Zuzana Kolárová: Slovensko je pri preberaní európskej legislatívy často príliš horlivé

16.03.2020 | Redakcia, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Čím je špecifické podnikanie na Slovensku? Ako zložité je vyznať sa v daniach a účtovníctve na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami? Na tieto a ďalšie otázky nám odpovedala Zuzana Kolárová, výkonná riaditeľka spoločnosti ASB Slovakia. 


Ako hodnotíte podnikateľské prostredie na Slovensku? 

Z makroekonomického pohľadu pravdepodobne nie je Slovensku čo vytknúť. Sme stabilnou súčasťou eurozóny, s dostatočným ekonomickým rastom, nízkou infláciou aj nezamestnanosťou. V porovnaní s ostatnými krajinami v regióne sme samozrejme limitovaní veľkosťou našej krajiny a tým pádom pomerne malým domácim trhom. Priestor na zlepšenie podnikateľského prostredia vidím naďalej v byrokratickom zaťažení, v administratívne komplikovanom začatí podnikania, nedostatočnej elektronickej komunikácii so štátom a vymožiteľnosti práva. Momentálne nás v praxi najviac trápia prieťahy v konaniach na obchodných registroch a enormne rastúce mzdy najmä v regióne Bratislavy.

"najviac nás trápia enormne rastúce mzdy v Bratislave"

Sú na Slovensku nejaké unikátne legislatívne požiadavky, ktoré nie sú v ostatných európskych krajinách? 

V porovnaní s okolitými krajinami je naša účtovná legislatíva najbližšie k medzinárodným štandardom účtového výkazníctva (IFRS). Máme do lokálnych štandardov prebraté množstvo medzinárodných princípov napr. koncept ekonomického vlastníctva pri nájmoch, vykazovanie rezerv. V daňovej oblasti zasa Slovensko až príliš aktívne implementuje všetky novinky či už z OECD alebo Smernice EÚ. Často sme v tomto smere prví i napriek garantovanej prechodnej dobe a nevieme si v prípade neistoty preveriť aplikačnú prax v iných krajinách. Špecifikami slovenskej legislatívy sú opatrenia, ktoré sú väčšinou súčasťou predvolebného politického boja, napríklad rekreačné poukazy pre zamestnancov, 15% sadzba dane z príjmov právnických osôb pre mikrodaňovníkov s príjmami do 100.000 EUR, závodné ubytovne a podobne.

Čím sa vaša firma zaoberá? 

Sme poskytovateľom služieb v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva, miezd, transakčného poradenstva a korporátnych služieb. Naši klienti sú prevažne zahraniční, dovolím si povedať, že viac ako 90%. Našou úlohou je práve zastrešiť im v plnej miere ich podnikanie na Slovensku tak, aby nepociťovali, že tu nemajú lokálny team. Slovenských klientov máme pomenej, ale som veľmi rada, že postupne pribúdajú.

Z akých krajín sú vaši klienti a v akých podnikateľských odboroch pôsobia?   

Dnes je naozaj ťažké povedať, odkiaľ ktorý klient je, hlavne u multinárodných korporácií. Najviac klientov prichádza z Česka, zastúpené ale máme i menej typické krajiny ako Škandináviu, Izrael, Thajsko, či Austráliu. Z hľadiska sektorov väčšina klientov pôsobí v oblasti prenájmu nehnuteľností, maloobchodu, či služieb. V našom portfóliu poskytujeme služby aj banke, poisťovni alebo obchodníkovi s virtuálnymi menami.

"dobre sa nám pracuje s konkurenciou"

Aký je rozsah služieb, ktoré im poskytujete? 

Pod značkou ASB poskytujeme na Slovensku rovnaký rozsah služieb ako v okolitých krajinách. Od korporátnych a účtovných služieb cez spracovanie miezd až po komplikované daňové a transakčné poradenstvo. Ku klientom pristupujeme individuálne a ponúkame im na mieru jedinečný mix služieb presne podľa ich potrieb. Nemáme problém, ak si časť služieb z nášho portfólia klient zabezpečí interne, prípadne ak spolupracuje s viacerými poskytovateľmi. Veľmi dobre sa nám pracuje aj s partnermi, ktorí sú našou priamou konkurenciou.

