Dávka v nezamestnanosti od júla porastie. Maximálne o 80 eur

23.06.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Od 1. júla 2020 sa pre nových žiadateľov zvyšuje maximálna dávka v nezamestnanosti o viac ako 80 eur za mesiac.


Od júla 2020 dôjde k navýšeniu maximálnej dávky v nezamestnanosti o viac ako 80 eur za mesiac. Po novom už možno požiadať o dávku v nezamestnanosti aj na úrade práce, nielen prostredníctvom Sociálnej poisťovne.  

Dávka v nezamestnanosti je dávka, ktorá je po splnení zákonných podmienok vyplácaná zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti a ktorá slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti.  

Nový maximálny denný vymeriavací základ sa týka ale len tých dávok v nezamestnanosti, ktoré bude Sociálna poisťovňa priznávať po 30. júni 2020.

Výšku dávky ovplyvňuje priemerná mzda

Od 1. júla 2020 dôjde k navýšeniu dávky v nezamestnanosti pre všetkých nových žiadateľov. Ako to bude vyzerať v praxi? Pri 30-dňovom mesiaci by sa dávka mala zvyšovať zo súčasných 999,20 eura na 1 077,10 eura. V prípade 31-dňového mesiaca sa bude výška prehodnocovať na 1 113,00 eur - aktuálne je to 1 032,50. 

Zvyšovanie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti priamo súvisí so zvyšovaním maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu pre rok 2019. To je vždy 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za ten-ktorý rok. Zisťuje ho Štatistický úrad Slovenskej republiky a na základe týchto údajov ho potom na svojom webe zverejňuje Sociálna poisťovňa. 

Minuloročná priemerná mzda v hospodárstve dosiahla minulý rok 1 092 eur, to znamená, že všeobecný vymeriavací základ sa tak dostal na sumu 13 104 eur. Od 1. júla 2020 tak maximálny denný vymeriavací základ je vo výške 71,8027 eura (do konca júna 2020 je to 66,6083). Výška dávky v nezamestnanosti na deň pritom podľa zákona o sociálnom poistení predstavuje 50 % denného vymeriavacieho základu.

 

Dávka v nezamestnanosti od júla porastie. Maximálne o 80 eur

Zdroj: Shutterstock

Nielen cez sociálku, ale už aj cez úrad práce

Od 1. júla 2020 môžu poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Nebudú tak musieť navštíviť oba úrady ako doteraz a vybavia si podanie žiadosti o dávku na jednom mieste.

Doposiaľ musel občan najskôr navštíviť príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a prihlásiť sa tam do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o čom mu úrad vystavil potvrdenie. Následne navštívil pobočku Sociálnej poisťovne a v nej si podával žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ku ktorej predložil potvrdenie úradu práce. Tento postup už ale platí len do 30. júna 2020. 

Po novom sa nárok na dávku uplatňuje spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne Sociálnej poisťovni elektronicky. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nebude potrebný - výnimkou je len práca v zahraničí alebo úrad zistí nezrovnalosť v údajoch.  

Údaje o dobách poistenia v nezamestnanosti získaných na Slovensku a vymeriavacích základoch bude Sociálna poisťovňa tak ako doteraz čerpať zo svojich registrov. Po posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti vydá rozhodnutie a v prípade priznania dávku žiadateľovi vyplatí.

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Podmienky na získanie na dávky v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne sa nemenia; žiadateľ musí naďalej splniť o. i. dve základné podmienky:

a) byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a

b) byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní z posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zánik nároku na dávku v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:  

  • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

  • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

  • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov, resp. štyri mesiace), 

  • dňom smrti fyzickej osoby,

  • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5h