Deti do 15 rokov už môžu mať občiansky preukaz. Bez fotografie

30.06.2020 | Roland Regely, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Vedeli ste, že od decembra 2019 môžu rodičia žiadať o občiansky preukaz pre deti do 15 rokov?


Aj deti už môžu mať občiansky preukaz a cestovanie s nimi tak bude lacnejšie - nemusíte im kupovať drahší cestovný pas. Preukázať ním môžete ale dieťa aj u lekára, čím sa v budúcnosti dostane do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Platí to aj pre dôchodcov nad 60 rokov, aj pre bábätká.

Detský občiansky preukaz vybavuje zákonný zástupca dieťaťa na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho môže nechať doručiť na zvolené oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku, prípadne za poplatok aj kuriérom domov. 

Osoby mladšie ako 15 rokov (s trvalým pobytom na Slovensku) budú mať občianske preukazy ale bez podoby tváre. Tieto im vydá Ministerstvo vnútra SR z úradnej moci, na základe údajov, ktoré sú v Registri obyvateľstva. Na občianskom preukaze teda nebude fotografia ani podpis. Bude však mať elektronický čip.

O občiansky preukaz pre dieťa do 15 rokov požiadalo za prvý mesiac vyše 2882 občanov. Vydávanie dokladov však potom stopla korona-kríza.

Občiansky preukaz pre deti do 15 rokov sa okrem spomínanej platnosti neodlišuje od štandardného občianskeho a neobsahuje žiadne údaje navyše. Pri deťoch, ktoré ešte nezačali školskú dochádzku, nemusí obsahovať podpis, keďže sa ešte podpísať nedokážu.

 

občiansky preukaz pre deti do 15 rokov

Zdroj: Redakcia Finance.sk

Lacnejší ako pas

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu, ktorý slúži ako cestovný doklad je 4,5 eura, pričom predchádzajúca suma za vydávanie detského pasu do 6 rokov bola 8 eur. 

Nová legislatíva prináša aj ďalšie zmeny. Do občianskeho preukazu je možné zapísať údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí, či poznámku, že jeho držiteľ je sluchovo alebo zrakovo postihnutý. Ťažko zdravotne postihnutým občanom a tiež občanom starším ako 60 rokov sa občiansky preukaz vydáva bezplatne. 

Preukaz sa bude vydávať do šiestich rokov na dva roky, od šiestich rokov do 15 rokov s platnosťou na päť rokov. 

Polícia podľa ministerstva vyjde v ústrety aj osobám, ktoré sa starajú o postihnuté osoby – mobilné pracoviská na podávanie žiadostí o vydanie občianskeho pasu môžu dochádzať nielen k občanom pripútaným na lôžko, ale napríklad aj k psychicky chorým ľuďom.

Od roku 2022 bude identifikácia čipom jediný spôsob ako nazrieť do zdravotnej karty.  Na identifikáciu u lekára sa dá do konca roka 2021 využiť preukaz poistenca a rodné číslo.

Jednoduchšie cestovanie a pobyt v zahraničí

Od decembra 2019 môžu na cestovanie v krajinách EÚ a niektorých ďalších krajinách, ako napríklad Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko, Čierna Hora, používať maloleté osoby občianske preukazy ktoré sa na tento účel budú vydávať s rovnakou platnosťou ako pri pasoch. Deťom do 6 rokov s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou.

Súčasťou novely zákona je aj ďalšia významná zmena, ktorú privítajú najmä slovenskí občania dlhodobo žijúci a pracujúci v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

Títo už môžu požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov a aj priamo na našich zastupiteľských úradoch o občiansky preukaz.

V doklade budú mať uvedené miesto ich pobytu v zahraničí a tiež skratku štátu, v ktorom žijú, a to na základe predloženého potvrdenia o evidovanom pobyte vydané úradom v zahraničí. Za jeho vydanie zaplatia 4,50 eur.

Vo všetkých prípadoch pôjde, samozrejme, o elektronické doklady, aktivované bezpečnostným osobným kódom /BOK/, ktoré bude možné využiť v elektronickej komunikácii.

Elektronické občianske preukazy, ktoré MV SR vydáva od decembra 2013, má v súčasnosti viac ako 3 milióny občanov. Kto dosiaľ disponuje starším typom dokladu bez čipu, môže požiadať o elektronický po novom bezplatne – dosiaľ to bolo za štandardný poplatok 4,50 eura. „Zámerom je urýchliť penetráciu elektronických dokladov medzi občanmi“ uvádza Ministerstvo vnútra.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo