Aké budú mzdy na Slovensku v roku 2020?

12.02.2020 | Marek Mittaš, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Rok 2020 sa ešte len rozbieha a s ním aj očakávania, ako bude vyzerať. Čo sa týka príjmov, Slováci si vlani prilepšili. Dobrou správou je, že ani rok 2020 by nemal byť rokom, kedy sa platy budú znižovať. 


Rok 2019 sa už nezopakuje

Do rastu miezd sa pretavujú dve základné veličiny. Ekonomická situácia a politické rozhodnutia. V minulom roku rástli príjmy Slovákov vďaka veľmi dobrému ekonomickému rastu krajiny. Čo sa týka politiky, vláda v minulom roku odklepla niekoľko zmien, ktoré práve v roku 2020 zlepšia ekonomickú situáciu mnohých rodín. Napriek tomu, že ekonomika už začala spomaľovať tempo.

V roku 2020 sa potešia z rastu menej solventné rodiny, na ktoré viac mierili vládne opatrenia a naopak ľudia, ktorí mali vysoké príjmy v minulom roku, nemusia nárast platu zopakovať.

„Je logické, že 14-ročné maximá nárastu miezd v minulom roku sa nemôžu zopakovať, veď v odvetviach ako zdravotníctvo, gastronómia či retail boli navýšenia neraz aj 15-percentné,“ upozorňuje Country Manager Graftonu Slovakia Miroslav Garaj.

Zároveň však dodáva, že nie je dôvod na nejaké veľké obavy zo znižovania platov: „Pretrvávajú dôvody na slušný nárast. Stále je tu nedostatok voľnej pracovnej sily a s ním súvisiaci imperatív pre firmy ďalej pracovať na svojej atraktivite, čo – samozrejme – znamená aj zlepšovanie finančných podmienok pre zamestnancov.“

 

Prepúšťanie by hroziť nemalo

Zvyšovanie miezd v roku 2019 naprieč všetkými regiónmi a typmi pozícií umocňovalo tlak na zamestnávateľov. Hoci trh práce ostáva v dobrej kondícii, treba povedať, že napríklad už na konci roka 2019  začínal cítiť ochladenie rastu ekonomiky.

Takáto situácia môže pretrvávať počas celého roka 2020 s menšími, či väčšími výkyvmi. Mierny úbytok pracovných miest pod vplyvom spomaľovania ekonomiky budú však firmy podľa odhadov personálnej agentúry Grafton Slovakia riešiť aj rôznymi formami takzvanej prirodzenej fluktuácie, ku ktorej patria odchody zamestnancov do dôchodku. Netreba teda počítať s masívnym prepúšťaním.

Minimálne mzdy si prilepšia najviac

Bez ohľadu na ekonomický rast v tomto roku výrazne stúpne príjem ľuďom, ktorí poberajú minimálnu mzdu. Slovensko pritom v tomto kroku nie je výnimkou. Zvyšovanie minimálnej mzdy vzhľadom na rast inflácie a životných nákladov sa dotkol praktický všetkých európskych krajín.

„Takmer vo všetkých krajinách únie sa v tomto roku zvyšovala minimálna mzda. U nás výraznejšie, a to z 520 na 580 eur. Aj Bulhari, ktorí majú dlhé roky nelichotivo najnižšiu minimálku, pocítili medziročné navýšenie o 26 eur. Spolu so Slovákmi patria medzi desať krajín, ktoré majú minimálku do 700 eur,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Prilepšenie je dosť výrazné a podľa výpočtu Slovenskej sporiteľne je zaujímavé, že rozdiely v minimálnych mzdách v členských štátoch EÚ sú po zohľadnení rozdielov v cenovej hladine podstatne menšie ako vlani. Minimálna mzda v členských štátoch s nižšou cenovou hladinou sa pri vyjadrení parity kúpnej sily relatívne zvýšila a naopak je relatívne nižšia v členských štátoch s vyššími cenovými hladinami.

Pritom len 21 krajín Európskej únie má zavedenú garantovanú spodnú hranicu príjmu. Slovensko sa s výškou 580 eur zaradilo tento rok na 15-ste miesto. Najvyššiu minimálnu poberajú aj v roku 2020 ľudia vo Francúzsku (1539 eur), Nemecku (1584 eur), Belgicku (1594 eur).

Aké vysoké budú mzdy v roku 2020?

Zdroj: Shutterstock

Nárast aj vďaka nezdaniteľnej položke

Odvody a dane do veľkej miery skresávajú čistú mzdu, ktorú ľudia uvidia vo svojich peňaženkách. V roku 2020 sa však vďaka úprave zákona o dani z príjmov zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane. Toto opatrenie zvyšuje de facto reálny príjem fyzických osôb naprieč celým pracovným trhom.

Sumu možno definovať ako príjem, ktorý nepodlieha dani a všetky fyzické osoby si o ňu môžu znížiť svoj základ dane. Predstavuje teda daňové zvýhodnenie, ktorého výsledkom je platenie nižšej dane z príjmov.

Nezdaniteľná čiastka sa od roku 2020 zvyšuje z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. To v prepočte znamená, že sa zvyšuje z 3 937,35 eur na 4 414,20 eur ročne. V roku 2020 tak predstavuje mesačná nezdaniteľná časť základu dane 367,85 €. Suma je platná od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Aj voľby zahýbu platmi

Podľa odhadov Grafton Slovakia môže vývoj pracovného trhu do veľkej miery ovplyvniť výsledok februárových parlamentných volieb. A to nie v súvislosti s novými radikálnymi úpravami zákonov, ktoré by ovplyvňovali dane, či odvody, ale najmä v súvislosti s hlavným mestom aj príchod medzinárodných inštitúcií, čo môže sekundárne priniesť zaujímavé príležitosti pre súkromný sektor. Tu je priestor aj na rast rôznych sektorov, hlavne ako už dlhodobo v sektore IT, kde sa stále nachádzajú aj najlepšie platené pozície.

„V celej SR momentálne evidujeme približne 90 000 voľných miest,“ pripomína Branislav Jančuška zo sekcie dočasného zamestnávania Graftonu a vymenúva segmenty, ktoré pociťujú najväčšiu absenciu vhodných kandidátov: „Priemyselná výroba, veľkoobchod i maloobchod a predovšetkým IT-sektor.“ V týchto odvetviach je teda možné počítať napríklad aj s rastom miezd alebo inými benefitmi, ktoré sa budú snažiť udržať a získať zamestnancov aj v roku 2020.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5