Kedy vám vrátia dane a daňový bonus? Termíny sú rôzne

26.03.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Podali ste daňové priznanie, v ktorom vám vznikol preplatok, alebo vám majú vrátiť daňový bonus na dieťa či zaplatené úroky z hypotéky? Iste vás zaujíma, kedy môžete vrátenie dane očakávať.


Termíny na vyplatenie daňových preplatkov a daňových bonusov sa rôznia. Závisí to od toho, kedy je dátum "uzávierky" pre podanie daňového priznania a tiež, či máte odklad na podanie priznania.

Jedno sa však nemení, aby ste mohli vratku vôbec očakávať, musíte o ňu tiež požiadať. Nestačí len plusový (resp. mínusový) zostatok na tlačive daňového priznania.

Ako žiadať o preplatok dane

K preplatku dane obvykle dochádza, ak ste v priebehu roka zaplatili vyššie preddavky na dani. V niektorých situáciách sa dokonca vyplatí podávať daňové priznanie už len kvôli tomu, aby ste získali zaplatené preddavky späť. Týka sa to predovšetkým študentov s nízkymi príjmami.

Aby vám vrátili preplatok, musíte v daňovom priznaní vyplniť príslušnú časť:

  • zaškrtnete príslušný riadok
  • vyplníte IBAN vášho bežného účtu, na ktorý vám daňový úrad preplatok zašle.

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov - typ A, jedná sa o 9. oddiel na šiestej strane:

  • XI. ODDIEL - Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie

V prípade, že ste v roku 2019 podnikali, či ste mali rôzne iné príjmy (napr. príjmy z prenájmu, výhru), podávate daňové priznanie k dani z príjmov - typ B. Tu sa jedná o 14. oddiel na trinástej strane tlačiva:

  • XIV. ODDIEL - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu

Nezabudnite, že spomínaný oddiel v daňovom priznaní musí byť podpísaný. V tomto prípade bude daňové priznanie obsahovať dva podpisy. Jeden patrí k vyplnenému priznaniu a druhý k oddielu so žiadosťou o vrátenie dane resp. daňového bonusu.

 

Ako žiadať o vrátenie daňového bonusu

Daňovníci, ktorí spĺňajú nárok, si môžu v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

Aby vám vrátili daňový bonus musíte vyplniť ten istý oddiel daňového priznania ako pri daňovom preplatku, avšak zaškrtnete iný príslušný riadok.

  • DP FO - typ A: XI. ODDIEL - Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie
  • DP FO - typ B: XIV. ODDIEL - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu

Pokiaľ žiadate o vyplatenie daňového bonusu na deti, musíte mať vyplnené mená a rodné čísla detí hneď na druhej strane daňového priznania. Vypočítať výšku daňového bonusu na dieťa/deti vám iste uľahčí naša kalkulačka: Daňový bonus na dieťa.

Pri výpočte nezabudnite vybrať príslušný rok 2019. Mesačný daňový bonus na jedno dieťa bol vlani vo výške 22,17 eur. Na dieťa do 6 rokov veku si môžete nárokovať dokonca až 44,34 eur. Pozor však na to, že dvojnásobnú výšku bonusu si môžete uplatniť až od apríla 2019.

Ak ste zaplatili v banke na úrokoch z hypotéky a spĺňate podmienky, ako nízky vek atď, môžete získať bonus až vo výške 400 eur.  O sume úrokov, ktoré si môžete v daňovom priznaní uplatniť sa dozviete z potvrdenia, ktoré vám na konci roka vydá banka. Údaje z potvrdenia potom patria do IV. oddielu v oboch tlačivách daňového priznania.

Kedy mi vrátia daňové preplatky a daňový bonus

Zdroj: Shutterstock

Kedy daňový úrad vráti daň

Máte nárok na preplatok dane z príjmov, na vrátenie daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie?

Prvý deň, kedy vám môže byť daňový preplatok alebo bonus vyplatený je, hneď nasledujúci deň odo dňa kedy uplynula lehota na podanie daňového priznanie. Najneskôrší termín pre vrátenie daňového preplatku, daňového bonusu či prémie je 40 dní odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Čiže platbu môžete očakávať najskôr 1. apríla a najneskôr do 7. mája 2020. Spravidla sa však platby zrealizujú v priebehu apríla.

Správca dane však odosiela preplatky, ktoré sú vyššie ako 5 eur. Nižšie preplatky nebudú vyplácané.

Ak máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, výplatu preplatku môžete očakávať až po uplynutí tohoto termínu, aj keď by ste podali daňové priznanie skôr.

Neplatí, že vám bude preplatok vyplatený do 40 dní od podania daňového priznania. Ale do 40 dní od skončenia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu.

V súvislosti so vzniknutou karanténnou situáciou, umožnila finančná správa odklad daňového priznania až do 30. júna. Respektíve nebude uplatňovať sankcie za oneskorené podanie daňového priznania. Čiže, nedošlo k posunu termínu pre vyplácanie daňových preplatkov. Ak teda podáte daňové priznanie do 31. marca 2020, vrátenie dane môžete očakávať najneskôr do 7. mája 2020.

S akým termínom vrátenia daní môžu počítať tí, ktorí podajú daňové priznanie po 31.3. finančná správa zatiaľ úplne nešpecifikovala. Vývoj situácie pre vás budeme sledovať, avšak je dosť pravdepodobné, že vyplácanie prípadných preplatkov bude až po 30. júni 2020.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5