V prešovskej nemocnici sa pacienti cítia najlepšie! Poznáme rebríček TOP nemocníc Slovenska

20.03.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vyplýva to z dotazníkov spokojnosti pacientov, ktoré za minulý rok zozbierala poisťovňa Dôvera. Pozrite si s nami rebríček nemocníc na Slovensku.


Rebríčk nemocníc hodnotených podľa spokojnosti pacientov sa zostavuje na Slovensku už 14 rokov. To, že to má význam dokazuje i fakt, že priemerná známka hodnotenia je 1,56. Čo najlepšou známkou za posledné roky. Svedčí o tom, že sa podmienky v našich nemocniciach zlepšujú.

„Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, pretože tomu zväčša nerozumejú. Sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení s odstupom času. Z prieskumov vidíme, že niektoré nemocnice sa svojou usilovnosťou dostávajú v rebríčku stále vyššie a mnohé kvalitné zariadenia si udržujú priazeň pacientov. Dobrou správou je aj zlepšenie celkovej priemernej známky od pacientov,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

A že výsledky rebríčka neberie vedenie nemocníc na ľahkú váhu dokazuje i fakt, že práve víťazná Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove bola pred piatimi rokmi hodnotená ako najhoršia. Už vlani sa dostala medzi TOP 10 nemocníc a tento rok jednoznačne zvíťazila.

6500 pacientov hodnotí "hotelové" služby nemocníc

Rebríček sa zostavuje na základe dotazníka spokojnosti počas hospitalizácie. Vlani vyplnilo svoj dotazník až 6 500 pacientov.  V dotazníku pacient zodpovie na 12 otázok. V prípade rodičov hospitalizovaných detí je dotazník kratší o polovicu. Tieto dotazníky však klienti odpovedajú až doma po hospitalizácii. Nemocnici, v ktorej boli hospitalizovaní, priradia známku od 1 po 5, tak ako v škole.

Tabuľka: Otázky z dotazníka spokojnosti pacientov a výsledná známka

Otázka pre dospelého pacienta Priemerná známka
2017 2018 2019
1. Ako ste boli spokojný/á so správaním lekárov na oddelení? 1,47 1,38 1,39
2. Ako ste boli spokojný/á s informáciami o vyšetreniach a o vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára? 1,60 1,40 1,49
3. Ako ste boli spokojný/á so správaním sestier na oddelení? 1,56 1,37 1,48
4. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou lekárov na oddelení? 1,52 1,33 1,42
5. Ako ste boli spokojný/á so starostlivosťou sestier na oddelení? 1,54 1,36 1,45
6. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou ubytovania na oddelení? 1,90 1,67 1,75
7. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou stravy na oddelení? 2,05 1,86 1,94
8. Ako ste boli spokojný/á s kvalitou upratovania na oddelení? 1,63 1,45 1,54
9. Ako ste boli spokojný/á s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou? 1,55 1,36 1,44
10. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe? 1,60 1,42 1,52
11. Ako ste boli spokojný/á s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe? 1,71 1,53 1,61
12. Ako ste boli spokojný/á so zlepšením vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice? 1,71 1,59 1,65
Otázka pre rodičov a zákonných zástupcov detí Priemerná známka
2017 2018 2019
1. Ako ste boli spokojný/á s prístupom sestier k vášmu dieťaťu a k vám? 1,77 1,73 1,64
2. Ako ste boli spokojný/á s prístupom detského lekára k vášmu dieťaťu a k vám? 1,63 1,63 1,54
3. Ako ste boli spokojný/á s vysvetlením zdravotného stavu vášho dieťaťa, následnej liečby, starostlivosti a prípadnej kontroly? 1,78 1,82 1,68
4. Ako ste boli spokojný/á s úrovňou poskytovanej starostlivosti personálom vášmu dieťaťu? 1,89 1,75 1,64
5. Ako ste boli spokojný/á s úrovňou hygieny na oddelení (klinike)? 1,94 2,05 1,81
6. Ako by ste hodnotili celkový pobyt na oddelení (klinike)? 1,99 2,01 1,82

Zdroj: Zdravotná poisťovňa Dôvera

Z tabuľky jasne vyplýva, že je v našich nemocniciach stále čo zlepšovať. Najhoršie výsledky získava otázka ohľadne stravy. To je oblasť, na ktorú pacienti neustále poukazujú čoraz častejšie aj prostredníctvom sociálnych sietí. Zlepšenie naopak vidíme v prístupu sestričiek a lekárov k pacientom.

Známkovanie nemocníc podľa krajov

Zdroj: Zdravotná poisťovňa Dôvera

Top nemocnice v jednotlivých kategóriách

Hodiť všetky nemocnice do jedného "vreca" a potom z nich vybrať najlepšiu by určite nebolo úplne správne, preto vznikli kategórie:

 • fakultná nemocnica
  • víťaz: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov
  • 2. miesto: Národný ústav detských chorôb, Bratislava
  • 3. miesto: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
 • všeobecná nemocnica
  • víťaz: Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves
  • 2. miesto: Ľubovnianska nemocnica, Stará Ľubovňa
  • 3. miesto: Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava
 • špecializované zdravotnícke zariadenie
  • víťaz Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa
  • 2. miesto: CINRE, Bratislava
  • 3. miesto: Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
 • ostatné zdravotnícke zariadenie
  • víťaz Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec
  • 2. miesto: Mamacentrum sv. Agáty, Banská Bystrica
  • 3. miesto: ORL Humenné

Najlepšie udelené známky pacientov v jednotlivých kategóriách

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a so sestrami:

 1. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

 2. ORL Humenné

 3. Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

 1. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec    
 2. Mammacentrum sv. Agáty, Banská Bystrica
 3. Clinica Orthopedica, Bratislava

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice:

 1. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, Banská Bystrica
 2. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec
 3. Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Najhoršie udelené známky pacientov v jednotlivých kategóriách (od posledného miesta)

Kategória zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a so sestrami:

 • Psychiatrická nemocnica prof.Matulaya, Kremnica; Fakultná nemocnica, Trnava; Nemocnica Alexandra Wintera, Piešťany

Kategória ubytovanie, strava a upratovanie:

 • Nemocnica Alexandra Wintera, Piešťany; Fakultná nemocnica Trnava; Psychiatrická nemocnica prof.Matulaya, Kremnica

Kategória spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice:

 • Psychiatrická nemocnica prof .Matulaya, Kremnica; Kysucká nemocnica s poliklinikou, Čadca; Nemocnica Alexandra Wintera, Piešťany

Známkovanie nemocníc podľa veku pacienta

Zdroj: Zdravotná poisťovňa DôveraPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5