Platenie odtlačkom prsta a biometriou tváre chcú Slováci viac, než heslá a PIN

31.03.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Banky,sporenie - spravodajstvo


Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú biometrické overovanie platieb pred heslami, vyplýva to z regionálnej štúdie spoločnosti VISA.


Slovenskí spotrebitelia vnímajú odtlačky prstov a ďalšie metódy biometrického overovania platieb ako bezpečnejšie a pohodlnejšie oproti tradičným metódam, vyplýva to z regionálneho prieskumu spoločnosti Visa. Až 19% zákazníkov e-shopov svoju objednávku nedokončí kvôli tomu, že zabudnú svoje heslo. Biometrické informácie sú jedinečné, je ťažké ich napodobniť a sú rýchlo k dispozícii.

Nedávny výskum globálnej platobnej spoločnosti Visa zistil, že slovenskí držitelia kariet majú stále väčší záujem o biometrické potvrdzovanie platieb, keďže ho vnímajú ako bezpečnejšiu metódu než tradičné zadávanie hesla. Vyplýva to z regionálneho prieskumu, ktorý zrealizovala na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.

Až 90% respondentov považuje odtlačok prsta za najbezpečnejší spôsob, ako potvrdiť platbu. Druhou najbezpečnejšou biometrickou metódou je podľa spotrebiteľov skenovanie oka. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje rast popularity biometrie je jej pohodlné použitie. Objednávku v e-shopoch neukončí platbou 63% zákazníkov a pre 19% z nich je dôvodom práve to, že zabudli svoje heslo.

 

platenie biometrickými údajmi - odtlačkom prsta, sietnicou oka, tvárou

Zdroj: Pixabay

Platby odtlačkom a biometriou na vzostupe

Biometrika má v platobnom styku čoraz významnejšiu rolu, keďže plne spĺňa nariadenie európskej smernice Payment service directive (PSD2), Strong Customer Authetication (SCA). Táto regulácia nariaďuje bankám striktnejšiu, dvojfaktorovú, kontrolu online platieb, aby zaistili, že platbu vždy vykonáva skutočný držiteľ karty. Použitie biometrických údajov, ktoré potvrdzuje zákazníkovu identitu na registrovanom a spárovanom zariadením spĺňa požadované dve formy overenia, a tým pádom rýchlo a ľahko vyhovie požiadavke SCA.

“Digitalizácia v bankách a finančných inštitúciách zažíva na Slovensku vzostup. Zavádzaním inovatívnych riešení reagujú firmy na zvyšujúcu sa potrebu ochrániť užívateľov pred potenciálnymi hrozbami. Biometria je moderným nástrojom, ktorý nám pomáha prekonávať tieto nástrahy. Ide ruka v ruke s legislatívnymi nárokmi na bezpečnosť a vďaka modernej technológii sú dnešné metódy overenia totožnosti ľahšie a rýchlejšie ako napríklad štandardné využívanie hesiel,” povedal Marcel Gajdoš, generálny riaditeľ Visa pre Českú republiku a Slovensko.

Slováci obľubujú najmä platenie odtlačkom prsta

Najpopulárnejšou formou biometrie je na Slovensku rozpoznávanie odtlačku prsta. Vyskúšalo si ho 59% opýtaných držiteľov kariet a 40% ho pri platení využíva pravidelne. Ďalšie biometrické metódy sú využívané zriedkavejšie, napríklad so skenom oka má skúsenosť len 13% užívateľov.

Výskum spoločnosti Visa ukazuje na zvyšujúcu chuť verejnosti používať biometrické overovanie. To, že si nemusia pamätať množstvo hesiel považuje za výrazný benefit 37% opýtaných držiteľov kariet a 34% oceňuje, že biometrické údaje je nemožné zabudnúť, či stratiť.

V rámci overovania identity pri platbách je pre 83% spotrebiteľov kľúčová možnosť výberu medzi viacerými biometrickými metódami ako odtlačky, rozpoznávanie tváre, či sken oka. Medzi dôvody ich voľby patria osobné preferencie, bezpečnosť, či miesto a situácia, v ktorej užívateľ platbu realizuje. Visa má k dispozícii technológie na podporu rôznych metód overovania, ktoré umožňujú finančným inštitúciám a obchodníkom prispôsobiť sa meniacim potrebám zákazníkov a zároveň pokračovať v zlepšovaní bezpečnostných opatrení.

Výskum, ktorý si objednala spoločnosť Visa, uskutočnila spoločnosť Fabrizio Ward, LLC a bol vyhotovený v decembri 2019. Prieskum prebiehal medzi 1 000 dospelými držiteľmi karty VISA vo veku 18 a viac rokov. Respondenti boli z Českej republiky, Slovenska a Maďarska.

Platby mobilom budú stúpať

Iný prieskum z konca minulého roka tiež potvrdil, že Slováci obľubujú inovatívne technológie pri platení. Mobilný telefón pri sebe väčšinou nosí až 89% ľudí u nás a až 78% neodchádza z domu bez platobnej karty. Bez svojich kľúčov nikam nejde až 72% opýtaných, no hotovosť si pri odchode z domu kontroluje iba 70%. Medzi najčastejšie uvádzané motivácie pre používanie mobilných platieb patrí kvalitnejší mobilný telefón, ktorý by naštartoval k platbám 20% respondentov, lepšia informovanosť o tom, kto má prístup k dátam z platobnej karty v telefóne (14%) a lepšie internetové pripojenie (9%).Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5h