Pracujúci dôchodca - na čo všetko má nárok?

02.06.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Aké práva a výhody majú dôchodcovia, ktorí pracujú na zmluvu alebo dohodu?


Starobní dôchodcovia môžu pracovať bez obmedzení. Môžu teda poberať dôchodok aj plat. Vedeli ste, že v marci roku 2020 Sociálna poisťovňa evidovala až 253 975 pracujúcich dôchodcov? Objem ľudí v dôchodkovom veku, ktorí sú naďalej aktívni a pracujú, sa rok čo rok zvyšuje. V marci minulého roka ich bolo 250 052 a pred dvomi rokmi 238 285. Aj preto sme sa rozhodli pripraviť článok o tom, na čo všetko má pracujúci penzista nárok.

Rovnaké práva ako zamestnanci

Ak ste dôchodca a pracujete na zmluvu, máte rovnaké práva ako ostatní zamestnanci. 

Ak ste zamestnaný na dohodu, podmienky sa mierne líšia. Zamestnávateľ vám ako dohodárovi dôchodcovi musí vyplácať aspoň minimálnu mzdu. V tomto roku je hodinová minimálna mzda vo výške 3,333 eura. Čo to znamená? Ak za mesiac odpracujete aspoň 40 hodín na dohodu, zamestnávateľ vám musí vyplatiť v hrubom minimálne 133,32 eura.

Ak ste dohodár dôchodca, máte nárok na voľno z titulu návštevy lekára, avšak ide o neplatené voľno. 

Dohodári dôchodcovia taktiež počas 24 hodín nesmú odpracovať viac ako 12 hodín.

 

práca popri dôchodku - na čo všetko má dôchodca nárok?

Zdroj: Shutterstock

Na čo má nárok pracujúci dôchodca?

  • Pracujúci dôchodca má nárok na päť týždňov dovolenky, ak u toho istého zamestnávateľa odpracuje minimálne 60 dní

  • Zamestnanec dôchodca, ktorý pracuje v noci, má nárok na príplatok vo výške 40 % z minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je v súčasnosti 1,33 eura

  • Za prácu vo sviatok musí zamestnanec dôchodca dostať príplatok vo výške 100 % svojho priemerného hodinového zárobku

  • Za prácu v sobotu musí zamestnanec dôchodca dostať príplatok vo výške 50 % z minimálnej mzdy, za každú hodinu tak dostane 1,60 eura

  • Za prácu v nedeľu má zamestnanec dôchodca nárok na príplatok vo výške 100 % z minimálnej mzdy, čo je 3,33 eura na hodinu.

  • Ak dôchodca odpracuje viac ako štyri hodiny musí mu zamestnávateľ zabezpečiť jedlo alebo mu dať stravný lístok. Minimálna hodnota stravného lístka je 3,83 eura.

Kedy si môže pracujúci dôchodca vziať voľno?

Zamestnávateľ musí umožniť zamestnancovi čerpať pracovné voľno v rôznych prípadoch a to bez ohľadu na to, či sa jedná o dôchodcu.

Ak musí absolvovať vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, voľno s plnou náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v roku.

Takisto keď musí zamestnanec sprevádzať iného rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie (najviac na sedem dní v roku).

Voľno má pracovník aj v prípade úmrtia manžela alebo dieťaťa s náhradou mzdy na dva dni a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb, pri úmrtí súrodenca alebo rodiča patrí pracovné voľno na jeden deň a na ďalší deň, ak zamestnanec zabezpečuje ich pohreb

Ak má zamestnanec zdravotné postihnutie a poveternostné podmienky mu neumožňujú dopraviť dopraviť sa do práce individuálnym dopravným prostriedkom, má nárok na voľno. To platí aj prípade nepredvídaného prerušenia premávky alebo pre meškanie pravidelnej verejnej dopravy.

Ak sa zamestnanec dôchodca sťahuje a má vlastné bytové zariadenie, má nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni. Ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy.

Penzista neplatí odvody, resp. nemusí

Ako pracujúci dôchodca máte oproti ostatným klasickým zamestnancom jednu výhodu, odvodovú úľavu. Tá sa vzťahuje na starobný, invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodca. 

Pracujúci penzista si môže určiť jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur. Ak mesačný príjem (pokojne aj priemerný) z určenej dohody za mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí dôchodca dohodár len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Prípadných ďalších uzatvorených dohôd sa táto výnimka netýka, dôchodca z nich riadne platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Pozor, ak ste predčasný dôchodca, ale pracujete, dajte si pozor na výšku príjmu. Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku, ak váš príjem za rok presiahne 2 400 eur. Predčasný dôchodca, ktorý si uplatňuje výnimku, zároveň nesmie byť dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Platiť či neplatiť odvody? Záleží to na vašich preferenciách. Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo