Rodičovský príspevok bude od januára vyšší: Pracujúcim rodičom sa pridá viac

30.06.2020 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Od januára 2021 bude vyšší rodičovský príspevok. Tí, ktorí pred materstvom pracovali alebo podnikali sa pridá viac. Ostatní dostanú necelých 6 eur mesačne navyše.


Prvýkrát sa spôsob vyplácania rodičovského príspevku menil v tomto roku. Od januára sa neposkytuje všetkým rodičom rovnaká dávka.  Všetci rodičia majú istú nižšiu sumu, no rodičia, ktorí zároveň splnia nárok na poberanie materského môžu získať rodičovský príspevok vyšší až o 100 eur.

Výška rodičovského príspevku 270 eur

Rodičovský príspevok sa na rozdiel od materského poskytuje všetkým rodičom, ktorí sa starajú o maloleté dieťa obvykle do 3 rokov veku dieťaťa. Je to štátna sociálna dávka a nie je podmienená splnením ďalších podmienok.

Momentálne sa vypláca vo výške 270 eur. Od 1. januára 2021 sa zvýši o necelých 6 eur na 275,90 eur.

Takýto rodičovský príspevok tak patrí aj študentke, ktorá porodí dieťa ešte počas štúdia a ktorá nikdy predtým nepracovala. Rovnako aj dlhodobo nezamestnanej mamičke, či prípadne mamičke, ktorá bola pred otehotnením zamestnaná len krátko.

Rodičovský príspevok môže poberať aj druhý rodič, platí však, že na jedno dieťa nemôžu poberať príspevok obaja rodičia naraz. Alebo jeden alebo druhý.

Počas poberania rodičovského príspevku je možné pracovať, avšak o dieťa musí byť riadne postarané – buď v jasliach, materskej škole, alebo cez starých rodičov či súkromnú pestúnku.

 

Výška rodičovského príspevku 370 eur

Aby ste získali vyšší rodičovský príspevok, musíte splniť aj podmienky na získanie materského. To znamená, že musíte byť pred pôrodom nemocenský poistená najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov.

Ak mamička splní túto podmienku, prvých 34 týždňov počas materskej dovolenky sa jej vypláca práve materské.  Materské je náhrada príjmu.

Po ukončení materského sa poskytuje rodičovský príspevok v tejto vyššej sume.  V roku 2020 je suma rodičovského príspevku 370 eur.  Od januára 2021 sa zvýši o 8,10 eura na 378,10 eura.

O koľko sa zvýši rodičovský príspevok 2021

Ako sa zvyšuje rodičovský príspevok

O koľko sa v danom roku zvýši rodičovský príspevok závisí na miere zvyšovania životného minima. Životné minimum sa mení k 1.7. a výška rodičovského príspevku sa mení k 1. januáru nasledujúceho roku.

Výška životného minima k 1. 7. 2020 rastie o 2,2 % na sumu 214,83 eur.

V prípade, že sa vám narodia dve alebo tri deti súčasne, zvýši sa aj príspevok a to o 25 % na každé ďalšie dieťa.

Tabuľka: Výška rodičovského príspevku pri dvojičkách a trojičkách

2020
  Jedno dieťa Dvojičky Trojičky
Rodičovský príspevok 270 € 237,50 € 405 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 370 € 462,50 € 555 €
2021
  Jedno dieťa Dvojičky Trojičky
Rodičovský príspevok 275,90 € 344,90€ 412,90 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 378,10 € 472,60 € 567,10 €

Ako sa vybaví rodičovský príspevok

O rodičovský príspevok musíte požiadať a to vyplnením žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Ak ste mali nárok na materské, žiadate o príspevok až po jeho uplynutí. V žiadosti preto uvádzate dátum, od kedy vám má byť rodičovský príspevok vyplatený a taktiež musíte priložiť potvrdenie o zániku nároku na materské (ten dokument by ste mali dostať od Sociálnej poisťovne v priebehu posledných týždňov pred ukončením poberania materského automaticky).


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5