Koronavírus a ako žiadať o dôchodok elektronicky (návod)

14.04.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


O dôchodok žiadajte v čase pandémie koronavírusu elektronicky. Sociálna poisťovňa tomu prispôsobila Rezervačný systém.


Koronavírus COVID-19 svojim príchodom prekvapil nás všetkých, postupne sa mu okrem fyzických osôb a podnikateľov prispôsobujú aj všetky štátne inštitúcie. Sociálna poisťovňa nie je výnimkou, myslí aj na aktuálne najzraniteľnejšiu časť nášho obyvateľstva dôchodcov, a tak umožňuje žiadať o dôchodkové dávky elektronicky z pohodlia domova. 

Dôvodom tohto rozhodnutia je skrátenie úradných hodín jednotlivých pobočiek a obmedzenie pohybu návštevníkov v ich priestoroch v súvislosti s koronavírusom. Pretože aj napriek týmto opatreniam nesmie byť prerušená možnosť žiadať o dôchodkové dávky.

Rezervačný systém na zber formulárov

Sociálna poisťovňa dočasne vyhradila Rezervačný systém na elektronický zber formulárov. Pomocou neho môžu poistenci začať konanie o ich dôchodku. Ako na to? Stačí sa prihlásiť do Rezervačného systému na stránke www.socpoist.sk

 

ako požiadať o dôchodok elektronicky? vyplňte rezervačný formulár na stránke sociálnej poisťovne

Zdroj: Shutterstock

Ako požiadať o dôchodkovú dávku (návod)

Žiadať o dôchodkovú dávku môžete aktuálne tromi spôsobmi:

  1. Prvá možnosť: navštívte spomínanú webovú stránku Sociálnej poisťovne a v časti Rezervačný systém označte druh dôchodku, ktorý potrebujete ako žiadateľ vybaviť a elektronicky sa zaevidovať priamo na zvolenej pobočke (e-mailom) cez tento systém.

  2. Druhá možnosť: vyplňte tlačivo na webovej stránke Sociálnej poisťovne s názvom Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok a keď ho vyplníte, zašlite ho buď cez elektronickú schránku, alebo e-mailom alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu poistenca. Príslušnú adresu pobočky Sociálnej poisťovne nájdete v sekcii Kontakty – pobočky

  3. Tretia možnosť: Ďalšou alternatívou je vyplnené tlačivo s názvom Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok, ktoré vhodíte do schránky osobne v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách. Otváracie hodiny pobočiek SP.

Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne.

Kedy sa dozviem výsledok?

Pobočky žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok a rezervácie spracúvajú postupne, priebežne.

Postup pobočky vo vzťahu k žiadateľovi o dôchodok je potom nasledovný:

  1. Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje a následne kontaktuje za účelom prípravy žiadosti o dôchodok.

  2. Po kompletnej príprave žiadosti o dôchodok zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov“.

  3. Hneď na nasledujúci pracovný deň zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne žiadateľa opätovne kontaktuje, potrebuje ešte získať jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultovať prípadné otázky a dohodnúť ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.

  4. Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec pobočky s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy si príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.

  5. V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. cestovným pasom a riadiť sa všeobecne platnými pravidlami - nosiť rúško, dodržiavať dostatočný odstup. Zamestnanec mu následne vysvetlí ďalší postup. Žiadateľ dostane žiadosť o dôchodok, ktorú vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.

  6. Následne pobočka kompletnú žiadosť o dávku zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie.

  7. Po posúdení všetkých zákonných podmienok na priznanie dávky vydá Sociálna poisťovňa, ústredie, rozhodnutie o dôchodku, ktoré poštou alebo do e-schránky doručí žiadateľovi.

O dôchodok môže žiadať aj opatrovník alebo iná osoba

Žiadosť o dôchodok môže osobne riešiť aj osoba, ktorá zastupuje poistenca. Zamestnanec pobočky však komunikuje s inou osobou iba vtedy, ak má žiadateľ o dôchodok zákonného zástupcu alebo súdom určeného opatrovníka alebo je žiadosť spisovaná inou osobou pre lekárom potvrdený nepriaznivý zdravotný stav žiadateľa o dôchodok.

Ak žiadateľ o dôchodok požiada o oprávnenú úpravu žiadosti o dôchodok, zamestnanec pobočky ju opraví, vytlačí a ďalej postupuje tak, ako je vyššie uvedené.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvoh