Uvoľňovanie opatrení: Kto (ne)musí byť v karanténe

04.05.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vláda avizovala fázy, ako bude postupne uvoľňovať opatrenia. Zároveň však v medzičase dochádza k ďalším zmenám, hlavne v povinnej karanténe. Kto musí ísť na 14 dní do štátnej karantény a kto môže/musí byť doma?


Už tento týždeň dôjde k uvoľneniu opatrení v druhej fáze.  Pod nátlakom verejnosti a vďaka priaznivému vývoju epidémiologickej situácie platia od 1. mája tieto výnimky z karantény:

 

Kto nemusí ísť do karantény a ani sa nemusí preukazovať negatívnym testom na ochorenie covid-19

Povinná karanténa sa nevzťahuje na:

  • pendlerov v okruhu 30 km od hraníc. Povolený vstup majú aj deti a neplnoleté osoby, ktoré sú ich rodinní príslušníci
  • vodičov nákladnej dopravy, pilotov, rušňovodičov a členov posádky týchto vozidiel
  • vodičov a posádku osobnej, leteckej a autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb
  • vodičov a posádku zdravotnej služby, ktorí prevážajú pacientov, orgány k transplantácii, krv a krvné náhrady
  • zamestnancov pohrebnej služby v medzinárodnej preprave ľudských pozostatkov kvôli pochovaniu alebo spopolneniu
  • rodiča, ktorý priváža dieťaťa v rámci striedavej starostlivosti k druhému rodičovi. Na hraniciach sa musí preukázať platným súdnym rozhodnutím.
  • osoby s diplomatickou výsadou a imunitou

Karanténa sa nevzťahuje na študentov, ktorí študujú na školách v našich susedných krajinách (predovšetkým v príhradničných oblastiach). Pri prechode hraníc musia preukázať potvrdenie o štúdiu, prípadne pozvánku na prijímacie/záverečné skúšky či zápis do školy.

Táto výnimka sa vzťahuje aj na sprievodnú osobu študenta. Pobyt mimo Slovensko však nesmie presiahnuť 24 hodín.

Uvoľňovanie opatrení: Kto (ne)musí byť v karanténe

Zdroj: Shutterstock

Kto nemusí ísť do karantény ak sa preukáže negatívnym testom na ochorenie covid-19

 Výnimku z povinnej 14-dňovej štátnej a tiež z domácej karantény majú Slováci, ktorí pracujú v sociálnych službách:

  • v Českej republike: konkrétne v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom a Olomouckom kraji
  • v Rakúsku: konkrétne v Burgenlande, v Dolnom Rakúsku a vo Viedni

Títo pracovníci sa však musia pri hraničnej kontrole preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 s platnosťou 96 hodín a potvrdením od zamestnávateľa.

Výnimku z povinnej štátnej karentény majú aj študenti, ktorí za hranicami absolvujú prijímacie či záverečné skúšky.

Ak prechádzate hranice a máte so sebou test na ochorenie covid-19 s negatívnym výsledkom, ktorý nie je starší ako 4 dni (96 hodín), nemusíte ísť do ŠTÁTNEJ karantény, avšak musíte ísť do domácej karantény. Domáca karanténa potom trvá 14 dní.

Do štátnej karantény nemusia ani tehotné ženy, osoby staršie 75 rokov či onkologickí pacienti alebo ťažko chorí pacienti, mentálne postihnuté osoby či inak zdravotne postihnuté osoby. Pri vstupe do krajiny sa však musia preukázať potvrdením od lekára. Do štátnej karantény nemusia ani blízke a sprevádzajúce osoby.

Domácu karanténu však musia absolvovať aj deti do 3 rokov, tie sa však nepotrebujú preukazovať testom. Aj osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré prichádzajú na Slovensko bez sprievodu musia absolvovať 14-dňovú domácu karanténu a v karanténe musia byť potom aj všetky osoby v spoločnej domácnosti.

Každý, na koho sa vzťahuje domáca karanténa sa musí telefonicky hlásiť na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

V prípade, že nepatríte do skupiny osôb, ktoré majú výnimku z karantény, môžete požiadať o výnimku od Úradu verejného zdravotníctva SR. O výnimku požiadate podaním žiadosti, v ktorej musíte uviesť dôvod pre udelenie výnimky. V prípade, že vám úrad vyhovie, i tak sa na hraniciach musíte preukázať testom na covid-19 s negatívnym výsledkom nie starším 96 hodín.

Ako a kedy ohlásiť svoj vstup na Slovensko lekárovi

Každý, kto musí byť v domácej karanténe, zavolá (prípadne mailuje) po príchode svojmu lekárovi: všeobecnému lekárovi, pediatrovi v prípade detí. 

Osoby, ktoré nemajú lekára na Slovensku, oznámia miesto domácej karantény lekárovi samosprávneho kraja.

Lekár vystaví PN z dôvodu karantény pre covid-19 všetkým osobám v spoločnej domácnosti osoby, ktorá príde zo zahraničia.

Ako postupovať pri podozrení na nakazenie

Ak po príchode zo zahraničia pociťujete príznaky respiračného ochorenia, suchý kašeľ či horúčku bezodkladne oznámte túto skutočnosť telefonicky vášmu všeobecnému lekárovi alebo zavolajte na linku 112. Určite osobne nenavštevujte žiadnu ambulanciu lekára, či pohotovostnú ambulanciu na klinikách či v nemocniciach.

Váš všeobecný lekár sa obráti na regionálneho hygienika a v prípade potreby zabezpečí odber vzoriek a otestujú vás na nákazu.

Odber vzorku sa vykoná v bydlisku chorého a nemusí byť prerušena domáca izolácia. V prípade zhoršeného zdravia môže byť pacient s podozrením na koronavírus prevezený špeciálnou sanitkou prevezený na infekčné oddelenie. Väčšina pacientov sa však vylieči v domácej liečbe bez potreby hospitalizácie.

Ako sa správať v karanténe

V prvom rade určite neopúšťajte domov resp. len na nutnú zdravotnú prechádzku.

Vyhýbajte sa ostatným členom domácnosti, pri presune po domácnosti noste rúško.

Dodržiavajte hygienu: umývanie rúk a ich dezinfekcia, kýchajte a kašlite do lakťovej jamky či jednorázových vreckoviek, ktoré ihneď vyhodíte do koša.

Dezinfikujte povrchy v domácnosti ako kuchynská linka, kľučky a madlá, často vetrajte.

Používajte vždy svoj uterák ako aj riady a príbory.

Vyhnite sa kontaktu s domácimi mazlíčkami.

Pri donáške jedla či iných balíkov platte bezhotovostne a radšej vopred nie pri dobierke. Kuriér by s vami nemal prísť do kontaktu a zanechávať balík na prahu vašich dverí.

 

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo