Aká pokuta hrozí pri jazde bez vodičáku, diaľničnej známky či neplatnej STK?

29.06.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Na mieste vám policajt môže uložiť blokovú pokutu za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky až do výšky 1000 eur.


Vedeli ste, že v susednom Poľsku môžu miestni vodiči jazdiť bez osvedčenia o evidencii a potvrdení o poistení zodpovednosti za škodu? U nás to tak zatiaľ nie je. Za jazdu bez potrebných dokladov môžete na Slovensku dostať poriadne mastnú pokutu. 

Výšku pokuty môže policajt znížiť, ale aj opačne

Ak policajt pri kontrole odhalí priestupok, ktorý možno prejednať v blokovom konaní, je jehou úlohou preskúmať jeho závažnosť. Prihliadať má podľa zákona najmä na spôsob spáchania priestupku, následky priestupku, okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný, mieru zavinenia, pohnútky a osobu páchateľa priestupku. V tomto duchu môže policajt výšku blokovej pokuty ustanovenú v sadzobníku znížiť, resp. zvýšiť v závislosti od závažnosti priestupku. 

Pokutu v blokovom konaní možno uložiť vtedy, ak je priestupok spoľahlivo zistený a ak obvinený prejavil ochotu pokutu zaplatiť.

Na mieste vám za priestupok môže byť vo všeobecnosti uložená bloková pokuta do výšky 33 eur. Avšak pri priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky možno uložiť blokovú pokutu až do výšky 1000 eur. Ak nie ste ochotný zaplatiť pokutu na mieste, postúpi sa táto vec na prejednanie príslušnému orgánu v správnom konaní (dopravný inšpektorát).

 

vodičský preukaz a doklady - aká pokuta hrozí pri zabudnutí?

Zdroj: Shutterstock

Ktoré doklady treba mať pri sebe v aute?

  • Vodičský preukaz (môžete viesť len také vozidlo, na aké máte vodičské oprávnenie)

  • Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie od vozidla

  • Doklad o povinnom zmluvnom poistení vozidla (biela alebo zelená karta)

  • Doklad o vykonaní technickej kontroly (musí byť platná)

  • Doklad o vykonaní emisnej kontroly (musí byť platná)

  • Diaľničná známka, ak jazdíte po diaľnici alebo rýchlostnej ceste

  • Doklad od lekára (ak máte takú povinnosť)

  • Iný povinný doklad (ak si to stav vozidla vyžaduje)

Ak jazdíte bez vyššie spomenutých platných dokladov, hrozí vám bloková pokuta na mieste do 30 eur, v správnom konaní to môže byť až 100 eur. 

Ak jazdíte bez vodičského oprávnenia viesť motorové vozidlo, hrozí vám omnoho vyššia pokuta - od 300 do 1 300 eur a navyše vám hrozí zákaz činnosti od 1 do 5 rokov - počas tohto obdobia nebudete môcť absolvovať autoškolu ani získať vodičský preukaz naspäť. Rovnaká sankcia opätovne hrozí, ak vás policajti chytia jazdiť bez vodičského oprávnenia.

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky? Dá sa jej vyhnúť

V prípade jazdy po diaľnici bez platnej elektronickej diaľničnej známky je pokuta pre vozidlá do 3,5 tony stanovená na 150 eur. Pokiaľ si vodič do 15 dní od jazdy načierno kúpi diaľničnú známku, pokuta sa zníži na 100 eur - a ešte lepšie, ak ste na diaľnicu vycestovali omylom alebo ste si diaľničnú známku zabudli kúpiť - môžete tak urobiť v daný deň aj dodatočne. Dôležité je pokračovať v jazde, nezastavovať a nezmätkovať. Diaľničnú známku si môžete kúpiť na najbližšej čerpacej stanici alebo cez mobilnú aplikáciu - takže odstavte auto a vybavte to expresne.

Zákon už vypustil možnosť pokutovať vodičov opakovane za každý kalendárny deň. To znamená, že po novom dostanú pokutu už len raz za mesiac.

Aj pri diaľničných známkach existujú výnimky. Využívať bezplatne rýchlostné cesty a diaľnice môžu držitelia parkovacích preukazov ZŤP. Musia však podať žiadosť o oslobodenie od platenia diaľničnej známky. Po novom sa dá táto žiadosť poslať už aj elektronicky.

STK a EK po novom sleduje systém

V marci 2017 vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého možno automaticky pokutovať osoby, ktorým prepadla platnosť technickej alebo emisnej kontroly. Policajné hliadky tak už nemusia robiť pri kontrole, systém dokáže sám identifikovať previnilca.

Pokuta za jednu prepadnutú platnosť je 165 eur, čiže ak vám skončila platnosť EK aj STK naraz, budete musieť zaplatiť až 330 eur. Štát však urobil aj ústretový krok - ak zaplatíte pokutu do 15 dní, bude vo výške len 1/3 z celkovej pokuty, čiže 110 eur. Pokuta za jednu neplatnú kontrolu bude teda 55 eur, no väčšinou sa STK a EK zhodujú v dátume platnosti.

Pokute sa dá elegantne vyhnúť tak, že si nastavíte notifikácie resp. Upozornenie na ukončenie platnosti EK a STK. Ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom a čítačku kariet, môžete sa prihlásiť do systému na stránke www.jiscd.sk.


Kvíz: Pamätáte si ešte otázky z testov autoškoly? Otestujte sa v našom kvíze.

1/10 Vodič nesmie zastaviť a stáť:Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.