Finančná správa umožnila odklad daňového priznania do 30. júna všetkým daňovníkom

22.03.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Novú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania môžu využiť všetci daňovníci, i tí, ktorí komunikujú so správou elektronicky.


"Daňovníci, ktorí nemusia podávať daňové priznanie elektronicky, môžu využiť nové predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 31. mája. Je ich ešte asi 350 tisíc." už neplatí. 19. marca 2020 vydala vláda nariadenie kedy umožní všetkým daňovníkom podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 30. júna 2020. Nie je nutné podávať oznámenie o odklade daňového priznania.

Ako podať daňové priznanie

Podať papierové daňové priznanie môžu všetky fyzické osoby – nepodnikatelia  a niektoré právnické osoby.   Aby sa obmedzilo šírenie nákazy koronavírusom prijala  Finančná správa viacero opatrení. Daňovníkom vychádza navyše v ústrety tým, že došlo k predĺženiu lehoty na podanie „papierového“ daňového priznania do 30. júna 2020. Najneskôr v tento deň tak majú daňovníci aj povinnosť daň zaplatiť.

Finančná správa ďalej vyzýva túto skupinu daňovníkov, aby využili i iný spôsob na podanie daňového priznania. 

Vyplnené daňové priznanie je možné podať poštou. 

Druhý spôsob je využitie elektronického podania cez portál finančnej správy. Aby ste však mohli so správou komunikovať elektronicky, potrebujete občiansky preukaz s čipom, alebo kvalifikovaný elektronický podpis.  Využiť sa dá aj tzv. dohoda o elektronickom doručovaní.

Predĺženie lehoty o 3 až 6 mesiacov

Odložiť daňové priznanie až o tri mesiace môžu každoročne všetci daňovníci. A to tak, že odošlú na daňový úrad Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.  Teraz však nie je potrebné oznámenie o predĺženie lehoty odosielať. Nový termín do 30.6.2020 platí pre všetkých daňovníkov aj OSVČ, živnostníkov, ktorí sú povinní s daňovou resp. finančnou správou komunikovať elektronicky.

Daňovníci, ktorí už podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a majú uvedený dátum do 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020 môžu využiť automatické odpustenie sankcií a podať daňové priznanie až do 30.6.2020. Daňovému úradu už nemusíte nič oznamovať.

 

Daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia si môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania až o 6 mesiacov.

Toto oznámenie je potrebné doručiť najneskôr do  utorka 31.3.(vrátane). Stačí ho poslať na príslušný úrad poštou alebo kuriérom.

Ďalšie opatrenia finančnej správy

Pre daňovníkov, ktorí nechcú, nevedia alebo nemôžu komunikovať s finančnou správou elektronicky sa navyše zriadila mobilná dodávka, kde je možné odovzdať daňové priznanie.

Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová však predstavila nasledujúce opatrenia platné na úradoch finančnej správy.

"Pred najväčším daňovým úradom v Bratislave, kde je najvyššia koncentrácia ľudí, budú od pondelka (16.03.) daňové priznanie od osôb nekomunikujúcich elektronicky preberať príslušníci finančnej správy v mobilnej dodávke a klienti budú odovzdávať daňové priznanie mimo budovy finančnej správy,“

informovala Wittenbergerová a ďalej dodáva

"Obmedzili sme vstup návštev v rámci priestorov finančnej správy a minimalizovali sme osobné rokovania s klientmi mimo klientskych zón, zamedzujeme vstup do našich budov osobám s príznakmi respiračných a prenosných ochorení, stanovili sme minimálnu vzdialenosť medzi klientom a našimi pracovníkmi na min. 2m, regulujeme počet osôb v klientskych zónach, preberáme dokumenty v jednorazových rukaviciach, máme k dispozícii rúška a pripravujeme aj úpravu úradných hodín.“

Koronavírus: Predĺženie lehoty, odklad daňové priznanie máj, jún 2020

Zdroj: Shutterstock

Kto nie je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky

Tieto osoby podávajú daňové priznanie a platia daň až do 30.6.2020.

Fyzické osoby – nepodnikatelia:

  • ak mali príjem zo závislej činnosti a daňové priznanie k dani z príjmov – typ A si podávajú sami
  • ak mali príjmy z prenájmu alebo z predaja nehnuteľnosti, nepeňažné výhry, príjmy z predaja cenných papierov, z prevodu obchodného podielu, príjmy z kapitálového majetku (napr. vrátenie podielových listov, výnosy z dlhopisov, úroky z poskytnutých pôžičiek)
  • ak mali príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (umelci), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa autorského zákona
  • ak mali príjmy z osobnej asistencie
  • ak mali príjmy z činnosti výkonných športovcov (zákon o športe)
  • ak mali príjmy ako znalci, prekladatelia a tlmočníci podľa príslušného zákona

Právnické osoby

  • ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, ak nie sú platiteľmi DPH
  • ak nie sú založené na podnikanie
  • pozemkové spoločenstvá
  • zahraničné osoby, ak nie sú platitelia DPH a nie sú zapísané v obchodnom registri.
 


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5