Poškodený technický preukaz? O nový požiadate ktorékoľvek oddelenie dokladov

08.07.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Od 1. augusta 2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.


Roztrhali ste alebo inak poškodili technický preukaz od vášho milovaného auta? Stane sa. Dôležité je vedieť, že majiteľ resp. držiteľ auta môže o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II požiadať ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike. 

Od 1. augusta minulého roku sa už proces vydávania technických preukazov jemne zjednodušil. Pri žiadaní o nových techničák už nie je potrebné predkladať žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel ani žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Kedy je technický preukaz neplatný?

Doklady od vozidla sú neplatné, ak:

 • sú v nich neoprávnene vykonané zmeny,

 • záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti (napr. zmena priezviska, zmena názvu spoločnosti, zmena trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti atď.),

 • sú poškodené tak, že údaje v nich uvedené sú nečitateľné,

 • boli zničené, stratené alebo ukradnuté,

 • bolo vozidlo ukradnuté,

 • tiež čipová karta osvedčenie o evidencii časť I je neplatná, ak je neplatné papierové osvedčenie o evidencii časť II.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak napr. zmeníte trvalý pobyt, je potrebné tiež vymeniť osvedčenie o evidencii vozidla z dôvodu, že údaje v ňom uvedené su neaktuálne a preto je osvedčenie neplatné.

 

nový technický preukaz: ako na to? Návod

Zdroj: Shutterstock

Čo všetko treba k novému dokladu?

Zákon hovorí, že pri výmene pôvodne vydaných dokladov je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom a predložiť okrem samotných dokladov aj platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Toto všetko budete potrebovať k novému technickému preukazu:

 • technický preukaz,

 • osvedčenie o evidencii vozidla,

 • platný občiansky preukaz,

 • vyplnenú žiadosť,

 • doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

V zákone sa ďalej píše, že prevádzkovateľ vozidla môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia

 • výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal osvedčenie o evidencii vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, ak tejto povinnosti podlieha; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,

 • okresný dopravný inšpektorát príslušný podľa miesta evidencie vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel.

V prípade, že si poškodíte jeden z technických preukazov (papier alebo kartičku) vydávajú sa obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. 

Ak sa žiadosť podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla, prílohou k žiadosti je doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia.

Koľko stojí vydanie nového techničáku?

Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 eur, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla vás vyjde na 12 eur. Ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa poplatok vo výške 6 eur za každý takýto doklad.

S účinnosťou od 1. septembra 2019 prijatím zákona č. 216/2019 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon o správnych poplatkoch je výmena dokladov od vozidla pri zmene priezviska po uzavretí manželstva oslobodená od poplatkov, ale iba v prípade ak nežiada o urýchlené doručenie osvedčenia o evidencii časť I.

V ponuke aj urýchlené vydanie do dvoch dní

Ak potrebujete technický preukaz čím skôr, môžete požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.


KVÍZ: Viete, na čo všetko treba medzinárodný vodičský preukaz? Otestujte sa

1. V ktorej časti sveta od vás budú vyžadovať okrem vodičského preukazu aj tzv. medzinárodný vodičský preukaz?

Vlastníte vodičský preukaz? Zvyknete cestovať do zahraničia? Plánujete si mimo Európy požičiavať automobil? Otestujte sa, či viete, na čo slúži medzinárodný vodičský preukaz.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.