Prenajímali ste v roku 2019 byt, dom alebo garáž? Takto bude vypadať vaše daňové priznanie.

19.03.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ak ste si na prenájme zarobili viac ako 500 eur, no menej ako 1968,68 eur daňové priznanie podávať nemusíte. Ale iba v tom prípade, že to bol váš jediný príjem za celý rok.


Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba, nie všetky príjmy z prenájmu musia ísť do daňového priznania.

V tomto článku sa zaoberáme situáciou, kedy prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba nepodnikateľ, teda nie je to vaša živnosť. Váš byt, dom, či garáž prenajímate na základe nájomnej zmluvy.

 

Oslobodenie od dane až 500 eur

Príjem z prenájmu je oslobodený od dane z príjmu až do výšky 500 eur. Táto suma sa neprepočítava na mesiace. Ak ste prenajímali len časť roku alebo aj celý rok a váš príjem z tohto prenájmu nebol vyšší ako 500 eur, vôbec tento príjem v daňovom priznaní neuvádzate.

Ak ste získali na prenájme v roku 2019 vyšší príjem, do daňového priznania uvádzate sumu mínus 500 eur.  Napríklad pri príjme 1200 eur sa v daňovom priznaní uvedie suma 700 eur (1200-500).

Na nehnuteľnosť, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, si môžu oslobodenie uplatniť obaja manželia. Rozdelia si príjem a uplatnia si každý vo svojom daňovom priznaní 500 eur. Príjem si môžu rozdeliť v rovnakom pomere - pol na pol, alebo aj v inom pomere, ako sa dohodnú.

Daň z prenájmu v daňovom priznaní 2020: príklad na výpočet

Zdroj: Shutterstock

Uvádzanie príjmov z prenájmu v daňovom priznaní

Príjmy z prenájmu patria do daňového priznania k dani z príjmov - typ B. Konkrétne sa uvádzajú v VI. oddiele - Výpočet základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu.

V tabuľke č. 1 na 3. strane v riadku číslo 11.  Pri príjmoch z prenájmu si môžete uplatniť aj výdavky. Ako vyplniť výdavky a ako ich vypočítať si vysvetlíme v nasledujúcom odstavci.

Aj napriek tomu, že si vediete evidenciu, prípadne účtujete v jednoduchom či podvojnom účtovníctve, aby ste si mohli uplatniť preukázateľné výdavky, nemusíte prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov účtovné výkazy.  Určite ich však archivujte, kvôli prípadnej daňovej kontrole.

Lehota na podanie daňového priznania je obvykle do konca marca. Kvôli obmedzeniam na zabránenie šírenia koronavírusu bola automaticky predĺžená do 31. mája. Najneskôr v tento deň je potrebné i vypočítanú daň z príjmu zaplatiť.

Kedže príjmy z prenájmu patria medzi pasívne príjmy, nedá sa na nich uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Tú si môže daňovník uplatniť len ak mal príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania či inej samostatnezárobkovej činnosti. Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka či na manželku si môžete vypočítať na našej kalkulačke.

Ako uplatniť výdavky pri príjmoch z prenájmu

Pri príjmoch z prenájmu si nie je možné uplatniť paušálne výdavky. Uplatniť sa dajú len skutočne vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu.

Sumu výdavkov je potrebné prepočítať v rovnakom pomere v akom sa uplatnili príjmy z prenájmu a oslobodenie k celkovým dosiahnutým príjmom z prenájmu.

Príklad na uplatnenie výdavkov pri príjmoch z prenájmu

Daňovník mal príjmy  z prenájmu za rok 2019 vo výške 4 500 eur.

Uplatnil si oslobodenie od dane vo výške 500 eur.

Príjem z prenájmu do daňového priznania je  4 000 eur. (4500-500)

Preukázateľné výdavky za rok 2019 predstavovali sumu 2800 eur.

Výdavky do daňového priznania si uplatní v sume    2 488,89 eur  ( (4000 : 4500)x2800)

Preukázateľné výdavky pri príjmoch z prenájmu

Medzi výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu patrí:

 • výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti
  • výdavky na energie
  • výdavky na ostatné služby (napr. poplatok za vývoz odpadu/popolnice a pod.)

Aby ste si mohli uviesť a započítať aj ďalšie výdavky, museli by ste zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku a účtovať alebo viesť evidenciu. V takom prípade medzi výdavky patrí aj:

 • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (odpisy)
 • výdavky na technické zhodnotenie
 • výdavky na jej opravy a udržiavanie
 • príspevky do fondu opráv
 • daň z nehnuteľnosti
 • výdavky na poistenie nehnuteľnosti
 • úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti

Kvíz: Pamätáte si ešte otázky z testov autoškoly? Otestujte sa v našom kvíze.

1/10 Vodič nesmie zastaviť a stáť:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dane - spravodajstvo