Daňové priznanie 2020: nezabudnite daň zaplatiť

12.03.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Blíži sa termín na podanie daňového priznania. Nezabudnite však, že dovtedy musíte daň aj zaplatiť. Ako na to, sa dozviete v našom článku.


Do kedy je nutné daň zaplatiť?

Daň z príjmu, ktorú ste si vypočítali vo svojom daňovom priznaní, musíte zaplatiť najneskôr v ten istý deň dokedy musíte podať daňové priznanie. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu 2020 je najneskôr do utorka 31.3. Najneskôr v tento deň musíte taktiež daň zaplatiť.   Ak ste podali daňové priznanie skôr (napr. v priebehu marca), mohli ste daň zaplatiť hneď, ale pokojne stačí aj keď ju zaplatíte až 31.3. 2020.

Ak však máte odklad, t.j. predĺžili ste si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmu o jeden, dva, či tri mesiace, aj vaša daňová povinnosť je potom splatná až k tomuto dátumu. 

V súvislosti so šírením nákazy koronavírusom predĺžila Finančná správa lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace, do 30.6.2020. Týka sa to všetkých daňovníkov, aj tých ktorí sú povinní podávať daňové priznanie elektronicky. 

Finančná správa vyzýva daňovníkov, aby uprednostnili inú formu podania daňového priznania ako osobne. Môžu tak urobiť poštou alebo elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. 

Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť podať daňové priznanie elektronicky a chcú, potrebujú občiansky preukaz s čipom alebo elektronický podpis. Využiť môžu aj tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Ako zaplatiť daň z príjmu

Máte niekoľko možností, ako môžete daň zaplatiť:

  • v hotovosti poštovou poukážkou
  • bezhotovostným prevodom z bankového účtu

Či už zaplatíte vašu daň cez poštovú poukážku alebo bezhotovostným prevodom z bankového účtu, kladte veľký dôraz na číslo účtu.

 

Na aké číslo účtu platíte daň z príjmu

Daň sa platí na jedinečné číslo účtu špecifické pre každý daňový subjekt. Skladá sa:

  • z predčíslia, ktorým je druh dane
  • z čísla účtu daňovníka (OÚD)
  • z kódu Štátnej pokladnice.

Predčíslie pre daň z príjmu je 500208 pre daňových rezidentov.  Pre nerezidentov je predčíslie u dane z príjmov 500216.

Druhý údaj je špeciálny a každý jeden daňový subjekt má svoje číslo 

Na stránkach finančnej správy si môžete overiť pridelené číslo účtu daňovníka (OÚD). Je to obvykle až 10 miestne číslo, ktoré vám je pridelené na základe vášho rodného čísla alebo DIČ.

Kód štátnej pokladnice je 8180.

Číslo účtu daňového rezidenta Číslo účtu daňového nerezidenta
500208-OUD/8180 500216-OUD/8180

Variabilný symbol pre úhradu dane z príjmov za rok 2019 je v oboch prípadoch rovnaký: 1700992019

Pozor na to, ako uvediete číslo účtu.  Číslo účtu musí mať formu IBAN. Každý si musí číslo účtu previesť do IBAN formy sám pomocou genrátoru/validátoru: "IBAN - Generátor/Validátor"

Vo validátore zadáte predčíslie účtu (napr. 500208) a potom číslo účtu (OUD napr. 1122334455). BIC/SWIFT Štátnej pokladnice je SPSRSKBAXXX.

IBAN vzorového príkladu bude mať podobu:

IBAN: SK 10 8180 5002 0811 2233 4455. 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX  

Aké su pokuty za nezaplatenie dane

Neplatenie daní sa nevypláca. Okrem mastnej pokuty by vám mohlao hroziť aj odňatie slobody. Bližšie sme sa téme venovali v článku Čo robiť, keď som zabudol odovzdať včas daňové priznanie?

Pokuta začína na 30 eurách a vyšplhať sa môže až do výšky 16 tisíc eur, podľa závažnosti situácie.

Ako zaplatiť daň z príjmu 2020, pokuty

Zdroj: Shutterstock

Kedy vám vrátia daň

Máte nárok na preplatok dane z príjmov, na vrátenie daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie?

Najneskôrší termín pre vrátenie daňového preplatku, daňového bonusu či prémie je 40 dní odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Čiže platbu môžete očakávať najneskôr do 7. mája 2020.

Preplatok Vám vrátia, ak ste vo vašom daňovom priznaní vyplnili príslušnú časť, v ktorej ste aj uviedli číslo účtu, kam vám majú prostriedky vrátiť.

V daňovom priznaní k dani z príjmov - typ A  nájdete túto časť na strane 6 ako posledný deviaty oddiel:

  • XI. ODDIEL - Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie

Následne uvediete "x" vedľa príslušného riadku, o vrátenie čoho žiadate.

V tomto oddiely musíte vyplniť aj IBAN vašeho bežného účtu, na ktorý chcete peniaze zaslať. IBAN vám poskytne rovno vaša banka, určite ho nájdete aj vo vašom internetovom bankovníctve, alebo si ho môžete vygenerovať cez IBAN validátor národnej banky Slovenska

Nezabudnite uviesť dátum a tiež podpis, aj keď ste sa už podpisovali v X. oddiely na tej istej strane. 

V daňovom priznaní k dani z príjmov - typ B žiadate o daňové vratky na strane 13:

  • XIV. ODDIEL - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu

Zaškrtnete príslušný riadok a taktiež vyplníte IBAN účtu, na ktorý vám budú žiadané prostriedky zaslané. Nezabudnite sa podpísať.


KVÍZ: Čo všetko viete o daňových zvýhodneniach a nezdaniteľnej časti základu dane?

Aké nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) z príjmu si môže daňovník uplatniť?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5