Ak chcete darovať 2% z dane, dajte si pozor, aby ste tak urobili včas a vyplnili všetko potrebné bezchybne

19.03.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak chcete aspoň čiastočne rozhodnúť, kam pôjdu vaše dane, uvedťe všetky údaje v daňovom priznaní. Prinášame prehľad toho, na čo všetko si treba dať pritom pozor.


Pri podávaní daňového priznania za rok 2020, ale aj darovaní 2% z dane treba dodržať stanový termín a správne vyplniť údaje. 2% z dane sú obľúbenou formou, ako môžu fyzické osoby či dobrovoľníci pomôcť a darovať neziskovým organizáciam či občianskym združeniam finančnú pomc.

Ako a koľko peňazí vlastne posielam?

Mnohí ľudia sú k darovaniu 2% z dane pomerne skeptickí. Myslia si, že ide o malú sumu a tak sa o to nezaujímajú. Je to však škoda, pretože aj malá suma môže niektorým organizáciam pomôcť prežiť a aspoň z mála prosperovať. Aj pri dvoch percentách totiž platí, že sila nie je v jednotlivcovi, ale v skupine - ak 2% z dane pošle vybranej organizácii množstvo ľudí, pôjde o pomerne zaujímavú sumu.

Uveďme si to na konkrétnom príklade. Ak počítame napríklad s mesačnou hrubou mzdou 1000 eur, 2 percentá z dane tvoria až 25,64 eur za rok. Predstavte si, že spolu s vami pošle túto sumu organizácii ďalších 100 ľudí, to už nie je tak zanedbateľná suma, však?

Fyzické osoby poukazujú každoročne 2% z dane, dobrovoľníci až 3%.

Daňové priznanie spolu s Vyhlásením možno vyplniť elektronicky a podať elektronicky prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, potrebného softvéru v počítači, čítačky a elektronickej komunikácie s Finančnou správou. 

2% z dane darujete automaticky spolu s odovzdaním daňového priznania resp. vyrovnaním rozdielu pri dani z príjmu (zisk alebo strata). Čísla účtov prijímateľov preto nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

 

ako poslať 2% z dane a neurobiť chybu

Zdroj: Shutterstock

Časté chyby pri darovaní dvoch percent

Mnoho fyzických osôb chce darovať peniaze, avšak mnohí robia zásadnú chybu už na začiatku. Podajú Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštrukturovaných vzoroch, prípadne zabudnú priložiť Potvrdenie o zaplatení dane.

Vyhlásenie musí byť čitateľne vyplnené

Za chybu sa takisto považuje nesprávne vyplnenie políčka s dátumom zaplatenia dane (riadok 14 v samostatnom vyhlásení). 

Nesprávne vyplnené identifikačné číslo organizácie (IČO) je veľmi častou chybou a možno sa pri ňom pomýliť hneď niekoľkokrát. Buď uvediete zlé číslo, ale omnoho častejšie ľudia zabúdajú, že číslice sa zarovnávajú vpravo. Číslo musí sedieť so Zoznamom prijímateľov 2% z dane na rok 2020, ktorý Komora notárov SR zverejnila 15. januára. Nemožno tam vpisovať žiadne iné znaky, okrem číslic.

Je prijímateľ prijímateľom aj v roku 2020?

Overte si to vo vyššie spomínanom zozname. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie podielu z dane. 

Častou chybou je, že daňovníci nedodržia termín. Daňové priznanie a Vyhlásenie, musia byť podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania v lehote do 30. apríla 2020. To znamená, že ak si predlžujete lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna, prípadne 30. septembra, darovať 2% z dane už nestihnete.

Chybou môže byť aj to, ak daňovník nesprávne vypočíta sumu % podielu dane. Na to by ho však už teraz mal upozorniť elektronický systém Finančnej správy ešte predtým, ako daňové priznanie odošlete.

Darovať percentá môžu aj dobrovoľníci, a to poukázaním až 3% z dane. Aj oni však môžu urobiť pri podávaní chyby. Napríklad, že nepredložia Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľnícku činnosť treba vykonávať najmenej 40 hodín, takže pozor aj na splnenie tejto lehoty. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5