Ako podať reklamáciu a na čo všetko máte právo? Prinášame kompletný postup

13.02.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Práva a povinnosti pri reklamácii upravujú dva zákony. Občiansky zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa. Pred kúpou produktu si pozorne prečítajte podmienky prípadného vrátenia resp. reklamácie.


Zistili ste, že výrobok, produkt alebo služba nespĺňajú kvalitu, ktorú by mali? Na nič nečakajte a uplatnite si riadnu reklamáciu. Reklamáciu môžete podať osobne alebo poštou a mal by v nej byť zahrnutý návrh spôsobu vybavenia reklamácie - vrátenie peňazí, výmena produktu, atď.

Vybavenie takejto reklamácie nesmie podľa zákona trvať dlhšie ako 30 dní. Ak uvedená lehota nebude dodržaná, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na inšpektorát obchodnej inšpekcie podľa sídla poskytovateľa služby. K podaniu spotrebiteľ prikladá kópie dokladov (doklad o zaplatení služby, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.).

Na reklamáciu myslite už pred kúpou

Možno to znie zvláštne, ale o možnosti reklamácie by ste sa mali zaujímať ešte pred zakúpením produktov a služieb.

 • Tip redakcie: ak tovar nepreberáte tovar osobne na predajni, máte automaticky právo ho bez udania dôvodu do 7 dní vrátiť. To platí najmä na nákupy cez internet, teleshopping, doručenie kuriérom či podomový predaj.

Ak kupujete výrobok osobne, uistite sa, že nie je poškodený a má všetky náležité vlastnosti. Ak nespĺňa to, čo predávajúci sľuboval napríklad v reklame, vypýtajte si iný kus, prípadne iný typ.

 

ako vrátiť tovar ak je chybný?

Zdroj: Pixabay

Odložte si pokladničný blok a záručný list

Ak kúpa prebehla podľa predstáv a vy si odnášate domov nový produkt, nezabudnite na všetky potrebné doklady. Aj keď Zákon o ochrane spotrebiteľa síce zákazníkovi neprikazuje uchovať pokladničný blok, výrazne to však zrýchľuje a zjednodušuje proces reklamácie. Pokladničný blok si teda určite uschovajte, predídete mnohým komplikáciám. 

Ak ste neobdržali záručný list k produktu, pýtajte si ho. Na požiadanie je predajca povinný svojmu zákazníkovi vystaviť záručný list. Ten by mal obsahovať tieto náležitosti:

 • Meno, priezvisko alebo obchodné meno
 • Názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania
 • Obsah záruky, jej rozsah a podmienky
 • Dĺžka záručnej doby
 • Údaje potrebné na uplatenenie záruky

Dôležité je dodať, že ak záručný list obsahuje aj zoznam servisných opravovní, reklamáciu môžete uplatniť aj na týchto miestach a nemusíte nutne chodiť naspäť do predajne, kde ste výrobok či produkt kupovali.

Reklamačný postup v skratke

 1. Ak objavíte chybu alebo nezrovnalosť na výrobku, produkte, službe, reklamujte ho v predajni, kde ste ho zakúpili, prípadne na servisných miestach uvedených na záručnom liste
 2. Predajca musí mať vyhradené oddelenie alebo pracovníka povereného reklamačným procesom
 3. Ak výrobok reklamujete menej ako 6 mesiacov od zakúpenia, je vada vnímaná tak, že existovala už v čase predaja. Preto je pre zamietnutie reklamácie na predajcovi, aby dokázal, že vina nie je na jeho strane. Vtedy prichádza na rad odborný znalecký posudok.
 4. Poverený pracovník je v prípade reklamácie povinný spísať so zákazníkom reklamačný protokol. Jedno vyhotovenie dostane zákazník, jedno si nechá predajca.
 5. Poverený pracovník zvyčajne nevie rozhodnúť o reklamácii ihneď, často je potrebné odborné posúdenie chyby. Na vybavenie reklamácie aj s posúdením je zákonom stanovená lehota maximálne 30 dní. Ak po mesiaci nedostanete vyrozumenie, máte ako spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.
 6. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá znemožňuje normálne fungovanie výrobku, vzniká spotrebiteľovi nárok na výmenu tovaru, prípadne možnosť odstúpiť od zmluvy (vrátenie peňazí).
 7. Ak pracovníci zistia, že ide o odstrániteľnú vadu, ktorá sa však opakuje (minimálne 2-krát) alebo má produkt väčšie množstvo vád, má kupujúci rovnaké právo ako v prípade neodstrániteľnej vady.

Dôležitá rada na záver

Predajca nemá právo preniesť náklady spojené s reklamáciou na zákazníka.

Záruka a na čo všetko pri nej máte nárok

Záruky stanovuje na Slovensku zákon. Sú priamo určené podľa toho, aký typ tovaru kupujete. Ak kupujete potraviny bez uvedeného dátumu spotreby, záruka je 8 dní. Krmivo pre zvieratá napríklad 3 až 6 týždňov.

Pri spotrebnom tovare platí zákonom stanovená záručná lehota minimálne 24 mesiacov, teda 2 roky. 

Sú však produkty, na ktoré sa dvojročná záruka nevzťahuje. Napríklad batérie podliehajú rýchlejšiemu opotrebeniu, výrobcovia na ne preto uvádzajú záruku pol roka. Aj to je jeden z prípadov, kedy je potrebné pred kúpou preštudovať záručný list. Výnimky sú v ňom totiž presne popísané. Ak nie je inak uvedené v záručnom liste, platí aj na batérie záruka 24 mesiacov.

Predajca vám z vlastnej iniciatívy môže ponúknuť dlhšiu záručnú dobu ako zákonom stanovené 2 roky. Tu si však už treba dať pozor na podmienky predajcu. Môže vás požiadať, aby ste predložili zariadenie v originálnom obale a pod.

Záruka sa vzťahuje aj na zľavnené produkty, či produkty kúpené vo výpredaji. Výnimkou sú tie produkty, ktoré ste kúpili lacnejšie kvôli nejakej vade – na tieto vady sa záruka nevzťahuje.

Je tiež dôležité vedieť, že záručná doba sa predlžuje o dobu reklamácie. Ak vám po reklamácii predajca úspešne vymení tovar, začína plynúť nová záručná doba od začiatku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.