LPG alebo CNG: ktorý pohon je praktickejší resp. lepší?

31.03.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Ak najazdíte veľa kilometrov, investícia do alternatívnych pohonov sa vám vráti pomerne rýchlo. 


LPG a CNG patria na Slovensku a v Čechách medzi najobľúbenejšie alternatívne pohony súčasnosti. CNG obsahuje ako energetickú zložku metán, LPG zas propán a bután. Do palív tiež výrobcovia pridávajú ďalšie zložky, aby bolo možné aj čuchom identifikovať úniky plynov. Viete, aké sú ich najväčšie rozdiely? Za aký čas sa vám investícia do prerábky vráti? Ktoré palivo je ekologickejšie? V tomto článku sa pokúsime odpovedať na všetky otázky.

Čo je to LPG a aké sú jeho výhody?

LPG je skrátka pre liquid petroleum gas, teda po slovensky kvapalný ropný plyn. Získava sa ako vedľajší vedľajší produkt pri ťažbe a spracovaní ropy. Do nádrží vozidiel je dodávaný v kvapalnom skupenstve a nakoľko je ťažší ako vzduch, pri prípadnom úniku nedochádza k samovoľnému odvetraniu. To je tiež dôvod, prečo majú autá s LPG väčšinou zakázaný vjazd do podzemných garáží - s výnimkou nových garáží, ktoré sa prispôsobili aj takýmto autám. Pri spaľovaní LPG sú produkované výrazne nižšie emisie ako pri benzíne či nafte.

Plusy LPG pohonu

 • veľká sieť čerpacích staníc a servisov po celom Slovensku i Českej republike
 • menej nákladná prestavba - 800 až 1 000 eur
 • prestvavba vhodná aj pre benzínové motory s menším ročným nájazdom kilometrov
 • úspora približne 40% nákladov na pohonné hmoty oproti benzínu
 • možnosť umiestnenia nádrže do priestoru rezervy bez obmedzenia batožinového priestoru a pri zachovaní pôvodnej nádrže

Mínusy LPG pohonu

 • premenlivá kvalita plynu - nie všetky čerpacie stanice ho dodávajú v dostatočnej kvalite
 • litrová spotreba LPG oproti benzínu je vyššia
 • ekonomicky je výhodnejší len prechod z benzínovej verzie na LPG, prechod z prevádzkovania naftovej verzie na LPG neprináša úspory
 

CNG verzus LPG - výhody a nevýhody alternatívnych pohonov

Zdroj: Pixabay

Čo je to CNG a aké sú jeho výhody?

CNG je zase skratka pre compressed natural gas, čo znamená stlačený zemný plyn resp. biometán. Zemný plyn je vyrobený z obnoviteľných zdrojov alebo odpadu a stlačený spravidla na min 200 bar. Rozdielom oproti LPG je, že do nádrže vozidla sa dodáva v plynnom skupenstve a je ľahší ako vzduch - to znamená, že pri prípadnom úniku dôjde k samovoľnému odvetraniu. Pri jeho spaľovaní sú produkované emisie výrazne nižšie ako pri benzíne či nafte a dokonca aj o desiatky percent nižšie ako v prípade LPG. CNG je tak najekologickejšie palivo spomedzi kvapalných resp. plynových pohonných hmôt. V jednom kilograme CNG je toľko energie, koľko zodpovedá 1,5 litru benzínu, 1,3 litru nafty, alebo 1,9 litru LPG.

CNG odporúčame najmä šoférom, ktorí chcú byť ekologickí. Pri spaľovaní CNG totiž uniká do ovzdušia v porovnaní s naftou alebo benzínom výrazne menej škodlivín, oxidov dusíka NO x, oxidu uhličitého CO 2, pevných častíc a karcinogénnych látok.

Plusy CNG pohonu

 • konštantne dobrá kvalita plynu
 • CNG možno porovnať napríklad s benzínom s oktanovým číslom 130, ktorý významne ovplyvňuje tichý chod motora
 • úspory cca 60% nákladov oproti benzínu, 40% oproti nafte
 • ponuka originálne upravených vozidiel na CNG bez úpravy batožinového priestoru (napríklad Škoda)
 • na CNG môžu prejsť bez problémov aj nákladné autá či autobus
 • CNG možno vyrábať aj z odpadu (čističky odpadových vôd a skládok) a z obnoviteľných zdrojov (kukurica, tráva)

Mínusy CNG pohonu

 • obmedzená sieť čerpacích staníc
 • drahšia prestavba (1300 - 2500 eur)
 • slabšia servisná sieť
 • vyššie náklady pri kúpe auta so vstavaným CNG pohonom už od výroby

V súčasnosti patrí k najúspornejším palivám pohon na CNG. Cenovú výhodu ale na verejných CNG staniciach nevidno na prvý pohľad. Dôvodom je cena, ktorá sa zobrazuje za kilogram na rozdiel od ostatných palív, vrátane LPG, kde je v litroch. K mínusom CNG však patrí fakt, že pre využitie v doprave sa na dostatočnú koncentráciu energie musí stlačiť do nádrží asi 200-krát oproti bežnému tlaku vzduchu, aby ponúkol dostatočný dojazd auta.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo