Ťažká noha na plyne vás môže stáť desiatky eur. Od apríla platí nový sadzobník pokút.

14.05.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Takmer každý šofér má skúsenosť s cestnou kontrolou. Akonáhle dostane vodič pokyn k zastaveniu vozidla, okamžite mu mysľou prebehne, či neprekročil rýchlosť prípadne či má všetko v poriadku.


K najčastejším priestupkom patrí prekročenie rýchlosti. Pokiaľ je vyšia len do 6 km/h, než dovoľuje  dopravná značka, či pravidlá cestnej premávky, vybaví sa to napomenutím. Pravdepodobne vás kvôli tomu ani nezastavia. Ak však bola vaša rýchlosť vyššia, zadarmo to nebude.

Tabuľka: Prehľad pokút pri prekročení najvyššej dovolenej rýchlosti

Prekročenie rýchlosti v obci Prekročenie rýchlosti mimo obce Výška pokuty
o 7 až 10 km/h o 7 až 15 km/h 10-30 €
o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35-40 €
o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45-50 €
o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100-150 €
o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180-220 €
o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250-280 €
o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300-330 €
o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350-370 €
o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380-400 €
o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500-600 €
o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650-750 €
o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €

Zdroj: Sadzobník pokút, Ministerstvo vnútra

 

Ak ste v minulosti zaplatili pokutu za prekročenie rýchlosti, v tabuľke môžete ľahko zistiť, koľko eur by vás tento priestupok stál dnes.

Kto a ako môže merať rýchlosť

Jediný orgán, ktorý môže na všetkých slovenských cestách vždy zmerať rýchlosť, je polícia SR. Využíva k tomu stacionárny radar, mobilné radary či iné merače. Rýchlosť vozidla môže zmerať aj úsekovým meraním, kedy je rýchlosť vozidla zmeraná na začiatku a na konci úseku a k výsledku sa dôjde priemerom.

Vyhnúť pokute za prekročenie rýchlosti sa v podstate môžete len v dvoch prípadoch, a to že sa vôjdete do liminitu 6 km/h alebo v situácii, kedy by vyšlo najavo, že merací prístroj nie je typovo schválený či kalibrovaný. V takejto situácii by sa meranie považovalo za nepresné.

Len pripomíname, že maximálna povolená rýchlosť pre osobné automobily na Slovensku je v obci 50 km/h, mimo obce 90 km/h a na diaľnici 130 km/h. Mimo tejto paušálne stanovenej maximálnej povolenej rýchlosti však najvyššiu dovolenú rýchlosť prednostne určujú dopravné značky. Maximálna povolená rýchlosť pre nákladný automobil, autobus či v iné vozidlo podľa zákona o cestnej premávke (8/2009 Z.z.) ešte nižšia, konkrétne na dialnici v obci 90 km/h, na dialnici mimo obce 90(až 100) km/h.

Tip: Stiahnite si sadzobník pokút

Blokové pokuty za rychlosť, cenník, priestupok

Zdroj: Shutterstock

Kedy sa ukladá bloková pokuta

Ak dochádza k riešeniu menej závažnému priestupku hneď na mieste, ide o tzv. blokové konanie. Platba pokuty za priestupok na mieste je obyčajne nižšia než v správnom konaní. Priestupok však musí byť spoľahlivo zistený a dokázaný, čiže slovo policajta by malo byť podložené aj nejakou dokumentáciou, záznamom. Pri prekročení rýchlosti je to napr. záznam z radaru, meracieho zariadenia a pod.

Výšku blokovej pokuty môže policajt znížiť oproti tomu ako je v sadzobníku. Pri určení výšky pokuty prihliada policajt predovšetkým  na spôsob, okolnosti spáchania priestupku, či na mieru zavinenia a prípadné následky spáchaného priestupku. U prekročenej rýchlosti je dokazovanie pomerne jednoduché a jasné, tu najskôr nič "neuhádate".  Iná situácia býva napríklad pri porušení povinnosti zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky "Stoj, daj prednosť v jazde."  V tomto prípade je podľa sadzobníka pokuta až vo výške 100 eur. 


Kvíz: Pamätáte si ešte otázky z testov autoškoly? Otestujte sa v našom kvíze.

1/10 Vodič nesmie zastaviť a stáť:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 6 krát 5 0.5