Voliť na Slovensku môžete doma alebo s voličským preukazom

26.02.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Voľby


Ak sa 29. februára nebudete nachádzať doma, môžete svoj hlas odovzdať kandidátovi v inom volebnom okrsku. Bez voličského preukazu to však nepôjde.


Voliť na Slovensku môže občan, ktorý dovŕši najneskôr v deň volieb 18. rokov veku. Pre tieto parlamentné voľby je najmladší volič ten, ktorý sa narodil 28. februára 2002 (keďže rok 2002 nebol priestupný).

Väčšina Slovákov bude v tento deň voliť vo volebnom okrsku v mieste svojho trvalého bydliska.

Čo však robiť, keď práve v sobotu 29. februára doma nebudete? Váš kandidát o hlas prísť nemusí. Stačí ak so svojim voličským preukazom navštívite ktorýkoľvek volebný okrsok na Slovensku.

Tip: Môžem poslať politickej strane 2% z dane? Nie, ale začínajúce politické strany to vedia obísť

Ako si vybaviť voličský alebo hlasovací preukaz

Zdroj: Shutterstock

Ako si vybaviť voličský alebo hlasovací preukaz

Voličský preukaz vám vydá obec alebo mesto, kde máte trvalé bydlisko.  Preukaz sa vydáva na požiadanie a to buď:

  • osobne     
  • splnomocnenou osobou
  • poštou
  • elektronicky - emailom

Osobne vám vystavia preukaz najneskôr deň pred voľbami. Ak sa teda dozviete aj na poslednú chvíľu, že musíte odcestovať, stačí ak v piatok 28.februára navštívite obecný alebo mestský úrad. Pred úradníčkou vyplníte žiadosť a po kontrole údajov vám preukaz vydajú hneď na počkanie.

V žiadosti o hlasovací preukaz vyplníte vaše identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu.

V prípade, že za vás prevezme voličský preukaz splnomocnená osoba, musíte v žiadosti uviesť aj jej meno a priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Pokiaľ žiadate o preukaz poštou alebo emailom, musíte vyplnenú žiadosť zaslať najneskôr 15 dní pred voľbami, t.j. 14. februára. V žiadosti musíte uviesť aj korešpondenčnú adresu, na ktorú vám má byť zaslaný hlasovací preukaz.

 

Ako prebieha volenie s voličským preukazom

Volič s voličským preukazom nie je žiadna veda. Stačí navštíviť volebnú miestnosť kdekoľvek na území Slovenska. Tam volebnej komisii predložíte váš voličský aj občiansky preukaz. 

Po identifikácii voliča – teda vás – vám komisia vráti občiansky preukaz, avšak ten hlasovací si ponechá. Preberiete si hlasovacie lístky a odoberiete sa za plentu.

Do obálky vložíte jeden lístok, na ktorom môžete vybrať (označiť) až štyri prednostné hlasy. Môžete, ale aj nemusíte.  Dôležité je, aby sa v obálke nachádzal jeden lístok vášho favorita. 

Obálku potom vhodíte do pripravenej urny medzi ostatné obálky.  Nepoužité hlasovacie lístky potom vhodíte do druhej schránky na to určenej.

Ak ste žiadali o hlasovací preukaz a nakoniec by ste sa predsa len rozhodli voliť vo volebnej miestnosti podľa miesta vášho trvalého bydliska, musíte hlasovací preukaz volebnej komisii i tak predložiť. 

Žiadosť nezabudnite podpísať. Podpis žiadateľa nemusí byť notársky ani úradne overený.

Kedy sa konajú parlamentné voľby

Svoj hlas môžete odovzdať vybranému kandidátovi v sobotu 29. februára 2020.

Slováci žijúci v zahraničí môžu hlasovať zo zahraničia poštou. Tí, čo majú trvalý pobyt na Slovensko a v deň volieb sa nachádzajú na území Slovenska, môžu hlasovať aj osobne s hlasovacím preukazom. Tí, čo nemajú trvalý pobyt na Slovensku alebo sa v čase volieb nachádzajú v zahraničí môžu voliť iba prostredníctvom pošty, t.j. zaslaním hlasovacích lístkov poštou. 

Slovensko ako jedna z mála krajín neumožňuje svojim občanom voliť nielen elektronicky ale ani osobne na veľvyslanectvách či iných konzulárnych úradoch.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5h