Čo vybavíte na matrike a kedy musíte k notárovi?

22.06.2020 | Barbora Magočová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Kvôli niektorým úkonom nemusíte dojednávať termín u notára. Úplne postačí, keď sa vydáte na obecný úrad. Ktoré úkony to sú?


Overenie podpisu – na úrade výhodnejšie, ale niekedy nestačí

Ak potrebujete úradne osvedčiť pravosť vášho podpisu (čiže ľudovo povedané „overiť podpis“), väčšinou pomôže najbližší obecný úrad. V niektorých prípadoch je ale jediným riešením návšteva notára. Úrady (na rozdiel od notára) nemôžu vykonávať osvedčenie na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine. Ak teda uzatvárate kúpnu či darovaciu zmluvu, ktorá bude vkladaná do českého katastra nehnuteľností, musíte na notársky úrad; takéto osvedčenie totiž môže vykonať len notár alebo notársky kandidát. Na úrade nepochodíte ani so žiadosťou o osvedčenie v súvislosti s listinou, ktorá je napísaná v inom, než slovenskom alebo v českom jazyku.

Za overenie podpisu si notári účtujú 2,87 EUR vrátane DPH. Na matrike si za tento úkon vypýtajú len sumu vo výške 2 EUR. Pokiaľ chcete úradne osvedčiť len jeden podpis, pravdepodobne nebudete riešiť, či zájdete k notárovi alebo na úrad – pôjdete skrátka tam, kde to máte bližšie. Pri overovaní viacerých podpisov už ale rozdiely v cene môžu mať výraznejší vplyv. Typickým prípadom, v ktorom sa oplatí navštíviť skôr obecný úrad, sú rozhodnutia o zmenách vo viacčlenných spoločnostiach s ručením obmedzeným zapisované aj do obchodného registra.

 

Overená kópia listiny

Aj tzv. vidimáciu, čiže osvedčenie správnosti odpisu listiny, je možné žiadať aj u notára, aj na úrade. Opäť však platí obmedzenie, v zmysle ktorého vykonáva osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, len notár alebo notársky kandidát. Notár overí kópiu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak tento jazyk neovláda, urobí vám overenú kópiu len v prípade, že si zabezpečíte jej preklad do slovenčiny. Naproti tomu matrika overuje len listiny v českom alebo slovenskom jazyku.

Obecnému úradu ďalej zákon výslovne zakazuje vyhotoviť osvedčenú fotokópiu v prípade:

  • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov či obdobných preukazov,
  • odpisov a výpisov zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • nutnosti odborného posúdenia odpisu listiny alebo jej kópie s predloženou listinou (napríklad mapy, geometrické plány).

Za osvedčenie správnosti odpisu listiny si notár účtuje za každú začatú stranu listiny 1,60 EUR vrátane DPH. Ak požadujete overenú kópiu listiny, ktorá má vzťah k cudzine, zaplatíte za každú začatú stranu listiny až 3,19 EUR vrátane DPH. Na matrike zaplatíte za každú (aj začatú) stranu sumu vo výške 2 EUR; za osvedčenie listín v českom jazyku sa účtuje cena vo výške 3 EUR.

Tip: Súdne poplatky v roku 2020: Kedy sa súdite zadarmo

Čo vybavíte na matrike a kedy musíte k notárovi?

Zdroj: Shutterstock

Čo vybavíte len na matrike

Podrobný zoznam záležitostí, ktoré vyriešite na notárskom úrade, nájdete v našom článku 12 situácií, v ktorých sa oplatí navštíviť notára. Na príslušný matričný úrad treba pre zmenu zájsť vtedy, ak:

1. Plánujete uzatvoriť manželstvo

V takomto prípade na matrike vyplníte žiadosť o uzavretie manželstva. Uvedená povinnosť platí aj pre tzv. cirkevné sobáše – čiže svadby uzatvárané v kostole.

2. Chcete určiť otcovstvo dieťaťa narodeného mimo manželstva

Dieťaťu narodenému zosobášenému páru matrika ako otca automaticky zaeviduje manžela matky. Pokiaľ rodičia nie sú manželmi, dá sa otcovstvo určiť aj tzv. súhlasným vyhlásením matky a otca pred matričným úradom, a to aj pred narodením potomka. Súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva k dieťaťu nie je spoplatnené.

3. Potrebujete vybaviť rodný list vášho dieťaťa

Pre vydanie rodného listu nie je príslušná matrika podľa vášho pobytu či pobytu dieťaťa, ale podľa miesta jeho narodenia. Ak bolo dieťa porodené ešte cestou do pôrodnice v dopravnom prostriedku (napr. v sanitke), zapíše narodenie matrika, v ktorej obvode bolo dieťa vyložené z dopravného prostriedku.

4. Chcete výpisy z matričnej knihy – rodný list, sobášny list či úmrtný list

Za každý z nich zaplatíte 5 EUR; výnimkou sú prvé úradné výpisy.

5.  Chcete si po rozvode zmeniť priezvisko

Ak do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode matrike oznámite, že chcete prijať vaše pôvodné priezvisko spred uzatvorenia manželstva, nebude vás to stáť nič. Keď však lehotu premeškáte, musíte postupovať ako pri klasickej zmene priezviska – podáte žiadosť na okresný úrad a zaplatíte 100 EUR.  
 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.