Ako vybaviť parkovací preukaz a kto všetko môže parkovať na mieste pre invalidov?

25.02.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Ak patríte medzi osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, môžete si v rôznych oblastiach života čerpať zľavy alebo výhody. V tomto článku si rozoberieme problematiku parkovania.


Parkovacích miest pre invalidov je menej, no i tak bývajú často zaplnené. Problémom môžu byť vodiči, ktorí tieto miesta zaberajú a nemajú k tomu oprávnenie. Parkovací preukaz pre ZŤP možno získať len podľa zákonom stanovených podmienok. Na takéto parkovanie nemá nárok každá zdravotne postihnutá osoba.

Každé parkovacie miesto pre ZŤP musí byť označené predpísaným dopravným značením – zvislou značkou, ktorá je doplnené vodorovným dopravným značením.

Preukaz ZŤP ešte neznamená povolenie parkovať

Na to, aby ste získali oprávnenie parkovať na miestach určených pre invalidov musíte spĺňať špecifické podmienky. Smie tam totiž parkovať len určitá skupina motoristov. Preukaz ZŤP totiž nemá nič spoločné s parkovaným na mieste vyhradenom pre invalidov. Ak tak urobíte, hrozí vám mastná pokuta.

Zákon v tomto prípade hovorí veľmi jasne. Vodič nesmie zastaviť a stáť na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené. Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

Ďalej môžu na takomto mieste stáť vodiči vozidla s parkovacím preukazom, ktorí prepravujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

ako parkovať na mieste pre zdravotne postihnutých?

Zdroj: Pixabay

Na čo všetko ďalšie má nárok vodič s parkovacím preukazom?

Ak ste vodičom auta s parkovacím preukazom, môžete stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Takisto tento vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia.

Ďalším priviléigom je, že ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny. Zákon však hovorí tiež o tom, že pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Zákon hovorí aj o ďalšej zaujímavej výnimke. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže získať riadne vodičské oprávnenie skupiny B aj v prípade, že ešte nemá 18 rokov. Nutný je vek aspoň 17 rokov a nie je nutné mať pri jazde dozor zodpovednej osoby.

Čo ak stojíte na mieste pre invalida bez oprávnenia?

Každé porušenie sa berie ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Správca komunikácie, na ktorej takto parkujete vám môže nechať odtiahnuť auto a taktiež môžete dostať blokovacie zariadenie, tzv. papuču. Za odťah zaplatíte približne 100 eur, takisto za papuču pár desiatok eur a hrozí vám tiež pokuta za to, že ste nedodržali jedno zo základných pravidiel cestnej premávky – zastavili ste na mieste, kde je zákazáné zastavenie resp. státie.

Pozor si treba dať aj na to, ako blízko stojíte k autu, ktoré stojí na mieste pre invalidov. Vodič je totiž povinný ponecha bočný odstup najmenej 1,2 metra. Je to mimoriadne nepríjemné pre ľudí so ZŤP, ak im ostatní šoféri nechajú menej miesta a prakticky zablokujú prístup z alebo do auta.

Ako požiadať o parkovací preukaz?

Najprv musíte navštíviť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a na oddelení posudkových činností obdržíte formulár žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tiež formulár pre obvodného lekára. Na tejto žiadosti je potrebné zvýrazniť podčiarknutím, či potrebujete preukaz bez sprievodcu, alebo so sprievodcom.

O tom, či dostanete alebo nedostanete parkovací preukaz rozhoduje váš zdravotný stav. Ten sa komplexne posudzuje podľa odborných lekárskych nálezov, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov. Takýto nález musí obsahovať podpis lekára a pečiatku ambulancie/ordinácie.

Vyplnenú žiadosť, spolu s odbornými lekárskymi nálezmi a vyplneným formulárom od obvodného lekára odnesiete na posudkové oddelenie Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od podania žiadosti plynie 30-dňová lehota na vydanie lekárskeho posudku a 15-dňová lehota na vydanie rozhodnutia o priznaní, alebo nepriznaní preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Základnou podmienkou pre vyhotovenie preukazu je miera funkčnej poruchy ťažkého zdravotného postihnutia, a to vo výške najmenej 50%. Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár. Medzi ochorenia spadajúce pod ťažké zdravotné postihnutia sú napríklad neurologické ochorenia, ťažké poruchy pohyblivosti, ortopedické ochorenia, geneticky podmienené ochorenia, ťažké poruchy tráviaceho traktu, sociálnych interakcií, onkologické ochorenia, slepota či strata sluchu.

Ako vyzerá pravý parkovací preukaz ZŤP?

Mnohí občania si parkovací preukaz vybavili neprávom, prípadne samotný preukaz je falzifikát. Je preto dobré vedieť, ako vyzerá skutočný parkovací preukaz.

Parkovací preukaz má rozmery 106 mm na výšku a 148 mm na šírku, je bledomodrej farby s výnimkou bieleho symbolu užívateľov vozíka, ktorý má tmavomodré pozadie. Parkovací preukaz obsahuje ochranný prvok hologram a je pokrytý plastickou hmotou.

Na prednej strane musí byť vľavo uvedený biely symbol užívateľa vozíka na tmavomodrom pozadí, dátum ukončenia platnosti preukazu, evidenčné číslo a tiež názov a odtlačok úradnej pečiatky od orgánu, ktorý preukaz vyhotovil. Vpravo má byť uvedené nasledovné: Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, parkovací preukaz vo vybraných jazykoch Európskej únie, slová Model európskej únie a v pozadí kód Slovenskej republiky vyjadrený písmenkami SK. Zadná časť preukazu musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorá vlastní preukaz a tiež jej podpis a fotografiu. Zároveň je tam uvedené, že preukaz oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ.

Parkovací preukaz by mal byť umiestnený v prednej časti vozidla tak, aby bol jasne viditeľný pre účely kontroly.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo