Volebné miestnosti a parlamentné voľby 2020 (šikovný návod pre voličov)

27.02.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


29. februára budú Slováci voliť svojich zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky. Prinášame všetky praktické informácie k voľbám 2020.


Nezabudnite si občiansky preukaz, prípadne hlasovací preukaz – ak volíte mimo svojho okrsku. Parlamentné voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu 29. februára 2020.

O hlasovací lístok sa dá požiadať osobne na obecnom alebo mestskom úrade, kde má volič trvalý pobyt, najneskôr v piatok 20. februára 2020 pred voľbami.

Kedy otvárajú a zatvárajú volebné miestnosti?

Volebné miesntnosti budú dňa 29.2. otvorené od 7:00 do 22:00.

Ak si to budú vyžadujú miestne podmienky, môže starosta určiť začiatok hlasovania aj na skoršiu hodinu, maximálne však o dve hodiny.

Mimoriadne udalosti môžu spôsobiť, že ústredná volebná komisia rozhodne o posunutí termínu ukončenia hlasovania v určitom okrsku. Stalo sa tak naposledy pri prezidentských voľbách v roku 2019, kedy opitý poslanec v Medzanoch vzal volebnú urnu a vyšiel s ňou von z volebnej miestnosti. Takéto mimoriadne udalosti môžu mať za následok predĺženie volebného moratória, ktoré sa končí zavretím všetkých volebných miestností. Volebná miestnosť v Medzanoch totiž kvôli incidentu pri prezidentských voľbách musela byť otvorená až do 23:15 v danom volebnom dni.

 

voľby do parlamentu 2020 - všetko, čo potrebujete vedieť

Zdroj: Shutterstock

Ako hlasovať vo voľbách?

1. Každý volič vstupuje osobne do volebnej miestnosti, kde sedí volebná komisia. Zástupcu poslať nemôžete

2. Volebnej komisii odovzdávate svoj občiansky preukaz na kontrolu, prípadne hlasovací preukaz, ak ste si vopred vybavili možnosť voliť aj v inom okrsku ako v tom svojom.  Volebná komisia zaznamená do zoznamu vašu účasť a obdržíte od nej hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Následne sa podpíšete do zoznamu voličov.

3. Hneď ako volič dostane hlasovacie lístky a obálku, vstúpi do priestoru určeného na úpravu lístkov – zväčša za plentu.

4. Do prázdnej obálky volič vhodí jeden hlasovací lístok – s názvom strany, ktorej dáva svoj hlas a môže zakrúžkovať až štyroch politikov zo zoznamu. Krúžkuje sa poradové číslo politika, čím dávame najavo, ktorému z kandidátov dávame prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.

5. Obálku uzavriete, vhodíte ju do volebnej urny a nepoužité lístky vhodíte do boxu určeného na papier.

Kandidátne listiny politických strán

 1. Slovenská strana Andreja Hlinku
 2. Dobrá voľba
 3. SaS
 4. Sme rodina
 5. Slovenské hnutie obrody
 6. Za ľudí
 7. Máme toho dosť!
 8. Hlas pravice
 9. SNS
 10. Demokratická strana
 11. OĽaNO
 12. Koalícia PS/Spolu
 13. Starostovia a nezávislí kandidáti
 14. 99% – občiansky hlas
 15. KDH
 16. Slovenská liga
 17. Vlasť
 18. Most-Híd
 19. Smer
 20. Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby
 21. Hlas ľudu
 22. Maďarská komunitná spolupatričnosť
 23. Práca slovenského národa
 24. Kotlebovci – ĽSNS
 25. Socialisti

Čo ak sa pomýlim?

Okrsková volebná komisia môže na požiadanie vydať voličovi nové hlasovacie lístky. Nesprávne upravené lístky sa potom hádžu do rovnakej schránky, do ktorej sa vhadzujú aj nepoužité hlasovacie lístky.

Voľby pre zdravotne indispinovaných

Ak ste v situácii, že nemôžete sami upravovať hlasovacie lístky alebo ich vhadzovať do volebnej urny pre zdravotné postihnutie, prípadne inú skutočnosť – musíte to oznámiť volebnej komisii vopred. Takíto voliči majú právo vziať so sebou do určeného priestoru na úpravu lístkov inú spôsobilú osobu, aby na základe ich pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Pozor! Nesmie ísť o člena okrskovej volebnej komisie, musí to byť iná osoba.

Ak sa neviete z vážnych zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti, máte právo požiadať obec o to, aby vám bolo umožnené voliť pomocou prenosnej volebnej schránky. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Pokuty pri voľbách

Áno, pri voľbe môžete dostať aj pokutu. Nesmiete totiž vynášať hlasovacie lístky von z volebnej miestnosti. Ak tak urobíte, dopustíte sa priestupku a hrozí vám pokuta 33 eur.

V zákone sa totiž píše, že volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Kedy končí volebné moratórium

Volebné moratórium na volebnú kampaň začína 48 hodín pred voľbami do NR SR a končí sa zatvorením volebných miestností. Pre médiá platí zákaz zverejňovať informácie o kandidátoch 48 hodín pred začiatkom volieb, teda od 7:00 hod 27. februára 2020.

Moratórium na volebné prieskumy platí 14 dní pred voľbami. Dňa 14. februára 2020 bol zverejnený posledný prieskum.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5