

12.03.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Termín podania daňového priznania sa pomaly blíži. Väčšina fyzických i právnických osôb už podáva daňové priznanie len elektronicky. My sa teraz pozrieme na tie osoby, ktoré nemusia podávať daňové priznanie takouto formou.


Živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) už tento rok podajú tretíkrát daňové priznanie k príjmu za uplynulý rok elektronicky. Zmena v zákone nadobudla platnosť ešte v roku 2018. Najprv mali povinnosť podávať elektronické daňové priznanie právnicke osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcovia, neskôr od júla 2018 túto povinnosť získali aj fyzické osoby - podnikatelia.

Ak teda spadáte do týchto dvoch kategórii, daňové priznanie podané inak ako elektronicky vám daňový úrad vráti resp. neprevezme a ak nestihnete včas odovzdať elektronické priznanie, vyrubí tiež pokutu. 

Je povinnosťou všetkých osôb, ktorých sa to týka, aby si vybavili prístup, resp. sa registroval pre elektronické doručovanie. Aj prípadné oznámenie o odklade daňového priznania je potrebné podať už len elektronicky. Niektoré osoby či spoločnosti však nemusia podávať daňové priznanie elektronickou formou. Poďme sa pozrieť na to, ktoré sú to.

 

ktoré subjekty nemusia podávať daňové priznanie elektronicky

Zdroj: Pixabay

Občianske združenia a neziskové organizácie

V zákone sa píše, že pre občianske združenia a neziskové organizácie je aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri. Táto úprava sa nemenila po nasledujúce roky a preto ak máte občianske združenie alebo neziskovú organizáciu a budete podávať daňové priznanie za rok 2020, nemusíte tak robiť elektronicky, môžete ešte stále osobne alebo poštou.

Pozemkové spoločenstvá

V zákone sa ďalej hovorí aj pozemkových spoločnostiach, ktoré sú oslobodené od podávania daňového priznania elektronicky. Ani pozemkové spoločenstvá totiž ešte stále nie sú povinné po 1.1.2018 komunikovať s FS elektronicky, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri. 

Fyzické osoby majúce príjem z prenájmu

Máte ako fyzická osoba byt či dom v prenájme? Ešte stále nemusíte komunikovať s daňovým úradom a vypĺňať daňové priznanie elektronicky. Povinnosť komunikovať elektronicky sa totiž týkať len fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ako podať daňové priznanie?

Vyššie spomínané subjekty ešte nie sú povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky, a tak si môžu vybrať, či sa zaregistrujú alebo budú všetky úkony vrátanie podania daňového priznania riešiť osobne, prípadne poštou. 

Ak sa rozhodnú pre druhú možnosť, budú si musieť vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2020. Môžu tak urobiť tiež elektronicky a následne si tlačivo resp. daňový formulár vytlačiť, prípadne vyplniť prázdne tlačivo guličkovým perom a zaniesť na daňový úrad alebo poslať poštou. 

Riadny termín na podanie daňového priznania z príjmu fyzických či právnickych osôb je 31. marca 2021. Ak subjekt toto podanie nestíha, môže si aj tento rok podať odklad daňového priznania a predĺžiť si podanie o tri mesiace do 30. júna 2021. Pri príjmoch zo zahraničia je dokonca možnosť podať odklad až o šesť mesiacov (30. septembra 2021).

Všetci ostatní už majú povinnú elektronickú komunikáciu

Ak podávate daňové priznanie elektronicky prvýkrát, je dôležité, aby ste s elektronickou registráciou začali dostatočne vopred. Proces registrácie, prihlásenia a autorizácie môže trvať aj niekoľko dní, preto si na to vyhraďte dostatok času a nenechávajte si registráciu na posledné marcové dni. V prípade, že budete na odpoveď čakať dlhšie ako 24 hodín, odporúčame sa telefonicky kontaktovať s príslušným daňovým úradom alebo Finančnou správou SR.  

Následne budete k podaniu daňového priznania potrebovať buď občiansky preukaz s čítačkou, alebo sa budete prihlasovať a podávať len na základe prihlasovacích údajov a hesla.

Ktoré osoby nemusia daňové priznanie podávať vôbec?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nie je povinná podať:

  • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 eur (príjmy rovné alebo nižšie ako 2 207,10 eur), ak nevykazuje daňovú stratu,
  • fyzická osoba, ktorá mala v roku 2020 príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania) a požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, pričom mu predložila v ustanovenom termíne (do 15. februára 2021) aj požadované doklady,
  • fyzická osoba, ktorá mala v roku 2020 len príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 (ak sa nerozhodla, že daň vyberanú zrážkou bude považovať za preddavok na daň).


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5