Nemáte zaplatenú daň za psa? Poradíme kde, komu a kedy ju treba zaplatiť

29.01.2021 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Po meste, obci či dedine sa pohybuje množstvo psov, ktorých majitelia neplatia daň. Riskujú však nemalé pokuty.


Až na pár výnimok musia majitelia psov platiť za svojich štvornohých miláčikov na Slovensku daň. Aj keď to možno bude znieť čudne - daň za psa upravuje Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stručný popis tejto problematiky nájdete priamo v tretej časti Zákona č. 528 z roku 2002, v § 22 – § 29.

Pes ako predmet dane

Z vyššie spomínaného zákona sa dozviete napríklad to, že predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom môže byť fyzická, ale aj právnicka osoba.

Vlastník je povinný uhradiť daň za psa, podľa príslušnej sadzby obce, kde je pes chovaný. Sadzba dane sa určuje za jedného psa na kalendárny rok. Ak teda vlastníte viac psíkov, daň zaplatíte za každého z nich.

Všeobecne záväzné nariadenia môže dovoľovať aj platbu v mesačných splátkach a rovnako sa môže stať, že daň nižšiu ako 5 eur nebude nutné zaplatiť. Vždy to však závisí od všeobecne záväzných nariadení príslušnej lokality.

 

koľko treba platiť daň za psa

Zdroj: Shutterstock

Kto neplatí daň za psa?

Tak ako to býva bežné aj pri iných platbách štátu či obci, aj daň za psa má svoje výnimky. Výnimku z platenia majú majitelia, ktorých psi sú chované na vedecké a výskumné účely. Oslobodené sú tiež psy umiestnené v útulku zvierat, ako aj pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Neplatíte daň za psa? Pokuta je vysoká

Ak nerešpektujete zákon o platení dane za psa a obec na to nejakým spôsobom príde, máte poriadny problém. Hrozí vám nemalá finančná pokuta, ktorá môže dosiahnuť až do výšky 3000 eur. Daň za psa teda určite nevynechávajte a hraďte ju na čas. Obec si všetky platby eviduje a bude vás na neplatenie upozorňovať.

Ako začať? Prihláste psíka

Stali ste sa majiteľom psa. Nechajte mu u zverolekára spraviť úvodné vyšetrenia, vakcináciu, zabezpečtu mu základnú výbavu. Nasleduje prihlásenie psa na miestnom obecnom/mestskom úrade.

Ak chováte psa v meste, prihlásite ho do evidencie príslušnej mestskej časti. Na tento úkon máte čas do 90 dní od nadobudnutia, či držania psa v danej lokalite. Patrí to teda medzi vaše povinnosti, aj keď sa sťahujete. Pes by mal byť vedený v tej obci či lokalite, kde aj jeho majiteľ. Mnoho ľudí má psa registrovaného v inej obci alebo mestskej časti, pretože je to lacnejšie. Mestská polícia však na to môže prísť pri fyzickej kontrole a upozorniť na to.

Na stránkach mesta/obce nájdete tlačivá na evidenciu psa.

Do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti vám vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, čiže keď pes dosiahol vek 6 mesiacov.

Toto všetko musíte uviesť na tlačive:

  • meno a priezvisko/názov spoločnosti, rodné číslo/IČO, trvalé bydlisko/sídlo firmy, telefónne číslo, email
  • Základ dane (počet psov)
  • Evidenčné číslo psa
  • Adresa, kde je váš pes chovaný resp. vaše bydlisko
  • Vek psa
  • Plemeno psa
  • Miesto držania psa
  • Účel držania psa (služobný alebo domáci pes, atď.)
  • Dátum vzniku daňovej povinnosti

Koľko budem za psa platiť v mojej obci?

Ceny nie sú jednotné a rozdiely sú aj v stovkách eur. Každé mesto či obec má vlastnú politiku pri výbere daní za psa.

Koľko budete platiť? Pozrite si našu tabuľku daní podľa miest a mestských častí

Platenie daní znamená aj benefity

Ak budete poctivo platíť daň za psa, mnohé obce či mestské časti vás za to môžu odmeniť. Napríklad najväčšie sídlisko na Slovensku, Petržalka, ponúka bezplatne možnosť zúčastniť na základnom výcviku so svojím psom v parku na Wolkrovej ulici. Petržalčania dostanú navyše 300 vrecúšok na psie exkrementy, ktoré si môžu vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia miestneho úradu.

Podporu v podobe vrecúšok či iné aktivity ponúkajú aj iné mestské časti či obce. Ich dostupnosť si vždy overte na konkrétnom úrade.


KVÍZ: Koľko stojí starostlivosť o psa a aké sú vaše povinnosti? Otestujte sa

Je čipovanie psa alebo mačky povinnosťou?

Slovensko sa nedávno zaradilo medzi moderné krajiny, ktoré neberú živé zvieratá ako vec. Majiteľom však pribudlo aj niekoľko povinností. Viete, čo všetko obnáša starostlivosť o psa a aké sú vaše povinnosti? Otestujte sa.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5