Až 150 eur ako príspevok na lyžiarsky výcvik dostane vaše dieťa! Ak oň škola požiada

14.02.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Aký je postup pri priďeľovaní štátneho príspevku na školu v prírode a lyžiarsky výcvik? O príspevok žiadajú školy, nie rodičia.


Škola v prírode či lyžiarsky výcvik sú často veľmi príjemnou zmenou pre deti, ale aj samotných rodičov. A ak ste to doteraz nevedeli, štát vám na obidve aktivity prispeje. Stačí ak o to príslušná škola požiada.

Príspevok na školu v prírode a lyžiarsku kurz hradí štát už od roku 2016. Minulý rok Ministerstvo pridelilo financie pre zhruba 87 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Predpokladá však, že na lyžiarskych kurzoch sa ich zúčastní zhruba o 20 tisíc menej.

Príspevok na školu v prírode

Tento príspevok sa týka len žiakov základných škôl na prvom stupni. Možno ho využiť na výdavky s ubytovaním, stravou, dopravou a inými nevyhnutnými nákladmi spojenými s pobytom dieťaťa v škole v prírode. Na tieto výdavky je možné použiť aj príspevok zákonného zástupcu žiaka.

Výška príspevku na školu v prírode počas kalendárneho roka 2019/2020 je 100 až 150 eur v závislosti od regiónu, v ktorom dieťa navštevuje školu.

 

príspevok na školu v prírode a lyžiarsky výcvik

Zdroj: Shutterstock

Príspevok na lyžiarsky výcvik

Príspevok na lyžiarsky výcvik funguje v podstate veľmi podobne ako príspevok na školu v prírode. Využit ho však môžu len žiaci druhého stupňa základnej školy alebo študenti stredných škôl.

V prípade lyžiarskeho výcviku je príspevok na študenta v hodnote 150 eur.

8-ročných gymnázií sa týka príspevok na 2 lyžiarske kurzy: jeden pre žiakov prvých štyroch ročníkov a druhý pre žiakov posledných 4 ročníkov.

O príspevok nežiadajú rodičia, ale škola

Ministerstvo na svojej webovej stránke ponúka manuál, ako majú školy postupovať, aby príspevok získali. Príspevok prideľuje Ministerstvo školstva priamo základnej škole za každého žiaka. 

Školy žiadajú o príspeovk každý rok prostredníctvom Eduzberu 2019 počet žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2020 zúčastnia lyžiarskeho kurzu alebo školy v prírode. Príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Počet žiakov, ktorí si môžu uplatniť príspevok na školu v prírode alebo lyžiarsky výcvik si možno skontrolovať aj na internete. Ministerstvo vnútra zverejňuje tabuľku s názvami všetkých škôl a presným počtom žiakov/študentov s možnosťou žiadania o príspevok na svojej stránke.

Kedy môže škola prísť o príspevky?

Pokiaľ sa školy v prírode/lyžiarskeho kurzu zúčastní počas roka 2020 menší počet žiakov ako bolo pôvodne nahlásené, je škola povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa pobytov nezúčastnili.

Škola je taktiež povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky ak náklady na školu v prírode/lyžiarsky kurz neumožnili použiť celý príspevok 100 eur resp. 150 eur na žiaka.

Škola musí vrátiť príspevok čo najskôr, maximálne 10 dní po skončení poslednej školy v prírode/lyžiarskeho kurzu 2020.

Príspevok môže škola použiť na pokrytie nákladov na školu v prírode/lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy školy.

Na čo si musí dať škola pozor pri žiadaní o príspevok

Pri žiadaní o príspevok si škola musí ustrážiť počty žiakov. Na školu v prírode pre žiakov na prvom stupni nesmie počet presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 alebo 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na prvom stupni danej základnej školy v školskom roku 2019/2020. Toto obmedzenie ale platí len v prípade, že základné školy majú žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa.

Na lyžiarsky kurz pre žiakov na druhom stupni nesmie počet presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku danej školy v školskom roku 2019/2020.

Dobrou správou však je, že ak aj škola nedokáže zabezpečiť príspevok pre všetkých žiakov a študentov, ktorých sa to týka, môže požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh