Ako získať vrátenie dane, keď ste na materskej?

05.03.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Rodičovský príspevok je od dane oslobodený, materské je však príjem. Kedy musí mamička podávať daňové priznanie.


Povinnosť podávať daňové priznanie má na Slovensku každý daňovník, ktorí dosiahol v roku 2019 príjem aspoň vo výške 1 968,68 eur.  Tu sa započítavajú akékoľvek príjmy, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené.

V prípade, že ste boli zamestnaní časť roka a nemali ste iné príjmy, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania alebo podávate daňové priznanie k dani z príjmov – typ A. Toto priznanie podávate aj vtedy, ak ste mali príjem z dohody.

V prípade, že ste mali aj akýkoľvek iný príjem napríklad z podnikania, z prenájmu, či z výhry, podávate daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

Oslobodené od dane sú dávky sociálneho poistenia, tj. nemocenské dávky a štátne sociálne dávky.

Nemocenské dávky oslobodené od dane z príjmov

Nemocenské dávky sú oslobodené od dane z príjmov a tak, i keď predstavujú náhradu za ušlý príjem, nepatria do daňového priznania.

Jedná sa o:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • vyrovnávaciu dávku
 • materské

Ak teda daňovníčka (daňovník) pracovala časť roku a potom časť roku poberala niektorú z uvedených dávok, podáva daňové priznanie , v ktorom sa uvádza len príjem bez dávky. 

Pozor na uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD na manželku, ktorú si v svojom daňovom priznaní uplatní manžel.  Materské a ostatné nemocenské dávky sa započítavajú do príjmu manželky. Suma nezdaniteľnej časti ZD na manželku sa tak určí ako nezdaniteľná čas ZD na manželku mínus materské.  Bližšie sa o problematike dočítate aj konkrétnu sumu daňového zvýhodnenia si vypočítate v našej kalkulačke.

 

Zdroj: Shutterstock

Štátne sociálne dávky oslobodené od dane z príjmov

Od dane z príjmov sú oslobodené nasledujúce štátne sociálne dávky:

 • prídavok na dieťam
 • príplatok k prídavku na dieťa
 • rodičovský príspevok
 • príspevok na starostlivosť o dieťa
 • príspevok pri narodení dieťaťa
 • príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
 • príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí
 • príspevok na pohreb

Ak teda poberáte rodičovský príspevok, môže si váš manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.  Rodičovský príspevok sa od NČZD na manželku neodpočítava. Odpočítava sa iba suma materského. 

Podať daňové priznanie môže byť výhodné

Aj keď nemáte povinnosť podať daňové priznanie, môže to byť pre vás výhodné.  Výhodné je to predovšetkým pre takých daňovníkov, ktorí boli časť roka zamestnaní a zamestnávateľ im zrážal preddavky na daň. (Výšku preddavku na daň zo mzdy si môžete vypočítať na mzdovej kalkulačke). Tým, že podá daňové priznanie, aj keď boli príjmy nižšie než 1 968,68 eur, vznikne mu nárok na daňový preplatok a tak získa späť zrazené preddavky. 

Finančný úrad vracia len tie daňové preplatky, ktoré sú vyššie ako 5 eur. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5