Ďalší týždeň prázdnin: začneme sa postiť a pôjdeme k voľbám

21.02.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Sviatky


9. týždeň roku 2020 patrí jarným prázdninám, popolcovej strede a je tiež volebným týždňom pre parlamentné voľby.


V pondelok 17. februára nešli do školy deti z Trnavského a Bratislavského kraja. Tento rok mali možnosť užiť si jarné prázdniny ako prvé. Hneď po západnom Slovensku následuje stredné Slovensko. Od pondelka 24. februára zostanú doma deti navštevujúce základné a stredné školy v Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.

Kedže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu oznamuje termíny prázdnin na tri roky dopredu, už teraz vieme, ako budú vypadať termíny prázdnin i v nasledujúcich dvoch školských rokoch.

Tabuľka: Kedy budú jarné prázdniny v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji v roku 2020, 2021 a 2022

Kraj Termín prázdnin
2020 2021 2022
Banskobystrický 24.2. - 28.2.  15.2. - 19.2.  7.3. - 11.3.
Bratislavský 17.2. - 21.2. 1.3. - 5.3. 28.2. - 4.3.
Košický 2.3. - 6.3. 22.2. - 26.2. 21.2. - 25.2.
Nitriansky 17.2. - 21.2. 1.3. - 5.3. 28.2. - 4.3.
Prešovský 2.3. - 6.3. 22.2. - 26.2. 21.2. - 25.2.
Trenčiansky 24.2. - 28.2. 15.2. - 19.2. 7.3. - 11.3.
Trnavský 17.2. - 21.2. 1.3. - 5.3. 28.2. - 4.3.
Žilinský 24.2. - 28.2. 15.2. - 19.2. 7.3. - 11.3.
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Z tabuľky jasne vyplýva, tento rok prázdninujú Stredoslováci ako druhí.  Už v budúcom roku začnú jarné prázdninovanie deti zo stredného Slovenska, nasledované deťmi z Východu a až potom ako posledné budú prázdninovať deti zo západného Slovenska.

Kedže sa poradie v jarných prádzninových týždňoch každoročne posúva, strávia deti z Trenčína, Žiliny a Nitry v školskom roku 2021/2022 jarné prázdniny ako posledná skupina prázdninovákov.

 

Popolcová streda 2020

Popolcová streda je prvý deň 40-dňového pôstu pred veľkonočnými sviatkami (do 40 dní sa nezapočítavajú nedele). Tento deň je pre kresťanov (hlavne katolíkov) spojený s prísnym pôstom a zdržaním sa mäsitých pokrmov.

Pre tento děn sa používal i názov škaredá streda. Bohoslužba v kostoloch je ozvláštnená značením veriacich na čelo posväteným popolom. Popol totiž symbolizuje pôvod človeka zo zeme a má mu pripomenúť jeho pominuteľnosť. Pri vytváraní kríža na čelo vraví kňaz veriacemu: "Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš" alebo "Kajaj sa a ver evanjeliu".

Pôstne obdobie trvá v katolíckej cirkvi od Popolcovej stredy až do Veľkonočnej nedele. V tomto období sa už i naši predkovia stravovali striedmo a snažili sa o prehĺbenie svojho vzťahu s Bohom. Toto obdobie by sme mali využiť nielen na očistu tela ale aj "očistu ducha" a sebareflexiu.

Tip: Kalendár sviatkov 2020: 4 predĺžené víkendy a až 15 dní sviatkov

s

Zdroj:Shutterstock

Volebný týždeň: parlamentné voľby 2020

Opäť po štyroch rokoch si vyberáme svojich zástupcov do parlamentu. Naše záujmy by mali obhajovať na ďalšie štyri roky.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára 2020. Voliť môžete osobne vo volebnom okrsku podľa miesta trvalého bydliska. Ak však viete, že sa v tento deň budete nachádzať mimo svoje trvalé bydlisko avšak niekde na území Slovenska, môžete si požiadať o hlasovací preukaz.

Keď predložíte svoj hlasovací preukaz spolu s občianskym preukazom volebnej komisii v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku, môžete odovzať hlas svojmu vyvolenému kanditátovi.

Slováci, ktorí žijú v zahraničí môžu voliť len poštou, a to iba v prípade, ak si o svoj hlasovací lístok požiadali včas: Návod, ako voliť zo zahraničia.

Ako voliť v parlamentných voľbách

Vybrať si môžete z 25 volebných strán svoju preferovanú. Do obálky za plentou vložíte hlasovací lístok vybranej volebnej strany. Ak máte záujem, tak môžete zakrúžkovať až štyroch preferovaných kandidátov. Môžete ale nemusíte. Majte však na pamäti, že nesmiete označiť viac ako štyri mená, inak sa ku krúžkovaniu nebude prihliadať.  Obálku s jedným hlasovacím lístkom vybranej strany napokon hodíte do hlasovacej urny.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 1 krát 5 0.5