Priemerná mzda je vyššia ako 1000 eur. Kto ju zarába a kde majú najvyššie príjmy?

30.04.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Sú pracovné pozície, kde zarobia aj cez 2000 eur, no väčšina Slovákov nezarobí ani priemernú mzdu. A teraz po epidémii budú víťazi tí, ktorí budú vôbec zamestnaní.


Keď sa pozeráme na tabuľky priemernej mzdy na Slovensku, mnoho Slovákov napadne, ako je možné, že je to také číslo, keď vo svojom okolí pozná len málo ľudí, ktorí by vôbec dosiahli na priemernú mzdu.

Je to dané i tým, že stačí pár jedincov s nadpriemernou mzdou a skreslí sa výsledná tabuľka. Omnoho presnejší by bol medián. Medián zobrazuje skutočnú stredovú hodnotu, kedy sa zoradia platy od najväčšieho po najmenší a vyberie sa ten uprostred.

 

Priemerná mzda v jednotlivých odvetviach

Priemerná mzda bola v roku 2019 na úrovni 1 092 eur.  Štatistický úrad SR uvádza odvetvia, kde však zarábali omnoho viac a naopak kde menej.

Nadpriemerné mzdy boli v týchto odvetviach

dodávka elektriny, plynu, pary 1 836 eur
informácie a komunikácia 1 922 eur
finančné a poisťovacie služby 1 941 eur
verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie     1 523 eur

Približne priemernú mzdu zarábajú v týchto odvetviach:

zdravotníctvo a sociálna pomoc 1 128 eur
vzdelávanie 1 034 eur
odborné vedecké a technické činnosti 1 004 eur
činnosti v oblasti nehnuteľností  1 004 eur
doprava a skladovanie 1 072 eur
veľkoobchod a maloobchod 1 002 eur
dodávka vody 1 056 eur
priemyselná výroba 1 153 eur
ťažba a dobývanie 1 240 eur
priemysel 1 171 eur

Zdroj: Shutterstock

Podpriemerom  zarábajú podľa Štatistického úradu predovšetkým v týchto odvetviach

poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 824 eur
stavebníctvo 746 eur
ubytovacie a stravovacie služby  658 eur
administratívne služby 948 eur
umenie, zábava a rekreácia  909 eur
ostatné činnosti 720 eur

Neznamená, že pokiaľ bude pracovať či podnikať v danom odvetví, automaticky si zabezpečíte vyššie príjmy.  Na váš príjem má vplyv aj vek, pohlavie, úroveň dosiahnutého vzdelania.

V niektorých odvetviach sú omnoho väčšie rozdiely medzi príjmami než v iných. Napríklad v zdravotníctve pracuje veľmi veľa osôb s príjmom na úrovni minimálnej mzdy resp. mierne nad tou úrovňou, ako napr. radové zdravotné sestričky. Na druhej strane tam pracujú vysoko ohodnotený odborníci a špecialisti napr. chirurovia a ďalší špecialisti.

Na výške príjmu sa podieľa aj to, v akom kraji žijete. Kým napríklad predavačka v Bratislave má o tretinu vyšší plat než predavačka na Orave platí, že aj jej životné náklady sú vyššie.

Priemerná mzda je už tradične vyššia aj v okolí väčších miest ako Bratislava, Košice či Žilina. Veľké mestá umožňujú aj tomu, aby tu vznikli špecializované a vyššie platené pozície a tiež je tu skrátka väčšia koncentrácia odborníkov.

Tak či tak, na úrovni minimálnej mzdy sa v roku 2019 pohybovali predovšetkým upratovačky, poštový doručovatelia, rôzne pomocné sily (napr. do kuchyne, či chyžné v hoteloch) a sanitárni pracovníci.

Už pár rokov platí, že najlepšie platení sú IT programátori a ďalší IT špecialisti, advokáti či daňoví poradcovia. Nie je výnimkou, že ich mesačný príjem presahuje 2 000 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo