Vymáhanie pohľadávok: 5 efektívnych spôsobov, ako na to

09.03.2020 | Komerčný článok,
komerčný článok


Vymáhanie pohľadávok nie je tá najpríjemnejšia záležitosť. Ak však chcete svoje peniaze naspäť, nemáte veľmi na výber. Je dôležité dať si pozor na niekoľko vecí, inak hrozí, že sa stratíte v zakliatej spleti nekonečnej byrokracie.


Zdroj: Pixabay.com

Veriteľ a jeho prvé útrapy

Vymáhanie pohľadávok môže byť poriadne vyčerpávajúce. Často sa stáva, že po dlhom súdnom konaní konečne prichádza právoplatný súdny rozsudok a spolu s ním sa začína iniciovať exekúcia. Dlžník sa však odrazu javí ako nemajetný. Veriteľ zostáva bezradný. V takom prípade sa väčšina obráti na jednu z advokátskych kancelárií s prosbou o pomoc.

Niekedy pomôže kontrola

Pokiaľ je dlžník skutočne nemajetný, jednou z možností veriteľa je kontrola. Jej cieľom je zistiť, či majetok dlžníka neušiel zo súvahy danej spoločnosti v predchádzajúcich troch rokoch. Prevody takého majetku na tretie osoby môžete napadnúť veľmi efektívne. Ak sú tieto osoby spriaznené a nebola zachovaná obvyklá cena, vrátenie tohoto majetku do súvahy dlžníka by nemalo robiť problém. A dlžník môže splatiť svoj dlh.

Čo robiť, ak je dlžníkom firma

V prípade, že dlžníkom je firma, nárok sa dá uplatniť aj voči jej štatutárovi. Neodporúčame však začať trestné stíhanie. Existencia dlhu sama o sebe totiž nie je trestný čin. Veriteľ sa svojich práv môže domáhať účinnejšie pomocou ďalších prostriedkov. Jedným z nich je vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi.

Zdroj: Unsplash.com

Konkurz s neistým výsledkom

Vyhlásenie konkurzu voči firme sa vám nemusí vždy vyplatiť. Ak sa preň rozhodnete, počítajte so súdnym poplatkom vo výške 1500 €. Súd ho však pre nedostatok majetku môže aj zamietnuť. Vtedy má veriteľ možnosť uplatniť celú výšku svojej pohľadávky voči štatutárovi. Dlh, ktorý nebol zaplatený, je totiž škodou spôsobenou štatutárom voči veriteľovi. Štatutár je preto povinný ju uhradiť zo svojho osobného majetku.

Verdikt súdu je dôležitý

Súd môže vyhlásiť konkurz vo viacerých prípadoch. Jedným z nich je varianta, keď existuje majetok, ktorý možno rozdeliť medzi veriteľov. Ak však konkurz nebol vyhlásený včas, štatutár je povinný zaplatiť pokutu 12 500 € zo svojho osobného majetku. Opomenúť nesmieme ani odporovateľnosť prevodov majetku z takejto firmy na tretie osoby. Stíhať ich možno až v päťročnej lehote.

Vymáhanie pohľadávok má svoje špecifiká

Vymáhanie pohľadávok môže byť poriadne nákladné. Pokiaľ ako veriteľ nechcete míňať ďalších 1500 €, existuje aj iné riešenie. Aspoň za istých okolností. V pôvodnom konaní by ste mali dosiahnuť právoplatný súdny rozsudok voči dlžníkovi. Zároveň potrebujete mať exekučný titul, pričom daná firma by nemala mať žiadny majetok. Ak toto všetko platí a konateľ porušil svoje povinnosti, žalovať môžete priamo jeho. Konateľ bude musieť požadovanú sumu zaplatiť zo svojho osobného majetku.

Zdroj: Pexels.com

Vyskúšajte legislatívnu novinku

Môžete tiež využiť novinku, ktorou je pravidlo krízy alebo zákazu plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje v období, keď je spoločnosť v kríze. V rámci neho má štatutár viacero povinností, kde nemôže vyplácať na úkor ostatných veriteľov záväzky voči spriazneným osobám ani svojim majiteľom. V takomto prípade sa veriteľ o náhradu škody môže domáhať priamo voči štatutárovi ako fyzickej osobe.


Články zo sekcie: komerčný článokPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.