Variabilné symboly: na čo nám slúžia a prečo ich treba dodržiavať?

08.04.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Variabilný symbol slúži na označenie bezhotovostnej platby. Ide o maximálne 10-miestne ľubovoľné číslo. 


Platenie účtov je bežná záležitosť každého z nás. Čoraz viac ľudí to robí online, prostredníctvom mobilných zariadení, niekto je verný plateniu účtov na pošte alebo priamo na predajni či pobočke. Každá platba by pre prijímateľa mala obsahovať čo najviac užitočných informácií, aby dokázal jednoznačne identifikovať odosielateľa. Veľmi užitočnou pomôckou je v tomto prípade variabilný symbol. Používame ho pri platbách štátu, za tovary či služby alebo jednoducho keď posielame peniaze známym či priateľom.

Čo je variabilný symbol?

Variabilný symbol je číslo resp. identifikátor, na základe ktorého vás identifikuje príjemca platby. Z praxe vieme, že najčastejšie ide o číslo faktúry, ktorú uhrádzate, číslo objednávky, rodné číslo a pod. Ide o maximálne desať miestne číslo, ktoré s konštantným symbolom, číslom účtu príjemcu resp. IBAN-om a platiteľa, sumou, menou a dátumom splatnosti je súčasťou prevodného príkazu. 

Variabilný symbol nemusí vypĺňať, ale slúži nám a prijimáteľovi na identifikáciu platby v platobnom styku. Ak ho v niektorých prípadoch neuvediete, môže to prijímateľovi a napokon aj vám spôsobiť problémy. 

Na čo všetko používame variabilný symbol?

Variabilný symbol sa využíva predovšetkým pri platbách za ubytovanie, energie, či za služby operátorom. Variabilný symbol zvykne byť uvedený na faktúre, ktorú vám poskytovateľ služieb zašle. 

Prečo môže byť problém, keď nevyplníte variabilný symbol? Ak ho nevyplníte, peniaze síce danej spoločnosti na jej účet prídu, ale ona vás nebude schopná vedieť identifikovať ako jej platiteľa. A tak sa môže stať, že sa zrazu ocitnete v zozname dlžníkov aj napriek tomu, že ste faktúru zaplatili.

 

na čo slúži variabilný symbol

Zdroj: Pixabay

Čo ak na faktúre nie je variabilný symbol?

Ak platíte za nejakú službu alebo tovar a budúci prijímateľ platby tam neuvádza toto číslo, môžete ako variabilný symbol uviesť číslo faktúry. 

Variabilné symboly pri platení daní

Najväčší pozor si treba dať pri úhrade platieb štátnym inštitúciám. Ako fyzická osoba budete v mnohých prípadoch uvádzať svoje rodné číslo, prípadne iný osobný identifikátor.

Najpoužívanejšie variabilné symboly v komunikácii so štátom sú tie, ktoré používame na platenie daní a preddavkov na dane. 

Ukážkové variabilné symboly na platenie daní:

 • Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 splatná 31.3.2020 - 1700992019

 • DPH za daný mesiac 2020 (mesační platitelia) splatná k 25. dňu v mesiaci - napríklad za marec uvedieme číslo o mesiac dozadu takto 1100022020, a za apríl zase nasledovne - 1100032020

 • Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2019 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je splatná 31.3.2020 - 1700992019 

 • Preddavok na daň z príjmov za marec 2020 (mesační platitelia) splatný 31.3.2020 - 1100032020 alebo 1100002020

 • Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2020 - 1100412020 alebo 1100002020

 • Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2020 (mesační platitelia) splatný 31.3.2020 - 1100032020 alebo 1100002020

 • Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2020 - 1100412020 alebo 1100002020

 • Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2020 splatný v marci 2020 - 1100022020

 • Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného vo februári 2020 splatný 31.3.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane - 8100022020

 • Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za február 2020 splatná v marci 2020 - 1700022020

 • Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov splatná 16.3.2020 z príjmov vyplatených vo februári 2020 - 1700022020 

 • Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 16.3.2020 z príjmov vyplatených vo februári 2020 - 1100022020

 • Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za marec 2020 splatný 31.3.2020 - 1100032020 alebo 1100002020Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5