S pandémiou bojuje viac než 4 milióny zdravotných sestier v celej EU. Za koľko pracujú tie na Slovensku

19.05.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Doktori, sestričky a ďalší zdravotnícky personál je v prvej línii v boji na záchranu životov pred pandémiou covid-19. Len zdravotných sestier je EU viac než 4 milióny. 


Eurostat spočítal koľko zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pracuje v celej Európskej únii. Za rok 2019  bolo v nemocniciach, v klinikách a v ambulanciách zamestnaných  až 4 milióny a 450 tisíc zdravotných sestier. Ich počet z roka na rok rastie.  Z celkového počtu pracovných síl v EU to predstavuje 2,2 %.

Najväčším zamestnávateľom zdravotných sestier je práve Nemecko, kde v roku 2019 pracovalo  takmer 1 a pol milióna sestier, čo je asi jedna tretina.  Hneď druhé je Francúzsko, kde pracuje  takmer 660 tisíc zdravotných sestier a v Taliansku ich pracuje približne 411 tisíc.

Počet zdravotných sestier v EU (porovnanie)

Koľko zarába zdravotná sestra na Slovensku

Podľa zisťovania Eurostatu pracuje na Slovensku približne 58 tisíc zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.  To že je ich práca náročná asi nie je nikomu potrebné vysvetľovať.

Slovensko je malá krajina a čo si budeme nahovárať, v rámci Európy ani nie je nejako významne ekonomicky stabilná.  Poloha v strednej umožňuje, že pri prvých ekonomických zakolísaniach odchádza mnoho Slovákov pracovať za hranice.  A to sa týka aj zdravotných sestier. 

Ich odlivu totiž určite napomáha aj výška platu a mzdového ohodnotenia. 

Priemerná mzda v roku 2019 bola na Slovensku 1 092 eur.  Minimálna mzda bola v roku 2019 stanovená na 520 eur mesačne a na rok 2020 na 580 eur mesačne.

Podľa zisťovania štatistického úradu, ktoré rozčlenilo priemernú mzdu podľa odvetví, bola v minulom roku priemerná mzda v zdravotníctve a sociálnej pomoci na úrovni 1 128 eur.  

Väčšina zdravotných sestier by sa nadchla, keby takáto suma bola na ich mesačnej výplatnej páske.  Toto číslo je totiž značne skreslené, pretože zahŕňa aj platy lekárov a rôznych špecialistov. 

Výšku platu zdravotnej sestry ovplyvňuje viacero faktorov, okrem dĺžky praxe a dosiahnutého vzdelania, závisí aj na miere zodpovednosti, na akej pracovnej pozícii a tiež v akom kraji, v akej nemocnici, klinike či ambulancii zdravotná sestra pracuje.

 

Praktické sestry a zdravotnícki asistenti, ktorých náplňou práce je

  • sledovanie stavu a fyziologických funkcií pacientov,
  • zabezpečovanie hygienickej starostlivosti,  starostlivosť o vyprázdňovanie  a prevenciu preležaním pacienta
  • rozdeľovanie stravy pacientom podľa diet a dohľad nad dodržovaním pitného režimu
  • ošetrovanie rán a mnohé ďalšie podobné činnosti

zarábajú na Slovensku v priemere medzi 700 až 900 eurami mesačne. 

Pôrodné asistentky a zdravotné sestry sú na tom o niečo lepšie.  Ich priemerný plat sa približuje úrovni priemernej mzdy na Slovensku, čiže 800 až  1200 eur.  Vyššie platené sú potom pracovné pozície ako hlavná alebo vrchná sestra.  Tu sa priemerná mzda pohybuje v rozmedzí 1000 až  1500 eur.

S pandémiou bojuje viac než 4 milióny zdravotných sestier v celej EU. Za koľko pracujú tie na Slovensku

Zdroj: Shutterstock

Tabuľka:  Počet zamestnaných zdravotných sestier  v krajinách EU (rok 2019)

Členská krajina Počet zamestnaných sestier Podiel zdravotných sestier na celkovej zamestnanosti Pracovná sila v krajine (zamestnanost - počet osôb)
Nemecko 1 457 743 3,4 % 42 395 665
Fínsko 76 415 3,0 % 2 565 577
Belgicko 139 751 2,9 % 4 832 024
Írsko 65 747 2,8 % 2 322 488
Dánsko 69 696 2,4 % 2 877 656
Francúzsko 656 482 2,4 % 27 176 029
Malta 6 180 2,4 % 253 076
Švédsko 121 866 2,4 % 5 131 561
Chorvátsko 145 672 2,3 % 4 705 782
Holandsko 208 114 2,3 % 8 982 405
EU - 27 4 448 391 2,2 % 199 955 327
Rakúsko 97 679 2,2 % 4 354 863
Slovensko 57 898 2,2 % 2 583 635
Slovinsko 20 089 2,0 % 982 585
Česko 101 552 1,9 % 5 303 100
Taliansko 411 408 1,8 % 23 359 867
Lotyšsko 22 962 1,7 % 1 378 419
Španielsko 287 101 1,5 % 19 779 312
Portugalsko 75 611 1,5 % 4 913 086
Rumunsko 126 583 1,5 % 8 680 327
Grécko 55 744 1,4 % 3 911 030
Poľsko 227 845 1,4 % 16 460 917
Estónsko 8 984 1,3 % 671 336
Cyprus 5 382 1,3 % 416 478
Maďarsko 58 169 1,3 % 4 512 124
Litva 10 499 1,2 % 910 029
Luxembursko 3 482 1,2 % 289 139
Bulharsko 36 780 1,1 % 3 233 139
Veľká Británia 722 826 2,2 % 32 694 769

Zdroj: Eurostat,  Poznámka: Veľká Británia vystúpila k 31.1.2020 z EUPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo