Nepošlete dieťa do školy? Čo robiť, aby ste od júna neprišli o ošetrovné

25.05.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Mzda - spravodajstvo


Nechcete, aby sa vaše dieťa vrátilo do školy? O ošetrovné za jún neprídete, ak dodržíte tento postup. 


S návratom detí do škôl to asi až tak horúce nebude. Je na to viac dôvodov.

Keďže je poslanie detí do škôl dobrovoľné, veľa rodičov deti nakoniec do školy nepošle. A tú sú dôvody:

 • dieťa je v rizikovej skupine (napr. astmatik)
 • člen domácnosti, s ktorým dieťa žije je rizikový (dôchodca, zdratovné komplikácie, chronické a vážne choroby a pod.)
 • obavy z nedodržovania odstupu , nosenia rúška a ďalších hygienických predpisov v škole
 • strach o zdravie dieťaťa
 • nezáujem o „takýto“ typ vyučovania 
 • strata ošetrovného

Čo robiť, aby ste od júna neprišli o ošetrovné

Ak sa rozhodnete  neposlať dieťa do školy, musíte do konca júna poslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (dostupné na stránkach Sociálnej poisťovne).

V ňom uvediete dni, za ktoré si nárokujete ošetrovné, prípadne uvediete „celý mesiac jún“.

Ak by vám zamestnávateľ  za niektoré dni v júni vyplatil mzdu alebo náhradu mzdy (za nevyčerpanú dovolenku), musíte to v čestnom prehlásení uviesť.  Ak by sa zistilo, že ste podali nepravdivé čestné vyhlásenie, nielen že by ste museli ošetrovné vrátiť, ale čakala by vás aj pokuta.

Vyplnené čestné prehlásenie musíte najneskôr do konca júna zaslať buď:

 • emailom na pobočku Sociálne poisťovne
 • elektronicky cez slovensko.sk
 • poštou na pobočku Sociálnej poisťovne

Pandemické ošetrovné

Je ošetrovné vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu a jeho poskytovanie je dlhšie (od 12. marca do skončenia), než "normálne" ošetrovné.

Nárok na pandemické ošetrovné patrí rodičom, náhradným rodičom osvojiteľom (nemocensky poistenej osobe, poistencovi), ktorí sa starajú o:

 • zdravé dieťa do 11 rokov veku. (10 rokov a 364 dní, v deň 11. narodenín už nie je nárok)
 • o dieťa vo veku od 11 do 16 rokov veku, ak je mentálne alebo fyzicky nespôsobilé sa o seba postarať
 • dieťa do 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
 • dieťa, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok z úradu práce (ale už nepoberá)

Nárok na ošetrovné vznikne aj vtedy ak sa poistenec stará o osbu, ktorá sa inak stará o dieťa, ale počas krízy je v karanténe/izolácii alebo ochorela. Ošetrovné patrí aj takým poistencom, ktorí sa starajú aj o blízkeho príbuzného (napr. starý rodič a podobne), ktorý bol pred epidémiou umiestnený v zariadení sociálnych služieb a toto zariadenie je rozhodnutím úradov uzavreté.

 

Prečo sa v júni neprestane vyplácať ošetrovné

Aj keď podmienkou na poberanie ošetrovného je prerušenie školského vyučovania a z logiky veci by malo dôjsť k ukončeniu vyplácania ošetrovného keď začne škola, neudeje sa tak.  Ministerstvo školstva vydáva rozhodnutie, na základe ktorého sa mimoriadne prerušenie vyučovania považuje za zachované.

Rodičom, ktorí svoje ratolesti na júnové vyučovanie do školy pošľú, už ošetrovné za jún vyplácané nebude.

S letnými prázdninami sa poskytovanie ošetrovného končí. Letné prázdniny už totiž nie sú považované za mimoriadne prerušenie vyučovania.

Nepošlete dieťa do školy? Čo robiť, aby ste od júna neprišli o ošetrovné

Zdroj: Shutterstock

Sledujte náš facebook, kde nájdete viac informácií k danej téme.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Mzda - spravodajstvo