O príspevky na škôlku si v Česku môžete znížiť daň

27.02.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Odhaduje sa, že v susednej Českej republike žije 300 až 400 tisíc Slovákov.  A to nielen jednotlivci, ale aj celé mladé rodiny. Ak pracujete v ČR aj vy a vaše dieťa navštevuje materskú školu, môžete si znížiť dane tzv. škôlkovným.


Škôlkovné  je zľava na dani za umiestnenie dieťaťa v predškolnom zariadení.  Rodičia si tak môžu znížiť priamo vypočítanú daň o náklady na zaplatenie škôlky.

Kto si môže uplatniť „škôlkovné“

Kedže je školská dochádzka v Českej republike podobne ako na Slovensku bezplatná až pre predškolákov, musíte za pobyt mladšieho dieťaťa platiť mesačné príspevky.

Jasle, materské školy či iné detské skupiny stoja v Českej republike v priemere od 5 až do 8 tisíc korún mesačne (200 až 350 eur). Pokiaľ sa jedná o rôzne špecializované zariadenia (napr. s angličtinou), presahujú mesačné poplatky aj 10 tisíc korún (cca 400 eur).

Táto úľava na dani sa týka predovšetký Slovákov, ktorí podávajú daňové priznanie v ČR a ktorých dieťa navštevuje českú materskú škôlku.  

Škôlkovné si môže uplatniť len jeden z rodičov, ktorý daní svoje príjmy v ČR či už v zamestnaneckom pomere alebo ako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná – živnostník). Nárok majú aj živnostníci, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky.

Aká veľká môže byť zľava na dani

Uplatniť v daňovom priznaní si však môžete len určitú sumu.  Platí, že sa musí jednať o skutočne preukázateľne zaplatené poplatky a príspevky.  

Nezapočítava sa do tejto sumy stravné (teda zaplatené obedy, desiaty a olovranty). Taktiež sem nepatria príspevky do triedneho fondu, či na rôzne divadelné predstavenia.

  • Maximálna výška škôlkovného za rok 2019 predstavuje sumu 13 350 korún českých

Túto sumu si môžete uplatniť v českom daňovom priznaní, ktoré sa podáva najneskôr do konca marca 2020 alebo v ročnom zúčtovaní, ktoré vykoná váš zamestnávateľ.

Aby ste si mohli zľavu na dani uplatniť, potrebujete potvrdenie od zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. Na potvrdení  sú uvedené identifikačné údaje dieťaťa aj výška sumy, ktorú ste v danom roku zariadeniu zaplatili. Tento doklad sa uvádza ako príloha k daňovému priznaniu alebo ho odovzdáte svojmu zamestnávateľovi, ktorý ho prikladá k ročnému zúčtovaniu.

Maximálnu sumu si môžete uplatniť aj keby vaše dieťa navštevovalo predškolné zariadenie len časť roka. Neprepočítava sa na mesiace.

V prípade, že ste na poplatkoch za rok 2019 zaplatili menej ako 13 350 korún, uplatníte si na zľave len túto sumu.

Tip: Ako škôlkovné zníži daň z príjmu ilustruje rozšírená mzdová kalkulačka na portále Finance.cz

O príspevky na škôlku si môžete znížiť daň

Zdroj: Shutterstock

Kedy si môžete uplatniť škôlkovné

Nárok na škôlkovné budete mať vtedy, ak vaše dieťa bude navštevovať:

  • súkromnú, štátnu alebo firemnú materskú školu podľa školského zákona
  • materskú školu alebo obdobné zariadenie v zahraničí
  • lesnú škôlku
  • detskú skupinu alebo iné zariadenie, ktoré sa stará o dieťa na základe živnostenského oprávnenia

Škôlkovné si  nemôže uplatniť na výdavky spojené:

  • so súkromným opatrovaním
  • s pobytom dieťaťa v lesnom klube alebo v neregistrovanej detskej skupine
  • s pobytom dieťaťa v strážených detských kútikoch v supermarketoch alebo obchodných centrách

Škôlkovné za rok 2020

O koľko si môže znížiť daňovník svoju daň sa určí od výšky minimálnej mzdy. Zľava na dani za umiestnenie dieťaťa v predškolnom zariadení (škôlkovné) sa rovná úrovni mesačnej minimálnej mzdy v ČR na daný rok.  Maximálna suma škôlkovného sa preto v roku 2020 rovná sume 14 600 korún českých.

Keby sa tákáto zľava na dani poskytovala na Slovensku, bola by na úrovni 580 eur. Až o 580 eur by na dani ušetril daňovník, ktorého dieťa by navševovalo platenú materskú školu.


KVÍZ: Čo všetko viete o rodičovskom príspevku?

Aká vysoká je suma rodičovského príspevku?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvoh