Aké bude životné minimum od 1.7.2020

09.06.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Životné minimum narastie o 2,2 %. Zvýšia sa aj dávky aj daňový bonus. Čo všetko ovplyvní rast životného minima.


K zmene sumy životného minima dochádza každoročne k 1.7. opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Ako sa bude meniť výška životného minima závisí od indexu životných nákladov na život nízkopríjmových domácností (2,2 %) a tiež od indexu čistých príjmov na osobu vo všetkých domácnostiach na Slovensku (5,3 %).

„Podľa zákonných pravidiel sa na prepočet životného minima z oboch indexov a z nich vytvorených koeficientov použije ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci infláciu, teda aprílovú medziročnú infláciu v 25 % domácnostiach s najnižšími príjmami v SR, čo bola hodnota 2,2 %,“ spresnil Alexander Ballek, predseda ŠÚ SR.

Výška životného minima bude od 1.7.2020:

 • 214,83 eura na jednu plnoletú fyzickú osobu
  • zvýšenie o 4,63 eura
 • 149,87eura na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • zvýšenie o 3,23 eura
 • 98,07 eura na zaopatrené neplnoleté a nezaopatrené dieťa 
  • zvýšenie o 2,11 eura

Aké bude životné minimum od 1.7.2020

Zdroj: Shutterstock

 

Aké dávky ovplyvní životné minimim

Aj keď sa životné minimum mení k 1. júlu. 2020, k úprave súm štátnych sociálnych dávok dôjde až k 1. januáru 2021.

Životné minimum ovplyvňuje:

 • rovnako ako životné minimum rastú aj tieto dávky:
  • minimálny predčasný dôchodok
  • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
  • príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
  • príspevok na podporu náhradnej starostlivosti
  • maximálna suma náhradného výživného od štátu
 • výšku daňového bonusu na dieťa
 • rodičovský príspevok
 • prídavky na dieťa

Absolventská prax trvá 3 až 6 mesiacov a umožní získať absolventom prax v odbore. Rozsah práce je 20 hodín týždenne a príspevok absolventovi poskytuje úrad práce, nie zamestnávateľ. Príspevok na vykonávanie absolvetskej praxe sa zvyšuje už od 1.7.2020. Jeho výška sa určí ako 65 % životného minima, teda 139,64 eura. Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby je vyšší než absolventská prax. Poskytuje sa vo výške sumy životného minima, teda 214,83 eur a to už od 1.7.2020.

Rodičovský príspevok sa zvýši až k 1.januáru 2021. Momentálne sa poskytuje v dvoch sumách 370 eur pre mamičky, ktoré poberali matersku a 270 eur pre všetky ostatné mamičky. Suma rodičovského príspevku v roku 2021 bude 378,10 eura a 275,90 eura.

O pár centov dôjde ak k zvýšeniu mesačných prípavkov na dieťa. Toto zvýšenie však platí až od 1. januára 2021

Tabuľka: Zvýšenie prídavku na dieťa od 1.1.2021

Dávka Suma dávky
Prídavok na dieťa 25,50 eur
Príplatok na dieťa  11,96 eur
Jednorázové zvýšenie prídavku na dieťa 104,76 eur

Daňový bonus na dieťa sa zvyšuje rovnakým koeficientom, akým sa zvyšuje životné minimum. Tento rok si môžete uplatniť na jedno dieťa daňový bonus 22,72 eura mesačne. Za január 2021 si budete môcť nárokovať daňový bonus vyšši o 50 centov, teda 23,22 eura mesačne. Daňový bonus na dieťa mladšie ako 6 rokov veku si môžete uplatniť daňový bonus v dvojnásobnej výške, tj. 45,44 eur mesačne v roku 2020. Využite Kalkulačku daňového bonusu a vypočítajte si výšku bonusu.


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5h