Rekreačné poukazy 2020: aj tento rok vám zamestnávateľ prispeje 275 eur

03.04.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Podmienky používania rekreačného poukazu sa v roku 2020 nijak zásadne nemenia.


Prvého januára 2019 vstúpila do platnosti novela, ktorá zaviedla inštitút príspevku na rekreáciu zamestnancov. Všetky firmy nad 49 zamestnancov - teda stredné a veľké firmy - majú povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná, snahu zaviesť príspevok povinne pre všetky firmy poslanci NR SR nepodporili.

Podmienky získania príspevku na rekreáciu

Príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nedostanete ho automaticky.

Podmienkou je, že príspevok dostane iba zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov. Pre splnenie tejto lehoty je dôležité mať odpracované 2 roky najneskôr v deň začatia rekreácie. 

Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.

Zľava z roku 2019 nie je prenosná do tohto roku, nemožno ju teda pripočítať k nároku na tento rok.

Platí tiež, že za kalendárny rok môže zamestnanec požiadať o príspevok iba jedného zamestnávateľa.

 

ako využiť rekreačný poukaz na pobyt návod

Zdroj: Pixabay

Príspevok sa týka aj pracovníkov v štátnej sfére

Na rekreačný poukaz resp. príspevok majú nárok nielen zamestnanci, ale aj hasiči, policajti, vojaci, ZVJS, osoby v štátnej službe alebo spadajúce pod zákon o výkone prác vo verejnom záujme.

Príspevok netreba minúť naraz

Sumu 275 eur nemusíte minúť jednorazovo. Príspevok si rozdeliť aj na viacero pobytov, prípadne ním pokryť detský tábor. V zákone stojí, že zamestnávateľ vám preplatí 55 percent preukázaných vynaložených nákladov, ale keď sa postupne sumy spočítajú, tak maximálne to môže byť 275 eur za kalendárny rok.

Na čo všetko možno využiť príspevok na rekreáciu?

 • všetky služby cestovného ruchu spojené s prenocovaním na území Slovenska minimálne na 2 noci
 • pobyt na území SR obsahujúci aj stravovacie služby, wellness, minibar
 • letný tabor pre dieťa výhradne počas prázdnin (nemusia byť len letné) - môžu využiť deti ZŠ alebo osemročného gymnázia 
 • pobyt manžela/manželky alebo partnera/partnerky

Kedy nemôžete využiť príspevok?

 • pri dovolenke v zahraničí resp. mimo územia Slovenska
 • príspevok nemožno použiť na ubytovací poplatok za psa
 • ak už nepracujete pre zamestnávateľa u ktorého ste mali nárok na rekreačný poukaz

Akou formou dostanem príspevok?

Zamestnávateľ vám môže poskytnúť príspevok dvomi formami. Buď formou rekreačného poukazu, ktorým v ubytovaní zaplatíte alebo formou zdokladovania vašej úhrady do 30 dní - peniaze zamestnávatelia často vyplácajú v najbližšej mzde po zdokladovaní. Pozor! Na účtovnom doklade/faktúre/bločku musí byť vaše meno alebo meno vášho dieťaťa.

Na doklade o ubytovaní musia byť povinne označení všetci účastníci pobytu. Samozrejmou súčasťou je  identifikácia zamestnanca - žiadateľa o príspevok.

Ak si príspevok budete chciet uplatniť formou zdokladovania, pamätajte na to, že úhrada oprávnených výdavkov na rekreáciu má byť prioritne zaplatená z účtu zamestnanca, ktorý predkladá žiadosť o príspevok na rekreáciu. Podľa usmernení zákona je možné akceptovať úhradu z iného účtu aj v prípade manželov.

Čo hovorí o rekreačnom poukaze zákon (v skratke)

 • nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu
 • osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky
 • je vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu
 • možnosť použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim rekreačný poukaz
 • vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný
 • slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu a je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5