O koľko sa zvýšia prídavky na deti, rodičovský príspevok a daňový bonus v roku 2021

28.01.2021 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Prídavky a dávky na deti  budú vzrástli aj tento rok. Zvýšili sa však o pár eur, niekedy len desiatky centov.


Mnoho rodinných dávok je naviazaných na životné minimum. To sa k 1. júlu 2020 zvýšilo o 2,2 %.  Výška životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je od 1.júla 214,83 eura.

Rodičovský príspevok 2021

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a poskytuje sa rodičom, ktorí sa starajú o maloleté dieťa obvykle do jeho 3 rokov veku. Najčastejšie túto dávku poberá matka dieťaťa, no môže ju poberať aj otec. Patrí však iba jednému z rodičov dieťaťa.

Základna výška rodičovského príspevku bola pre rok 2020 270 eur. Od 21. januára 2021 sa zvýšila o 5,90 eur na 275,90 eur.

Výška rodičovského príspevku môže byť ešte o 100 eur vyššia, ak rodič splnil nárok na poberanie materského (t.j. 290 dní nemocensky poistený v posledných dvoch rokoch). Ak bolo vyplácané materské, potom je výška rodičovského príspevku 370 eur. Od 1. januára 2021 sa zvýši na sumu 378,10 eura.

Ak sa vám narodili dve alebo tri deti súčasne, zvýšila sa aj výška rodičovského príspevku o 25 % na každé ďalšie dieťa. Sumy rodičovského príspevku pri dvojičkách alebo trojičkách nájdete v našom sprievodcovi: Rodičovský príspevok: Všetko, čo potrebujete vedieť

 
Prídavky, rodičovský príspevok a daňový bonus 2021

Zdroj: Shutterstock

Prídavky na deti 2021

Na výchovu a výživu dieťaťa prispieva štát rodičovi (príp. inej oprávnenej osobe) každý mesiac prídavkom na dieťa. Je to štátna sociálna dávka a preto nie je potrebné splniť podmienky súvisiace s príjmami či zárobkom. Od januára 2021 sa prídavok na dieťa zvýšil o približne 50 centov na 25,50 eura. V súčasnosti dostáva rodič na jedno dieťa mesačne 24,95 eura.

Prídavok na dieťa sa poskytuje rodičovi, ktorí ma na Slovensku trvalý, prípadne prechodný pobyt. Poskytuje sa do doby, kým dieťa neskončí povinnú školskú dochádzku, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.  To znamená, že ak dieťa študuje na strednej škole a prípadne ešte aj na vysokej škole. Toto štúdium však musí byť v prezenčnej (dennej) forme. Ak študent navštevuje večernú školu, nárok na prídavok na dieťa zaniká.

Rodič, ktorý poberá starobný, predčasný starobný, výsluhový alebo invalidný dôchodok si môže nárokovať ešte príplatok k prídavku. Vlani bola výška príplatku 11,70 eura. Od januára sa zvýšila len o 16 centov na 11,96 eura. Príplatok k prídavku sa poskytuje iba takým rodičom (zákonným zástupcom), ktorí si na dané dieťa nemôžu uplatniť daňový bonus, čiže nevykonávajú zárobkovú činnosť ani nepodnikajú.

Daňový bonus v daňovom priznaní 2021

Daňový bonus na dieťa podporuje pracujúcich rodičov. Uplatniť si ho môžete mesačne vo výplate alebo až na konci roka v daňovom priznaní. Aby si zamestnanec mohol uplatniť daňový bonus mesačne vo svojej mzde, musí mať príjem aspoň na úrovni polovice minimálnej mzdy. Platí, že daňový bonus si na dieťa môže uplatniť len jeden z rodičov aj keď nárok naň spĺňajú obaja rodičia.

V súčasnosti je mesačná suma na jedno dieťa 22,72 eura, čo je 272,64 eura ročne. U detí mladších 6 rokov veku si môžete uplatniť až dvojnásobný bonus, čo je mesačne 45,44 eura a ročne 272,64 eura.  Vypočítať výšku daňového bonusu za jednotlivé mesiace na všetky vaše deti si môžete na našej Kalkulačke daňového bonusu.

Podnikatelia, živnostníci a ďalšie pracujúce osoby, ktoré si neuplatňujú alebo nemôžu uplatniť daňový bonus mesačne, uplatnia si svoj nárok v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré sa podáva až na začiatku roka 2021.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5