Minimálnu mzdu majú upratovačky na Slovensku, v USA, Kórei či Nemecku

16.04.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Ak ste si mysleli, že za minimálnu mzdu pracujeme iba v Európe, nie je to tak. Najmenšiu hodinovú mzdu poznajú aj v USA, Turecku či v Kórei.


Ak by ste si mysleli, že minimálna mzda je výdobytkom len pár európskych krajín, mýlili by ste sa.  Inštitút minimálnej mzdy nájdete na všetkých kontinentoch planéty.

Minimálna mzda na Slovensku a v Českej republike

Úroveň minimálnej mzdy u našich najbližších susedov je takmer rovnaká. To či sa v tabuľkách celoeurópskeho alebo celosvetového porovnania umiestnime pred alebo za Českou republikou tak trochu závisí aj od vývoja smenného kurzu v danom období.

Minimálna mesačná mzda na rok 2020 je 580 eur. Oproti predchádzajúcemu roku sa jej úroveň zvýšila až o 60 eur. To bolo najvyššie zvýšenie za posledných 5 rokov.  Minimálna mesačná hodinová mzda predstavuje 3,33 eur.

Aj v Českej republike sa zvyšovala minimálna mzda. V roku 2020 je na úrovni 14 600 Kč. Oproti roku 2019 došlo k pomerne razantnému zvýšeniu až o 1 250 Kč.  V súčastnom období kolíše kurz českej koruny k euru medzi 25 až 27 korunami za euro. Preto môžeme konštatovať, že úroveň českej a slovenskej minimálnej mzdy je veľmi podobná. Ako sa vypočíta čistá minimálna mzda v ČR sa dočítate v článku: Ako sa zvýšenie minimálnej mzdy dotkne zamestnancov v ČR.

 

Porovnanie minimálnej hodinovej mzdy v Európe - Mapa

Mapa Európy: porovnanie minimálnem mzdy

Zdroj: WSI Report - Mindestlohne

WSI inštitút (Hospodársky a sociologický inštitút) v Nemecku vydal na začiatku roku správu, kde sa zaoberá porovnaním minimálnej hodinovej mzdy v krajinách sveta. Krajiny, kde je zavedená minimálna mzda, rozdelil do 4 skupín:

  • krajiny s hodinovou mzdou nad 9 eur
  • krajiny, kde je mzda na úrovni od 4 a do 9 eur
  • krajiny s hodinovou mzdou menšou ako 4 eurá no najmenej 2 eurá
  • krajiny, kde je hodinová minimálna mzda menšia ako 2 eurá

Kde si myslíte, že patrí Slovensko? Do tretej skupiny.

Omnoho zaujímavejší je však ukazovateľ, koľko percent predstavuje minimálna mzda z priemernej mzdy v hospodárstve. Tu sa však ištitút vychádzal z údajov za rok 2018. Keď sa bližšie pozrieme na výsledok, zistíme, že vo väčšine krajín pohybuje minimálna mzda okolo 40 % z priemernej mzdy. Pomerne prekvapivé je USA, kde je minimálna mzda len na úrovni 23,2 %.

Porovnanie minimálnej hodinovej mzdy vo svete

Tabuľka č. 1:  Krajiny s minimálnou hodinovou mzdou 9 eur a viac

Krajina Minimálna hodinová mzda k 1.1.2020 Minimálna mzda v % z priemernej mzdy 
Luxembursko 12,38 € 43,8 %
Francúzsko 10,15 € 49,7 %
Holandsko 10,14 € 39,3 %
Írsko 9,80 € (od 1.2.2020 10,10 €) 39,9 %
Belgicko 9,66 € 39,1 %
Veľká Británia 9,35 € (od 1.4.2020 9,93 €) 44,8 %
Nemecko 9,35 € 40,4 %
Krajiny mimo Európy
Austrália 12,10 € 47,2 %
Nový Zéland 10,41 € (od 1.4.2020 11,12 €) 52,3 %
Kanada 9,05 € 45,0 %

V Kanade je výška hodinovej mzdy v jednotlivých regiónoch odlišná. 9,05 eur je priemer na celú krajinu.

Tabuľka č. 2:  Krajiny s minimálnou hodinovou mzdou od 4 eur až 8,99 eur

Krajina Minimálna hodinová mzda k 1.1.2020 Minimálna mzda v % z priemernej mzdy
Španielsko 5,76 € 34,8 %
Slovinsko 5,44 € 48,4 %
Malta 4,48 € --
Krajiny mimo Európy
Japonsko 7,38 € 36,4 %
Korea 6,58 € 46,1 %
USA 6,48 € 23,2 %

V Japonsku je minimálna hodinová mzda odlišná v jednotlivých regiónoch podobne ako v Kanade. Údaj 7,38 eur je preto priemer týchto regionálnych hodinových minimálnych miezd.

Tabuľka č. 3:  Krajiny s minimálnou hodinovou mzdou od 2 eur až 3,99 eur

Krajina Minimálna hodinová mzda k 1.1.2020 Minimálna mzda v % z priemernej mzdy
Portugalsko 3,83 € 43,9 %
Grécko 3,76 €  
Litva 3,72 € 41,4 %
Poľsko 3,50 € 42,9 %
Estónsko 3,48 € 36,8 %
Česká republika 3,40 € 36,2 %
Slovensko 3,33 € 39,4 %
Chorvátsko 3,17 € --
Maďarsko 2,85 € 39,5 %
Rumunsko 2,81 € 42,7 %
Lotyšsko 2,54 € 40,4 %
Krajiny mimo Európy
Turecko 2,37 € 40,5 %

Minimálna mesačná mzda v roku 2018 bola na Slovensku na úrovni 480 eur, hodinová minimálna mzda potom 2,759 eur. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2018 bola 1 013 €.

Tabuľka č. 4:  Krajiny s minimálnou hodinovou mzdou pod 2 eur 

Krajina Minimálna hodinová mzda k 1.1.2020
Bulharsko 1,87 €
Srbsko 1,98 €
Severné Macedónsko 1,95 €
Albánsko 1,21 €
Ukrajina 0,98 €
Krajiny mimo Európy
Argentína 1,57 €
Brazília 1,07 €
Rusko 0,97 €
Moldavsko 0,83 €
V Srbsku a v Severnom Macedónsku je minimálna hodinová mzda stanovená ako čistá mzda, preto uvedené údaje predstavujú odhadovanú hrubú minimálnu hodinovú mzdu. V krajinách s minimálnou hodinovou mzdnou pod 2 eurá nie sú dostupné údaje pre určenie koľko percent z priemernej mzdy tvorí minimálna mzda.

Ako sa orientujete vo svete financií? Vyskúšajte si náš jednoduchý vedomostný kvíz.

Čo znamená skratka RPMN?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo