10 najčastejších chýb pri žiadosti o príspevok

20.05.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Podnikanie - spravodajstvo


Získať príspevok od štátu je pre mnohé firmy takmer nadľudský výkon. Vyplniť zložitú žiadosť bez chyby dokázal len zlomok z celkových firiem, ktoré by si o príspevok mohli nárokovať.


Kým sa politici dušujú, že všemožne pomáhajú firmám prežiť kvôli dôsledkom z opatrení proti šíreniu epidémie, spôsob ako o príspevok požiadať dokazuje pravý opak.  V žiadostiach za apríl by však už malo dôjsť k zjednodušeniu.

„V žiadosti budú firmy vypĺňať už len celkový vymeriavací základ za všetkých zamestnancov. Nebude už potrebné vypĺňať vymeriavací základ za  zamestnancov jednotlivo. Bude postačovať, keď firmy pri zamestnancovi uvedú len náhradu hrubej mzdy.“, uvádza Lucia Sojková z oddelenia poradenstva a vzdelávania Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kde požiadať o príspevok

O príspevok sa žiada prostredníctvom internetovej stránky pomahameludom.sk. Žiadosť si stiahnete, vyplníte a naspäť elektronicky odošlete.

Vyplnenú žiadosť a výkaz odosielate na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesto.  Ak máte viac prevádzok, žiadosť posielate na úrade práce príslušný podľa sídla firmy.

Na stránke pomahameludom.sk si môžete nechať vygenerovať email na príslušný úrad práce. Stačí len zadať sídlo firmy alebo prevádzky.

I napriek tomu, že je poruke pomôcka na vyplnenie žiadosti, dochádza k častým chybám.  

 

10 najčastejších chýb pri žiadosti o príspevok

Podľa ústredia práce patrí medzi najčastejšie chyby:

 • Nesprávne uvedený názov
  • Názov musí byť „do bodky“ presný ako je uvedený v obchodnom alebo živnostenskom registri 
 • Chýbajúce identifikačné údaje
  • často chýba IČO, informácia o tom či sú alebo nie sú platca DPH, príp. či majú uzatvorenú kolektívnu zmluvu
 • Nepresné údaje za zamestnancov. 
  • Tu je nutné uviesť:
   • presný počet hodín, koľko bol na prekážkach v práci
   • priemerný hodinový zárobok daného zamestnanca
 • Plný fond pracovného času v marci
  •  
 • Vyšší príspevok ako mzda    
  • Ak je mzda zamestnanca nižšia ako príspevok, žiada zamestnávateľ iba 80 % z reálnej hrubej mzdy zamestnanca
 • Viac žiadostí  na viac prevádzok
  • Ak má firma viac prevádzok, žiada príspevok ako celá firma v jednej žiadosti na jedno IČO
 • Viac príspevkov na rovnakého zamestnanca
 • Slobodní umelci sa musia identifikovať
  • ak nemá IČO, uvádza DIČ
 • Splátkový kalendár znamená splnenie podmienky
 • Podanie žiadosti iba 1x

Aká je výška príspevku pre podnikateľa a ktorý si zvoliť

Zdroj: Shutterstock

Aká je výška príspevku a ktorý si zvoliť 

Podnikatelia, zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o tieto príspevky:

1) Náhrada mzdy zamestnanca

Firma či SZČO môže žiadať o náhradu mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac do výšky 1 100 eur.

2) Náhrada príjmu zo zárobkovej činnosti

SZČO, ktorej poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť, si môžu žiadať o náhradu príjmu zo zárobkovej činnosti.

Ak je pokles tržieb menej ako 20 % je príspevok nulový.  Pri poklese tržieb do 40 %, patrí SZČO príspevok vo výške 180 eur.  Pri poklese tržibe 40 až 60 %, obdrží SZČO 300 eur. V prípade poklesu od 60 % do 80 % tržieb sa poskytuje príspevok vo výške 420 eur a ak je strata vyššia ako 80 % činí výška aprílového prísveku sumu 540 eur. 

Aby ste určili o koľko vám tržby poklesli, porovnávate apríl 2020 s aprílom 2019. Alebo sa porovnáva priemerná mesačná tržba za rok 2019 s tržbou za apríl 2020. Toto porovnanie však môžu urobiť iba tí, ktorí podnikali celý rok 2019. Naopak tí, ktorí podnikali iba časť roka 2019, alebo s podnikaním začali najneskôr k 1. februáru 2020 môžu porovnať tržbu za apríl s tržbou za február 2020.

3) Príspevok pri prerušení činnosti: Náhrada mzdy zamestnanca (3A) alebo paušálny príspevok (3B)

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu žiadať  buď

 • o príspevok na úhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však vo výške 880 eur,

alebo

 • paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb:
  • 180 eur, ak je pokles tržieb rovný alebo väčší ako 20 % a menší ako 40 %
  • 300 eur, ak je pokles tržieb rovný alebo väčší ako 40 % a menší ako 60 %
  • 420 eur, ak je pokles tržieb rovný alebo väčší ako 60 % a menší ako 80 %
  • 540 eur, ak je pokles tržieb rovný alebo väčší ako 80 %

Porovnáva sa buď z predchádzajúcim rokom alebo s tržbami dosiahnutými vo februári 2020. Tak ako je uvedené vyššie v článku v bode 2.

Filip Tichý, International Liaison Director poradenskej spoločnosti Grant Thornton radí firmám, ktoré si musia vybrať z viacerých možností, aby si najprv prepočítali výšku podpory a vybrali si najvyšší príspevok. „Osobitne pozor si treba dať na to, že časť opatrení možno striedať, avšak časť sa nebude dať v ďalších mesiacoch zmeniť. Tento fakt treba pri výbere vziať do úvahy.“

Tabuľka: Ako si vybrať najvhodnejší príspevok: Situácie a dostupné možnosti

Druh pomoci Spoločnosť, ktorá musela uzavrieť prevádzku na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva ( ÚVZ) SR Spoločnosť, ktorá nemusela uzavrieť prevádzku, ale má (časť) zamestnancov na prekážkach v práci z dôvodu nedostatku práce Spoločnosť, ktorá mala časť podniku uzavretú rozhodnutím ÚVZ a časť podniku fungovala Spoločnosť, kde zamestnanci pracujú (napr. home office), ale má pokles tržieb Fungujúca spoločnosť, bez poklesu tržieb, zamestnanci pracujú, ale má problémy s likviditou
Príspevok (1) 80 % priem. zárobku (max 1100 €) X* -- X** -- --
Príspevok (3A) 80 % priem. zárobku (max 880 €) -- X*** X** -- --
Príspevok (3B) podľa poklesu tržieb X* X*** X** X --
Odpustenie prísp. na sociálne poistenie – zamestnávateľ za mesiac apríl 2020 X -- X** -- --
Odpustenie príspevkov na DDS – zamestnávateľ  za mesiac apríl 2020 X -- X** -- --
Odklad splátok úverov a leasingov X X X X X
Úvery od SZRB/Eximbanky (zastrešované MFSR) X X X X X
Úvery komerčných bánk (Anti-korona úver) X X X X X

* Podniky, ktoré museli uzatvoriť prevádzku na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), si môžu vybrať pre ne najvýhodnejší príspevok spomedzi opatrení 1 a 3B a môžu ich meniť medzi mesiacmi ** Podniky, ktoré museli uzatvoriť časť prevádzky na základe opatrenia ÚVZ, si pre zamestnancov na prekážkach v práci zo strany zamestnávateľa môžu uplatniť príspevok 1 a na druhú časť zamestnancov, ktorí pracovali, príspevok 3A/3B *** Na výber medzi príspevkom 3A/3B bez možnosti následných zmien

Zdroj: Grant Thornton

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Podnikanie - spravodajstvo