Takto si v daňovom priznaní uplatníte daňový bonus na úroky z hypotéky

03.02.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


V minulosti mali klienti do 35 rokov nižšie splátky hypoték vďaka špeciálnemu bonus od štátu a banky. Dnes už takáto úľava neplatí, no môžete si uplatniť daňový bonus.


Ak ste podpisali zmluvu o hypotéke pred 31. decembrom 2017, nasledujúci článok vás asi nebude zaujímať. V januári 2018 totiž prišla do platnosti zmena v zákone, ktorou sa zrušili tzv. hypotéky pre mladých a zaviedol sa špeciálny daňový bonus pre ľudí do 35 rokov s hypotékou. Novinka teda platí pre tých, ktorí získali hypotéku od roku 2018 až po súčasnosť a spĺňajú zákonom stanovené kritéria.

 

Adekvátny vek, plat i výška hypotéky

K uplatneniu daňového bonusu k hypotéke treba splniť niekoľko podmienok súčasne. O daňový bonus môže žiadať občan, ktorého vek je minimálne 18 rokov a maximálne 35 rokov. 

Druhým kritériom je plat občana. priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov klienta, môže byť v maximálnej výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za celý kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Pýtate sa, ako toto štát skontroluje? Za splnenie tejto podmienky je zodpovedný klient.

Treťou podmienkou je maximálna výška hypotéky, na ktorú sa môže daňový bonus uplatniť. Je limitovaná sumou 50 000 eur. 

Štvrtou podmienkou je účel hypotéky. Nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti na území Slovenska. Ak ted staviate alebo kupujete byt v Čechách, Rakúsku či susednom Maďarsku, na daňový bonus môžete zabudnúť. 

ako si uplatniť daňový bonus na hypotéku pre mladých

Zdroj: Shutterstock

Ako si uplatniť daňový bonus?

Na uplatnenie nie je potrebné chodiť po úradoch. Daňový bonus si občan uplatňuje priamo v daňovom priznaní za predchádzajúci kalendárny rok - prostredníctvom uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky. Ak občan nerobí daňové priznanie, ale ide o zamestnanca, urobí tak zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Akú sumu si možno uplatniť z daňového bonusu?

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je pre občana spĺňajúceho podmienky suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období. Aj tam je však limit, môže to byť maximálne 400 eur za rok. Uplatniť túto daňovú úľavu možno iba počas prvých po sebe idúcich piatich rokov splácania hypotekárneho úveru. 

Takýmto spôsobom možno v konečnom dôsledku ušetriť spolu za 5 rokov sumu 2000 eur.

Ako zistíte, koľko si môžete uplatniť?

Banka je povinná na konci každého kalendárneho roku vystaviť klientovi potvrdenie o tom, v akej výške zaplatil úroky. Z tejto sumy si občan resp. klient odpočíta polovicu a získa tak sumu, ktorú si môže uplatniť. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky si daňovník zníži daň z príjmov. 

Potvrdenie môžete získať rôznymi spôsobmi. Niektoré banky toto potvrdenie posielajú automaticky poštou alebo e-mailom, alebo ho umiestňujú do vášho internetbankingu. Niekedy je potrebné banku osobne navštíviť a tá vám potvrdenie vydá do 30 dní.

Nezabudnite tak urobiť v dostatočnom predstihu pred riadnym termínom odovzdania daňového priznania za predchádzajúci rok (31.3.2020), resp. ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

Rozdiel vám vrátia

Môže sa stať, že si uplatňujete daňový bonus aj na dieťa, prípadne manžela/manželku. Najprv si znížte o daňový bonus na dieťa resp. manžela. Pokiaľ by potom suma dane za príslušný rok bola nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky, môžete požiadať daňový úrad o preplatenie vzniknutého rozdielu. 

Prípady, kedy si nemožno uplatniť daňový bonus

Nárok na daňový bonus nevzniká pri účeloch: 

  • kúpa apartmánu (nebytový priestorov, častý problém najmä v novostavbách v Bratislave)
  • kúpa pozemku
  • refinancovanie alebo konsolidácia úverov
  • bezúčelový úver
  • úver poskytnutý stavebnou sporiteľňou
  • úver od nebankovky


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5