Vedeli ste, že od apríla platí nové dopravné značenie? Takto sa zmenili značky

16.06.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


V apríli 2020 prišlo k významnej úprave dopravných značiek na Slovensku.


V apríli 2020 prišlo k najvýraznejšej zmene pravidiel cestnej premávky od roku 2009, kedy vznikol zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a jeho vykonávacia vyhláška. Čo všetko sa zmenilo? Je toho pomerne veľa. Z pohľadu vodiča ide najmä o nové povinnosti, nové maximálne povolené rýchlosti, nové dopravné značenie vrátane nového číslovania dopravných značiek. V roku 2020 tak už začneme vídať nové grafické symboly či značky. Význam niektorých menej známych či nových si priblížime v dnešnom článku. 

Nové dopravné značenie by okrem budúcich majiteľov vodičákov malo zaujímať predovšetkým aj vodičov, ktorý už oprávnenie na vedenie vozidla majú

Čo všetko priniesli nové pravidlá?

Vyhláška 9/2009 Z.z., ktorá značky do 1.4. zahŕňala, síce nezanikla, ale podstatná časť z nej bola vyňatá a pretransformovaná do novej výhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení. Jadro toho, čo poznáme ako dopravné značenie, však ostalo nezmenené. Stále budeme musieť poznať význam zvislých a vodorovných značiek; dopravných zariadení; svetelných signálov a pokynov policajta. A napriek tomu, že došlo k zmene pri členení týchto skupín (výstražné, regulačné, informačné a ich podskupiny), podstatný rozdiel v použití symbolov a ich celkovom význame nenastal.

Za pozitívnu zmenu vyhlasujú odborníci najmä zmeny o konci platnosti zvislej dopravnej značky umiestnenej na vozidle. Často sme svedkami toho, že takáto značka, umiestnená napr. na vozidle cestnej údržby, nemá na ceste ukončenie. Či už pre nedbalosť toho, kto cestu označuje, alebo pre neznalosť zákona. Toto je však s novou vyhláškou elegantne vyriešené ustanovením, ktoré uvádza, že platnosť zvislej značky umiestnenej na vozidle sa končí 100m v smere jazdy za takýmto vozidlom. Prípadne 100m za posledným vozidlom skupiny, ak je tam takýchto vozidiel viacej. Platí to aj vtedy, ak sa takéto vozidlo pohybuje. 

 

nové dopravné značenie od roku 2020

Zdroj: Pixabay

Viac piktogramov, iná veľkosť aj farba značiek

Nové zobrazenie, ktoré je použité na dopravných značkách má pôsobiť prehľadnejšie a zreteľnejšie. Aj preto sú na nových značkách použité nové piktogramy, ktoré doposiaľ neexistovali, prípadne boli v zákone zakotvené len textovo. Pribudol napríklad symbol korčuliara symbolizujúci tiež osoby pohybujúce sa pomocou skejtbordu, kolobežky (bez motora) alebo iné obdobné koliesko zariadenie na presúvanie. 

dopravné značenie 2020 chodci

Príchod nových elektrických zariadení do premávky akými sú napríklad malé elektrické vozidlá (kolobežky), e-bicykle či elektromobily sa tiež premietli v nových dopravných značeniach. 

nové dopravné značky e-bicykle

Symbol koľajových vozidiel označuje okrem vlaku aj električku. 

nové dopravné značenie električky 2020

Centrum mesta i bezemisné zóny

Po novom sa tiež bude označovať centrum mesta, priemyselná zóna či bezpečné parkovanie pre nákladné vozidlá. Tieto značky prišli najmä zo západných krajín, kde ich bežne využívajú.

bezemisné zóny a bezpečné parkovanie

Pribudla aj nová výstražná značka. Týka sa značenie železničného priecestia. Značenie železničného priecestia do 1.4.2020 počítalo s rozdelením značiek na priecestia so závorami a bez nich. Po novom ostalo len označenie samotného priecestia bez rozdielu zabezpečenia.

nové dopravné značenie priecestie

Najzaujímavejšími novinkami sú značky, ktoré sa zrejme aj čoskoro budú najviac používať. Ide o regulačné značky, ktoré označujú vyhradený pruh pre verejnú dopravu, povinné zastavenie vozidla a nízkoemisnú zónu. Posledná spomínaná značka je úplnou novinkou v zákone - nízkoemisné zóny budú čoskoro súčasťou života v mestách na Slovensku - vyplýva to z opatrení prijatých Európskou úniou.

bezemisné zóny 2020

Ďalšími regulačnými značkami sú označenia umožňujúce jazdu po krajnici, ktoré sú tiež absolútnou novinkou. Názorne dopĺňajú spôsob, akým sa má využívať celá šírka cesty zákonným spôsobom.

jazda po krajnici značka

Diaľnica bude označená zelenou, rýchlostná cesta mení názov

Mení sa tiež spôsob označenia diaľnice, avšak len vo farbe - namiesto modrej pribudne zelená. Inak bude označený aj úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou. Rýchlostná cesta bola premenovaná na cestu pre motorové vozidlá, preto došlo k úprave aj tejto značky. 

diaľnica označenie 2020

Novú grafiku má aj tunel, kilometrovník sa zmenil zo žltej farby na bielu a značka náhradnej trasy je úplne nová. Nová značka bude určovať smer jazdy po trvalo určenej náhradnej trase k diaľnici. 

 nové dopravné značky 2020 tunel

Novinkou bude tiež značka označujúca možnosť otočenia sa na križovatke. 

nová dopravná značka otočenie sa

Na záver ešte treba spomenúť, že farby sa menili aj pri niektorých ďalších značkách - najmä pri pruhových, ktoré boli predtým modrou farbou - teraz sú na bielom podklade.

koniec obchádzky značka 2020

smer na ceste značky 2020

nové dopravné značenie smer cesty


Kvíz: Pamätáte si ešte otázky z testov autoškoly? Otestujte sa v našom kvíze.

1/10 Vodič nesmie zastaviť a stáť:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo