Koronavírus: kedy nemusia zamestnávatelia a SZČO platiť odvody?

09.04.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Firmy - spravodajstvo


Podnikatelia môžu v roku 2020 odložiť platenie zdravotných a sociálnych odvodov. Za akých podmienok?


Vláda Slovenskej republiky vydala v súvislosti s ekonomickými dopadmi koronavírusovej krízy viaceré opatrenia. Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám s poklesom príjmov najmenej o 40% sa posunie splatnosť marcového poistného na júl. Ukážeme vám, v ktorých prípadoch nemusíte platiť odvody.

Novinka sa okrem SZČO týka aj zamestnávateľov 

Ak ste zamestnanec, poistné za vás odvádza váš zamestnávateľ a v tomto prípade sa nič nemení. Zamestnávateľ je naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Ak ste živnostník alebo iná SZČO a platíte si odvody, po novom si môžete posunúť splatnosť.

Štát zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, posunul splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila vláda ešte začiatkom apríla a nadobudla účinnosť 6. apríla 2020.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné za stanovené obdobie ani v termíne splatnosti určenom nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im bude môcť povoliť splátky tohto poistného bez úroku. „Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie (penále) im nebudú plynúť,“ konštatuje rezort práce a sociálnych vecí.

Novelou zákona sa tiež umožňuje odklad platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj. „Cieľom návrhu zákona je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len ”poistné”) a poistného na zdravotné poistenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

 

odklad platenia odvodov v čase koronavírusu

Zdroj: Shutterstock

Ktoré mesiace nemusím platiť odvody?

Novelou zákona o sociálnom poistení bol schválený odklad splatnosti:

  • povinného poistného na sociálne poistenie za marec 2020,

  • preddavku na zdravotné poistenie za marec 2020

Nariadenie sa zatiaľ týka len marca, Vláda SR však bude môcť zároveň nariadením stanoviť aj ďalšie obdobie, ktorého sa bude týkať odklad povinnosti platenia poistného. Ak krízová situácia bude pokračovať, je pravdepodobné, že sa odklad bude týkať aj nasledujúcich mesiacov. 

Odvody za marec 2020 sú tak splatné v termíne do 31. júla 2020. Ak ich zamestnávatelia a SZČO stihnú zaplatiť kedykoľvek do spomínaného termínu, nehrozia im žiadne sankcie. 

Ako vypočítať pokles čistého obratu?

Pre výpočet poklesu je potrebné vedieť, čo všetko spadá do čistého obratu podnikateľa. Čistým obratom rozumejú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. 

Pri SZČO sa berie do úvahy úbytok finančných prostriedkov prijatých na účet alebo do pokladne v sledovanom období.

Do úvahy sa pritom berie medziročné porovnanie. Ak zamestnávateľ alebo SZČO podnikali v rovnakom období aj minulý rok a majú v porovnaní s rokom 2019 štyridsaťpercentný úbytok v obrate, môžu odložiť platenie odvodov.

Čo ak zamestnávateľ alebo SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka? V prípade, že zamestnávateľ alebo SZČO podnikali celý rok 2019, pričom ich príjmy sú nerovnomerné, napr. z dôvodu sezónnosti ich podnikania, môžu posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (v marci 2020) s výškou tržieb vypočítanou ako mesačný priemer za minulý rok (t. j. rok 2019) a následne vypočítať percentuálny pokles týchto tržieb. Pozor! Takýmto spôsobom nemôže určiť pokles tržieb zamestnávateľ, či SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka (t. j. nepodnikal celý rok 2019).

Ako bude štát kontrolovať či zamestnávateľ alebo SZČO hovorí pravdu? Každý odklad odvodov bude podporený čestným vyhlásením prostredníctvom zdravotnej poisťovne. Zdravotné poisťovne už majú v elektronickej pobočke zapracované čestné vyhlásenie, ktorým SZČO alebo zamestnávateľ deklaruje splnenie podmienky poklesu príjmov. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Firmy - spravodajstvoh