Do škôl v ČR sa vrátia maturanti a deti z 1. stupňa ZŠ. Ostatní žiaci zostanú doma

17.04.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


S uvoľňovaním opatrení v ČR sa počíta aj s postupným návratom školákov do škôl. Do letných prázdnin sa však vrátia už len niektorí: maturanti, žiaci prvého stupňa. Starší žiaci sa na plno vrátia až v septembri.


Nielen s otváraním obchodov a prevádziek sa počíta v novom pláne uvoľňovania opatrení zabraňujúcich šíreniu nákazy covid-19. Od pondelka sa postupne začnú vracať jednotlivé skupiny študentov.

20. apríl 2020: Vysoké školy ale len individuálne

Ako prvé sa čiastočne otvoria vysoké školy a vedecko-akademické inštitúcie. Týka sa to však študentov posledných ročníkov a jedná sa predovšetkým o individuálne konzultácie či skúšky: najmä štátne záverečné skúšky a rigorózne skúšky.
Od pondelka 20. apríla už bude možné navštíviť školskú knižnicu či študovňu avšak iba za účelom odovzdania alebo vyzdvihnutia študijnej literatúry.

 

11. máj 2020: Do školy sa vracajú maturanti

V tomto období sa umožní prístup do škôl študentom záverečných ročníkov stredných škôl, konzervatórií a vyšších odborných škôl, aby sa mohli pripraviť na maturitné a záverečné skúšky a absolutória.

Od tohto obdobia môže prebiehať aj individuálna výuka na základných umeleckých školách a jazykových školách, ktoré majú právo štátnej jazykovej zkúšky.

V školách pri detských domovoch so školou, výchovných a diagnostických ústavoch bude zahájená prezenčná forma vyuky.

25. máj 2020: Návrat prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a piatakov

Žiaci prvého stupňa základných škôl sa vrátia do školských lavíc na konci mája. V triede však môže byť maximálne 15 žiakov tak, aby sedelo 1 dieťa v lavici. Počas vyučovania však deti musia nosiť rúška. Zložiť si ich môžu iba počas hodiny, keď budú sedieť v lavici. V spoločných priestoroch bude rúško vždy nasadené a taktiež musia byť dodržiavaná hygiena s dostupnou dezinfekciou na ruky.

Na základných umeleckých školách a jazykových školách (s právom štátnej jazykovej skúšky) sa potom môže vyučovať skupinka max. s piatimi deťmi.  Toto platí aj pre strediská voľného času a domovy detí a mládeže.

Je nutné podotknúť, že akonáhle sa vrátia deti do škôl, zaniká nárok na ošetrovné. Presné podmienky ako sa žiaci 1. stupňa vrátia do škôl a ako bude prebiehať vyuka závisia aj na jednotlivých školách.

Kedy sa deti vracajú do škôl

Zdroj: Shutterstock

Jún 2020: Maturity, príjimacie skúšky

Odmaturovať alebo absolvovať záverečné skúšky bude možné najskôr 1. júna.

V júni bude možné vyučovať aj praktické vyučovanie (príp. odborný výcvik) na stredných a vyšších odborných školách. Opäť však budú platiť podmienky s maximálnym počtom 15 žiakov v skupine, pričom musí byť dodržaný odstup aj nosenie rúška.

V priebehu júna sa uskutočnia aj jednotné prijímacie skúšky na stredných školách.

Žiaci 2. stupňa základných škôl a stredoškoláci môžu navštíviť školu len kvôli konzultáciám a občasným vzdelávacím aktivítám. Týkať sa to však bude iba hlavných predmetov ako matematika či český jazyk a to len formou triednických hodín.

Pre týchto žiakov vlastne začne riadna vyuka až v septembri po skončení letných prázdnin.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo