Začínajúci poľnohospodári môžu získať dotáciu 50-tisíc eur

26.03.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Agrorezort poskytne mladým poľnohospodárom tento rok dotácie v celkovej výške 13 miliónov eur.  Nezabudnite podať žiadosť v čas. Čítajte do kedy a koľko môžete žiadať v roku 2020.


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vyhlásilo výzvu na podporu mladých poľnohospodárov. Chce tak pomôcť mladým poľnohospodárom pri začiatku ich podnikateľskej činnosti v oblasti rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine. Jeden mladý poľnohospodár môže od štátu získať až 50-tisíc eur. O dotáciu môžu žiadať mladí poľnohospodári zo všetkých krajov Slovenska.

Dotácie majú motivovať najmä mladšie ročníky

„Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku je takmer 50 rokov. Je to alarmujúce číslo, kvôli ktorému hľadáme spôsoby, ako mladých poľnohospodárov čo najviac motivovať. Aby si Slovensko tento sektor udržalo, štát musí mladých poľnohospodárov považovať za prioritu a hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí si k poľnohospodárstvu nachádzajú vzťah. Práve mladí poľnohospodári sú často inovatívnejší, schopní reagovať na trh, využívať technológie a zavádzať moderné postupy,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ministerstvo údajne cíti, že slovenské poľnohospodárstvo potrebuje nový impulz v podobe mladých ľudí a práve to je cieľom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rokoch 2014 – 2020 s názvom „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje 50-tisíc eur pre jeden podnik. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Ministerstvo na výzvu vyčlenilo celkom 13 miliónov eur.

 

dotácie pre mladých poľnohospodárov 2020

Zdroj: Pixabay

Vízia prichádza z Európskej únie

Len 6 % zo všetkých poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (EÚ) riadia poľnohospodári mladší než 35 rokov. Presvedčiť mladých ľudí, aby začali s poľnohospodárskou činnosťou, je veľkou výzvou.

Vzhľadom na starnutie pracovných síl v poľnohospodárstve Európska únia zintenzívňuje svoje úsilie presvedčiť mladých ľudí, aby sa práce v poľnohospodárstve nebáli. Mladým poľnohospodárom poskytuje pomoc prostredníctvom grantov na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, podpory príjmu a ďalších výhod, napríklad dodatočnej odbornej prípravy.

Ako sa uvádza na oficiálnych webových stránkach EÚ, podpora ďalšej generácie európskych poľnohospodárov nielen zvyšuje konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ v budúcnosti, ale pomáha zároveň zaručiť dodávky potravín v Európe v najbližších rokoch.

Ako podať žiadosť?

Podpora je určená pre mladého poľnohospodára na začatie jeho podnikateľskej činnosti. Tá musí byť spojená s realizáciou podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. 

Prvým kritériom je už vyššie spomínaný vek a profesijné zručnosti. Mladý poľnohospodár v čase podania žiadosti nesmie mať viac ako 40 rokov (t. j. nedosiahol 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ.

Čas na podanie je do júna 2020

„Žiadosť musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia v podniku,“ zdôraznil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014 - 2020 je otvorená od 25. februára do 30. júna 2020. Samotné podávanie žiadostí bude prebiehať od 15. júna do 30. júna 2020 na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Ako má vyzerať žiadosť?

Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne popísané vo výzve, zverejnenej na webovom sídle PPA www.apa.sk.

Žiadosti o poskytnutie informácií môžete takisto adresovať na kanceláriu generálneho riaditeľa PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava. Prípadné informácie je možné získať na tel. č. 02/52733800, e–mail: info@apa.sk alebo  na adrese kancelárie generálneho riaditeľa PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava. 

Vzhľadom k situácii ohľadom koronavírusu žiada platobná agentúra občanov, aby žiadosti predkladali v elektronickej forme.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5h