Doplnkové dôchodkové fondy dosiahli vlani rekordné zhodnotenia

24.02.2020 | Tlačová správa, ADSS
Tlačové správy


Demografická krivka na Slovensku nemá pozitívny vývoj a podľa posledných štúdií sa bude v najbližších dekádach výrazne meniť pomer seniorov a osôb v produktívnom veku. Už dnes nie je dôchodok z I. piliera postačujúci a z prognóz vyplýva, že pri súčasnom nastavení systému sa bude znižovať schopnosť Sociálnej poisťovne vyplácať určitú výšku dôchodkov. Východisko z tejto situácie ponúka aj doplnkové dôchodkové sporenie.


„Vzhľadom na demografický vývoj nebude štát v budúcnosti schopný zabezpečiť primerané dôchodky z I. piliera. Uvedomuje si to i slovenská vláda, ktorá okrem vstupu do II. piliera, podporuje aj dobrovoľné dôchodkové sporenie v III. pilieri,“ hovorí Martin Višňovský, prezident Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS). „Sporením vo všetkých dôchodkových pilieroch získava budúci penzista možnosť vyskladať si dôchodok z viacerých zdrojov a znížiť tak riziko nízkeho dôchodku, pokiaľ by sa spoliehal len na I. pilier,“ dodáva. Samozrejme, je dôležité uvedomiť si, že ide o dlhodobé sporenie ktorého účelom je vytvoriť úspory pre zvýšenie príjmu na penzii.

Mať dôchodok vo vlastných rukách sa oplatí

Mladí ľudia, resp. ľudia v produktívnom veku by rozhodne nemali váhať a mali by si sporiť na penziu súčasne v I. (Sociálna poisťovňa), II. (DSS) aj III. (DDS) pilieri. Niekoľkonásobne tak zvýšia svoje šance, že po odchode na dôchodok výrazne neklesne ich životná úroveň. Dobrovoľné sporenie v doplnkovom dôchodkovom sporení pritom ponúka niekoľko hlavných výhod:

  • zhodnotenie prostriedkov investovaním vo fondoch,
  • príspevok zamestnávateľa ako zamestnanecký benefit,
  • daňovo odpočítateľný príspevok až do výšky 180 € ročne (túto možnosť je potrebné vyznačiť i v daňovom priznaní alebo o to požiadať zamestnávateľa).

Klienti DDS majú dôvod na úsmev

Účastníci v III. pilieri môžu zhodnotiť svoje úspory investovaním finančných prostriedkov do vhodných príspevkových dôchodkových fondov, a to v závislosti od vzťahu k riziku. Všeobecne odporúčame mladším ročníkom, ktorým ostáva 10 a viac rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, dynamickejšie fondy s možnosťou vyššieho zhodnotenia. V roku 2019 dosiahli príspevkové doplnkové dôchodkové fondy v III. pilieri na Slovensku rekordné zhodnotenia. Najvýkonnejší indexový doplnkový dôchodkový fond zhodnotil úspory účastníkov za rok 2019 až o 23,2 %. Výrazné zhodnotenie zaznamenali aj účastníci v ďalších akciových alebo rastových fondoch, a to od 13 % do 17 % p. a. Na rozdiel od záveru roka 2018, kedy na základe prepadu na finančných trhoch veľká časť účastníkov zaznamenala v koncoročných výpisoch záporné zhodnotenie úspor, v tomto roku dostávajú účastníci pozitívne informácie o výraznom zhodnotení svojho majetku v III. pilieri.

Sľubnejšia budúcnosť pred dverami

ADDS, ktorá združuje správcov (DDS spoločnosti) v III. pilieri a zastupuje aj záujmy účastníkov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, neustále pracuje na zlepšovaní podmienok sporenia na dôchodok a je iniciátorom viacerých aktivít na zvýšenie atraktivity III. piliera a finančnej gramotnosti v oblasti zodpovednosti za vlastný dôchodok. Podstatnou súčasťou týchto snáh sú legislatívne zmeny vedúce k zlepšeniu systému dobrovoľného sporenia na dôchodok prostredníctvom III. piliera tak, aby sa stal pre slovenskú populáciu finančnou istotou v čase dôchodku. „Podporujeme napríklad zvýšenie daňovej úľavy pre účastníkov a zamestnávateľov, zlepšenie podmienok pre živnostníkov a celkové zvýšenie efektivity systému,“ dopĺňa M. Višňovský. ADDS so záujmom očakáva prípravu programového vyhlásenia novej vlády SR a je pripravená aktívne participovať na tvorbe priorít v oblasti doplnkového sporenia na dôchodok s cieľom podporiť ho.


Články zo sekcie: Tlačové správy