Ako vnímate pôsobenie vašej firmy v kontexte vývoja lokálneho trhu a ekonomických ukazovateľov? 

Myslím, že sa nám podarilo zachytiť pozitívny makroekonomický vývoj Slovenska z posledných rokov. Spolu s rastom našich klientov sme postupne vyrástli i my sami. Za posledných 5 rokov sa nám podarilo firmu strojnásobiť; meradlom nie sú len dosiahnuté výnosy a výška zisku ale i veľkosť nášho teamu. Kým pri mojom nástupe nás bolo 7, dnes má firma vyše 20 zamestnancov. Postupne posilňujeme naše postavenie i vo veľmi špecifických oblastiach, ako je daňové poradenstvo a transakčné služby. Za úspešné považujem zloženie a stabilitu celého teamu, kedy sa nám podarilo dať dokopy partiu ľudí, ktorí sa dopĺňajú profesijne i ľudsky. V čase nulovej nezamestnanosti nemáme takmer žiadnu fluktuáciu. 

Vo vašom odbore sa neustále skloňujú termíny ako umelá inteligencia, automatizácia, robotizácia, aký na to máte názor? Prípadne využívate už niečo z toho v každodennej praxi? 

Digitalizáciu v našej brandži vítam. Určite je priestor odbúrať technológiami manuálne účtovanie do softvéru, ušetriť tým kapacitu teamu na sofistikovanejšie zadania a znížiť riziko ľudskej chyby. Aktívne využívame import dát všade tam, kde je to možné, napr. pri elektronických bankových výpisoch, vystavených faktúrach z rôznych billingových systémov, riešime elektronizáciu dochádzky klientských zamestnancov a jej import do mzdového softvéru, využívame skenovacie technológie s prednastaveným zaúčtovaním opakujúcich sa dokladov, zdieľame s klientami vzdialené prístupy do účtovných databáz a podobne. Rovnako pristupujeme k exportu dát a výstupov, ktoré pripravujeme pre našich klientov, či už sú to výstupy z mzdového účtovníctva do účtovného alebo personálneho systému, export platobných príkazov do banky. 
Medzi dvoma desiatkami zamestnancov vašej firmy sú v drvivej väčšine ženy a tiež zastávajú všetky manažérske pozície.

"pracovať v ženskom kolektíve sa mi nechcelo"

Ako sa Vám vedie taký team a čím je špecifický?

Pracovať v ženskom kolektíve sa mi veľmi nechcelo, predsa len hrôzostrašných historiek na túto tému koluje veľké množstvo. Musím ale priznať, že som sa veľmi mýlila. Moje kolegyne sú úžasne schopné ženy, manažérky. Rozumieme si pracovne aj osobne, máme voči sebe plnú dôveru a rýchlo dospejeme ku kompromisu a dohode. V tomto smere som s bývalými mužskými kolegami a ich egom musela bojovať oveľa viac. Zároveň sme si vybudovali rešpekt a autoritu aj u našich mužských klientov, myslím, že sme si navzájom úplne rovnocenným partnerom. 

Zuzana Kolárová ako Managing Director ASB Slovakia vedie tím účtovníkov, mzdových účtovníkov a trust manažérov. Od roku 2006 je registrovanou daňovou poradkyňou.

Predchádzajúce skúsenosti získala predovšetkým počas svojho pôsobenia v KPMG Slovakia, kde zastávala pozíciu daňovej poradkyne, sústreďujúcej sa hlavne na daňové služby pre finančné trhy, farmáciu ale aj sieťové odvetvia (distribúcia plynu a energie).

Podieľala sa na mnohých poradenských projektoch, vrátane M&A, due diligence, reštrukturalizácie podnikov a posudzovania zmlúv.

Zuzana má taktiež skúsenosti s daňovým compliance a zastupovaním klientov v daňových konaniach a súdnych sporoch proti Slovenskej republike. 
 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo